Svar til Mette Hedegaard
Debat Denne diskussion havde vi også da anvisningsaftalen blev indgået mellem boligforeningerne og Ballerup Kommune. Den gang som nu har jeg og Socialdemokratiet samme holdninger.

Befolkningssammensætningen betyder meget for, hvordan vores bydele fungere. Det ikke raketvidenskab, det noget dem der arbejder boligsocialt og størsteparten af boligbestyrelserne i de almene boliger er enige i. De har fingrene nede i dejen og ved, hvad der sker hvis man ikke gør det.

Personligt flyttede jeg selv til Eskebjerggård for 20 år siden, hvor man på det tidspunkt satte huslejen ned og renoverede hele området for at tiltrække resursestærke borgere.

Dette betød, at Eskebjerggård – der på det tidspunkt var et utrygt område med en masse kriminalitet – blev vendt til et trygt område uden nævneværdig kriminalitet.

Området fik et løft, og det gjorde de borgere, som måske ikke altid havde det lige nemt, også.

I dag er der skøn blanding i alle farver af legende børn, unge i uddannelse, handicappede, arbejdere, selvstændige, pensionister, sælgere, førtidspensionister og vores dygtige gårdmænd, der holder vores områder flot til glæde for alle.

Men det er jo en ny situation vi er kommet i. Derfor bliver vi også nødt til at bygge småt, så folk får tag over hovedet. Dette skal ikke ligge alene – men i sammenhæng med andet byggeri. Det almene og private byggeri skal også bygge mere i samklang.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *