Ledøje siger nej tak til grusgrav
borgerhøring_ledøje_2.jpg
Det lille forsamlingshus i Ledøje var fyldt til bristepunktet ved borgermødet tirsdag aften i sidste uge. Foto: Flemming Schiller
borgermøde Beboerne i den lille landsby Ledøje er på barrikaderne, fordi Region Hovedstaden har udvist interesse for jorden nord og vest for landsbyen som mulige graveområder for grus og sand.

Hvis nogen var i tvivl, stod det ret hurtigt klart sådan cirka fem minutter inde i det imponerende velbesøgte borgermøde i Ledøje Forsamlingshus, som fandt sted tirsdag aften i sidste uge. Der var ikke en eneste i salen som mente, at Region Hovedstadens planer om at udpege jorden nord og vest for Ledøje som mulige graveområder for grus og sand, var en god idé. Og det var med korslagte arme og stor skepsis, de to repræsentanter for Region Hovedstaden blev mødt af beboerne.

Se billedgalleri fra mødet: Billeder fra borgermøde i Ledøje

Heldigvis kunne Gerald Hyde fra Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling, lette stemningen lidt, inden han begyndte sin lange forklaring på, hvorfor Ledøje overhovedet er kommet på tale i Regionens planer.

»Jeg må sige, at det er ikke så tit jeg oplever, at så mange mennesker er interesserede i mit arbejde,« smilede han og fik spredt lidt latter i det propfyldte forsamlingshus.

Herefter fortalte han, at Region Hovedstaden er pålagt af staten at lave en såkaldt ’råstofplan’, hvor man kortlægger, hvad der findes af råstoffer i regionen – som eventuelt kan udvides, hvis nogen får tilladelse hertil.

Hvem er parter?

I forbindelse med anlæggelsen af Frederikssundmotorvejen viste der sig at være godt med sand og grus i undergrunden nord og vest for Ledøje. Derfor blev området udpeget som ’interesseområde’ og regionen er nu i gang med at undersøge de miljømæssige forhold – og har i den forbindelse sendt sagen i partshøring blandt udvalgte beboere i nærområdet.

De mange fremmødte beboere undrede sig dog meget over, hvordan regionen havde udvalgt, hvem der var parter i sagen – og hvem der ikke var – da det ikke var alle indbyggere i Ledøje, som havde fået brevet med partshøringen. For eksempel var vandværket hverken nævnt eller inddraget som part.

Gerald Hyde havde svært ved at forklare, præcis hvordan udvælgelsen af parter havde fundet sted, men opfordrede alle, der anså sig selv som parter, til at indsende høringssvar.

Lodsejernes afgørelse

Regionen arbejder videre med miljøvurderingen, når de har fået alle partshøringerne den 11. august, hvor der efter alt at dømme vil komme mange kritiske svar.

Gerald Hyde understregede også flere gange på mødet, at det ikke er regionen, der kommer og graver en grusgrav i Ledøje. Regionene skal bare udpege de områder, der findes råstoffer i. Om der så skal graves eller ej, er helt op til lodsejerne. Det er deres jord, og de bestemmer om de vil lade private firma grave i den.

Ingen grusgrav her

Arealet, som regionen har peget på ved Ledøje, er delt i to. Et område nord for Ledøje og et område vest for. Jorden ejes af to lodsejere, Boris Nørgaard Kjeldsen i nord og Jesper Due Hansen i Vest.

Begge var med på borgermødet og gjorde det klart, at de ikke havde nogle planer om, at der skulle graves hverken det ene eller det andet sted.

»Jeg kan sige det ret præcist. Vi har ingen planer eller ønsker om råstofindvinding på vores jord,« understregede Boris Nørgaard Kjeldsen, der driver et lille fritidslandbrug på Råbrovej.

Han beklagede samtidig, at han overhovedet havde givet tilladelse til, at et firma som kontaktede ham sidste år, fik lov til at indsende en uforpligtende anmodning om undersøgelser af hans jord.

»Jeg må blankt erkende, at det var en fejl. Det har givet anledning til megen uro og uklarhed for borgerne her i Ledøje,« sagde han og tilføjede at han efterfølgende sørgede for at trække anmodningen tilbage.

Han tilføjede desuden på mødet, at han – hvis det kom dertil – var klar til at tinglyse en servitut på sin grund for at sikre, at der heller ikke i fremtiden kan etableres grusgrav der.

Også den anden lodsejer Jesper Due Hansen slog fast:

»Jeg har ingen planer om at der skal udvindes grus på min grund.«

Men tilføjede:

»Jeg kan jo ikke stå her og love jer alle sammen 100 procent, at det aldrig nogen sinde kommer til at ske. Jeg aner jo ikke noget om, hvad der kan ske i fremtiden.«

Politikerne bakker op

Bylauget i Ledøje har lavet et meget omfattende høringssvar til regionen – og de kan også godt regne med opbakning fra politikerne i Egedal. Det stod klart efter at fire repræsentanter fra fire forskellige partier i Byrådet alle havde haft ordet på mødet.

Alle fire lovede, at de ville gøre deres for at få lavet et skarpt høringssvar fra Egedal Byråd til regionen.

»De vil få samme svar fra kommunen, som de har fået fra jer: Vi vil ikke ha’ det! Jeg håber, at vi kan få taget området helt ud som ’interesseområde’, og jeg kan i hvert fald love, at jeg vil gå forrest i det arbejde,« sagde Ib Sørensen (A).

Jens Jørgen Nygaard (C) kritiserede timingen for partshøringen, som har ligget henover sommerferien, og kaldte den ’en rigtig dårlig sommerhilsen’.

»Jeg er sikker på, at vi kan overbevise regionen om, at der ikke skal graves her,« tilføjede han.

Karsten Søndergaard (V) var enig:

»Hvorfor skulle man dog anlægge en grusgrav så tæt på beboelse for så mange borgere? Jeg tror på, at vi kan finde andre områder, hvor det ikke vil genere så mange mennesker,« sagde han.

De fire herrer havde alle stor ros til Bylauget og deres arbejde med det meget omfattende høringssvar, som de har sendt til regionen.

»Det er det mest kvalificerede høringssvar, jeg nogensinde har set,« sluttede Peter Hansen (F) politiker-runden af med at sige.

Mødet blev rundet af med spørgetid, som primært gik ud på, at de fremmødte beboere i Ledøje kom med kritiske og opklarende spørgsmål til regionens udsendte.

Efter mødet stod Ledøje Bylaug klar med hjælp, gode råd og vejledning i, hvordan man laver et høringsbrev, så de sidste beboere i den lille landsby også kunne nå at komme med deres input til regionens miljøvurdering.

Nu afventer alle med spænding regionens videre arbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *