Skal Ballerup vinde DM i almen boligbyggeri?
Debat I sportens verden vil topatleten gå langt for at nå en førsteplads og ofte overskride grænser for at nå målet.

Er Ballerup Kommune på vej mod en førsteplads med mere end 55 procent almen boligbyggeri og med hvilket formål? Skal Ballerup gå efter en tvivlsom førsteplads og dermed gå glip af nye indtægter båret af stor efterspørgsel efter attraktive private boliger?

Ballerup er regionalt meget attraktivt placeret i forhold infrastruktur, flot natur og landområder og er samtidig begunstiget af en lang række store nationale og internationale virksomheder, som bringer mange af fremtidens arbejdspladser til kommunen. Det er værdier, som vi som borgere i kommunen skal skønne på, og som skal forvaltes med omtanke.

Disse værdier skal bruges optimalt ved at tiltrække flest mulige nye ressourcer, som kan styrke kommunens udvikling til gavn for alle. Og det er netop den tilgang Venstre i Ballerup arbejder ud fra, hvor nye attraktive boligmuligheder skal bruges optimalt for at tiltrække flere økonomisk ressourcestærke borgere, som kan støtte op om den samlede udvikling.

Den store boligefterspørgsel i København er med til at løfte behovet for flere private boliger i omegnskommunerne. Og hvorfor skal Ballerup ikke gå forrest for at udnytte dette aktuelle potentiale og dermed løfte økonomien.

Målet er vel ikke at bygge mere af det samme, men derimod at søge mod en stærkere boligsammensætning og dermed opnå en optimal balance mellem økonomisk ressourcesvage og -stærke borgere i kommunen.

Ser man samtidig på udbuddet af de mange attraktive videns-arbejdspladser i kommunen er det kendt, at mange af disse arbejdspladser besættes af personale, som har valgt ikke at bo i kommunen blandt andet fordi udbuddet af attraktive private boliger og grunde langt fra dækker behovet.

Tiden er til at tænke nyt og forvalte vores fælles ressourcer til gavn for flere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *