Lokale konsekvenser af kontanthjælpsloftet
Debat Mandag den 29. august fulgte jeg med i kommunalbestyrelsens møde. Jeg er nemlig vild med politik, men jeg er overhovedet ikke vild med det nye kontanthjælpsloft, der træder i kraft 1. oktober.

Folketinget har vedtaget at lægge et loft over de ekstraydelser man kan få udover kontanthjælpen. Boligstøtte og børnepenge kan blive taget fra ledige borgere i Ballerup.

Det kommer til at betyde at en familie med to voksne og to børn vil miste 5.000 kroner per måned, mens en enlig med to børn kommer til at miste 3.500 kroner per måned. 225-timers-reglen betyder, at hvis man arbejder 225 timer i løbet af året, får man alligevel sine ekstraydelser, men det er ikke alle ledige der er arbejde til. Det siger sig selv, at der ikke fra den ene dag til den anden er arbejde til de 200 ledige i Ballerup, der bliver ramt. Det er utopi at tro.

For nogle borgere bliver huslejen så svær at betale at må flytte fra deres nuværende bolig. Men som Kåre Harder (V) gentagende gange sagde: Så kan de vel bare tage sig et arbejde?

Svaret er bare: Nej, det kan de ikke bare. Mange kontanthjælpsmodtagere er også syge og er erklæret ikke jobparate.

Vi er enige med Venstre i at det bedste værn mod arbejdsløshed er arbejde, men når man risikerer at miste sin bolig til sig selv og eventuelle børn, er ens forudsætninger for at finde et job væsentlig mindre. Derfor er det omvendt betryggende at kommunalbestyrelsen anført af Socialdemokratiet indleder en indsats, så folk der bliver ramt af reglerne kan få jobvejledning.

Det er godt at få ledige i job. Det er vores kommune heldigvis rigtig god til.

Det er også mit håb, at man går ind som sportsforening, musikskole og kommunalbestyrelse og kigger på, hvordan man mindsker kontingentet for børn fra hårdt økonomisk ramte familier her i kommunen.

Jeg synes det er positivt at se, hvordan man arbejder på at mindske de enorme konsekvenser ved de nye regler for eksempel ved at åbne for muligheden ved at give økonomisk rådgivning til ramte borgere.

1 kommentar om “Lokale konsekvenser af kontanthjælpsloftet”

  1. Det er da glædeligt, at formanden for DSU i Ballerup følger med i webcastet fra Kommunalbestyrelsesmøderne – og det håber jeg, at der er mange andre, som også gør.
    Men så ville det også være dejligt, hvis han hørte ordentligt efter og ulejligede sig med at citere korrekt fra debatten.
    Jeg har på intet tidspunkt i debatten om kontanthjælpsloftet sagt, at “de bare kan tage sig et arbejde”, som Carl Emil Lind Christensen ellers citerer mig for at have sagt “gentagne gange”.
    Jeg har derimod kritiseret hele tilgangen i administrationens notater samt i retorikken hos Socialdemokraterne og Enhedslisten – en tilgang, som udelukkende fokuserer på at fastholde de ledige på passiv forsørgelse ved at finde på endnu flere kompenserende ydelser.
    Tilgangen burde i stedet være den, som vi i Venstre peger på – nemlig at løse problemets kerne ved at hjælpe disse mennesker med at få foden inden for på arbejdsmarkedet og på sigt blive selvforsørgende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *