Godt nyt i psykiatrien
Debat Budgetaftale 2017 i Region Hovedstaden er indgået mellem partierne B, C, DF, F, LA og A.

Psykiatrien er prioriteret højt i aftalen. Lad mig nævne tre vigtige indsatser der styrkes:
Skolen for Recovery, som ligger på Psykiatrisk Center Ballerup, hvor skolen startede som et projekt, bliver nu et permanent tilbud. Skolen for Recovery styrker og løfter patienter med psykiske lidelser og har vist sig at bidrage, til at bygge bro og være bindeled til kommunerne for patienter tilknyttet Region Hovedstadens Psykiatri. Målet er at skabe rum for gensidig læring om livet med psykisk sygdom for patienter, pårørende og personale.

Psykiatrisk Gadeplansteam bliver permanent, satspuljen slutter ved årsskiftet. Det er vigtigt at hjælpe hjemløse med psykisk sygdom til at navigere i overgangene mellem hospitalsvæsnet og det nære sundhedsvæsen. Psykiatrisk Gadeplansteam skal udbredes til flere kommuner, da undersøgelser viser, at der er behov flere steder, især på Vestegnen.

Brugerstyrede senge i psykiatrien bliver udvidet og gjort permanente. Brugerstyrede senge repræsenterer en åben dør for patienter med svær sygdom med et årelangt sygdomsforløb med mange indlæggelser og brug af tvang, medicinsvigt og et spinkelt netværk. Relevante patienter har mulighed for at indlægge sig selv i op til fem døgn, og derved tage sygdomsforværring i opløbet og forebygge længere indlæggelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *