BSF-forældre undrer sig over ny klubstruktur
bsf_klubhus_15.jpg
Den nye satsning på BSF Talentcenter har givet en gruppe forældre store frustrationer. De undrer sig over den satsning, der efter deres mening går ud over de andre ungdomshold i klubben. Foto: Flemming Schiller
skuffelse Et U13-drengehold fra BSF som vandt deres række før sommerferien, blev frataget oprykning, da pladsen gik til BSF’s nye BTA-hold.

Det skulle egentlig have været en glad dag, da et U13-drengehold efter mange års hård træning vandt deres række før sommerferien og kunne se frem til at rykke op i Øst-rækken.

Men sådan blev det ikke. For i sæsonens løb havde BSF etableret det nye Barcelona Training Academy (BTA). Det betød at klubben i stedet tildelte BTA plads i denne række. Problemet var bare, at holdet var blevet næstsidst og havde på ingen måde kvalificeret sig til at rykke op.

Det gav anledning til stor skuffelse og frustration blandt både drengene og deres forældre, der nu har samlet sig mod de metoder, som de mener er blevet benyttet i denne sag.

Forældrene har skrevet til Ballerup Bladet og har fortalt, hvad de oplever som en bevidst fremme af BTA-holdet og en generel tilsidesættelse af alle andre hold i BSF ungdomsafdeling.

Svært at forklare

»De drenge, hvor min søn er en af dem, havde knoklet i mange år for at blive så gode, at de til sidst vandt a-rækken og skulle op i Øst-rækken. Men i stedet rykkede BTA-holdet op, selvom de slet ikke havde kvalificeret sig. Det undrede os meget og ved et opklarende møde med BSF-ledelsen kom det frem, at BTA til enhver tid har ret til at være i den bedste række. Det er tilsyneladende den aftale, klubben har indgået med det private firma, der driver BTA. Problemet var bare at det var vores drenges navne, som klubben brugte til at sikre den indplacering i Øst-rækken, som BTA nu spiller i. Det er ret svært at forklare vores børn, at lige meget hvor meget de træner og vinder, så kan de ikke rykke op, for BTA-holdet kommer altid først,« siger en af de undrende forældre.

Brevskriverne har valgt at udtale sig anonymt af hensyn til de mange personlige relationer, de har i klubben, men alle 10 underskrivere er redaktionen bekendt.

BTA altid bedst

Forældrene har også beskrevet, hvordan BTA-holdet i starten af året fik adgang til Topdanmark Hallen, der netop var blevet klar efter en stor renovering. Klubbens øvrige BSF-hold blev hele vinteren henvist til kunst- og grusbaner udenfor. Det undrer forældrekredsen, som mener, at man forskelsbehandler klubbens medlemmer.

Hovedet på sømmet for forældrene blev altså, at BTA-holdet hen over hovedet på BSF-holdet, rykkede op i den bedst tildelte række. BSF-holdet blev i stedet tildelt en plads i en lavere række, uden sportslige udfordringer.

Forinden havde forældrene afholdt et møde med ledelsen i BSF, der bekræftede, at det forholdt sig sådan og at der var indgået en femårig aftale med BTA om, at deres hold til enhver tid skal have den bedste placering.

»Vi forældre skulle altså nu fortælle vores 12-årige drenge, at selvom de havde spillet flot, så skulle de spille to rækker lavere efter sommerferien. Det gjorde ondt på dem, det er klart, og efter dette valgte vi at kontakte andre klubber, så drengene rent faktisk kunne få noget ud af deres anstrengelser,« siger faderen, som understreger, at forældrene ikke er ude efter at hænge nogle navngivne personer ud, men blot at stille spørgsmålstegn ved, om BTA-proceduren er rigtig.

»Man ødelægger et kammeratskab, som er blevet bygget op gennem mange år. BSF har altid været en klub, hvor man lagde vægt på ungdomspillerne og det at træne egne talenter. Men det har tydeligvis ændret sig nu, hvor flere af klubbens ungdomstrænere også har taget konsekvensen og har søgt andre udfordringer. Klubben har haft en masse gode spillere og ledere, som man nu ’forærer væk’ på grund af denne sag. Det er synd for drengene, men det er også synd for klubben, der efterfølgende har måtte trække begge BSF U13-hold i turneringen,« siger faderen.

Købt til succes

U13-drengene blev i øvrigt på mødet tilbudt at komme til optagelsesprøve i BTA, men det koster over 7000 kroner om året at være medlem udover kontingentet til BSF, og det ønsker forældrene ikke at betale.

»Det handler jo om, at man ikke bare skal kunne købe sig på holdet. Men det ser ud til, at det er sådan, man tænker nu,« siger faderen, der selv har flyttet sin søn til en anden klub, ligesom mange andre fra det succesfulde U13-hold.

»BTA er etableret med BSF bestyrelsens velsignelse, ikke medlemmernes og målet er øget talentudvikling. Umiddelbart en sympatisk tanke for kommunens unge, hvis alle havde lige muligheder uanset økonomisk formåen. Ballerup kommune ejer og driver Topdanmark Hallen for kommunale midler, det vil sige borgernes penge. Alene derfor burde pladsen heller ikke hverken helt eller delvist være reserveret til et privat firma«, mener drengenes forældre.

»Det er trist at vi nu skal sende vores børn ud af kommunen for at træne, til fordel for et privat firmas indtog i foreningslivet. Jeg håber, at vi med dette indspark kan advare andre om den kedelige udvikling, vi har oplevet i BSF,« fortæller moderen til en anden af drengene.

»Vi forstår ikke, hvad bestyrelsen har tænkt på, da de lavede den her aftale. Det har i hvert fald ødelagt et rigtig godt hold og det undergraver fundamentet i klubben. Man bør møde op til generalforsamlingen den 27. september og vælge en bestyrelse, der vil arbejde for at sikre bedst mulig sammenhæng mellem talent og bredde uden at gøre det til et spørgsmål om økonomi. Beslutningerne skal træffes af medlemmerne i en forening og ikke alene af en bestyrelse som i et firma. Sådan bør det også være i BSF,« siger flere af de forældre, der står bag det brev, som de har sendt til Ballerup Bladet som et udtryk for den frustration de står med.

Prisen for udvikling

Thomas Bo Rhymer er ungdomsformand i BSF og han beklager kritikken og afgangen fra klubben men mener, at det er prisen, når man satser på noget nyt.

»Det er rigtigt, at vi har holdt det møde med forældrene, hvor vi fortalte dem om situationen. Det er en beslutning, som vi i bestyrelsen har truffet. Det handler om talentudvikling og det har høj prioritet hos os. Det betyder, at der er nogen, der er kommet i klemme i den proces, og det er beklageligt. Men i en ny proces, hvor vi prøver at finde en vej frem for BSF Talentcenter holdene, vil det være prisen,« siger Thomas Bo Rhymer.

Han erkender, at man risikerer, at ’forære’ gode spillere til andre klubber, men mener, at der også er andre og flere, som har meldt sig ind.

»Det er ærgerligt, når nogen stopper. Men det er jo den virkelighed vi ser alligevel. Vi har svært ved at holde på spillerne i den alder, og nu kan vi måske holde dem lidt længere via BSF Talentcenter. Der er også mange, der har meldt sig ind, og vi har stadig en medlemsfremgang. Men når vi gør tingene på en anden måde, så er det prisen, at nogen melder sig ud. Der vil altid være nogen, der kommer i klemme, når man gør tingene på en ny måde,« siger Thomas By Rhymer, som blankt afviser, at BSF fremover kun satser på BTA.

Plads til alle

»Bredden betyder meget for os også i fremtiden. Men nu har vi indgået en aftale, og vi satser på talentudvikling via BSF Talentcenter. Men vi skal stadig også have andre hold. Vi arbejder hele tiden på at udvikle og optimerer måden, så vi både har plads til vores breddehold og BSF Talentcenter-holdene. Jeg vil meget gerne understrege, at breddeidrætten har høj prioritet hos os og er på ingen måde blevet nedprioriteret. Det er en del af BSF’s filosofi, og det fortsætter det med at være. Lige nu er vi bare i en ny proces, og det tager tid at finde en måde at gøre det på, og derfor har vi satset hårdt på talentudviklingen og det har kostet for nogen. Men jeg kan sige med sikkerhed, at vi ikke kun satser på BSF Talentcenter fremover,« siger Thomas Bo Rhymer, der ikke anerkender, at man kan købe sig til succes i BSF.

»Det handler ikke om det. Vi skal være en klub for alle, uanset om man er på vores talenthold eller ej og sådan kommer det til at være,« siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *