Om boligændringer på Baltorpvej
Debat Set i forhold til stor mangel på boliger til unge er det et paradoks at nedlægge 68 etværelses lejeboliger velegnet til unge med lave indtægter.

I over 50 år har mange i Ellebo været glade for, at kunne starte i en lejlighed, der ikke krævede større udgifter til etablering.

De etværelses lejligheder blev dog først udlejet til de forkerte, for eksempel enlige ældre og socialt udsatte. Dette blev tit kritiseret af beboerdemokratiet, idet lejlighedernes placering ikke tilskynder til social kontakt. Yngre udadvendte ville ikke være hæmmet af dette, men i stedet være et aktiv for opgangene.

Nu bliver disse lejligheder i forbindelse med en større ombygning sammenlagt med de tilstødende lejligheder, med det resultat, at mange lejere efter et par menneskealdre bliver økonomisk presset til at flytte.

Set i lyset heraf kan det være utroligt svært at forstå, at dette prestigeprojekt er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen samt ved en afstemning på et beboermøde, der påstås at være demokratisk.

Hvis en afstemning af så stor betydning for beboernes fremtid, skal opfattes som demokratisk, bør det efter min opfattelse ske ved urafstemning, og efter forudgående grundig orientering om de forestående ændringer. I dette tilfælde har orienteringen været mere vildledende end vejledende og stærkt kritiseret af beboerne.

Her to år efter afstemningen er der løbende foretaget så mange ændringer, at det ikke længere kan siges at være det oprindelige projekt, dette har medført rygtedannelser og frustrerede beboere. Det nuværende projekt burde sendes til urafstemning blandt beboerne, med et tiltrængt renoveringsforslag som et fornuftigt alternativ.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *