Boligområder i balance
Debat I forbindelse med debatten om boliger i Ballerup Kommune tilslutter Mette Hedegaard fra Enhedslisten sig Socialdemokraternes syn på, at der skal være boliger til alle - om det så er almene eller private boliger.

Men for Socialdemokraterne og dermed også for mig, er det også vigtigt, at vores boligområder er i balance. Her tænker jeg på, at der skal være en fornuftig sammensætning af både ældre og yngre borgere, samt folk med og uden arbejde i de enkelte nærområder.

Hvis der bor for mange af én gruppe, kan der ske en negativ social udvikling i et område. I værste fald kan der opstå ghettodannelse, hvilket nogle kommuner har oplevet. Det har vi heldigvis været forskånet for i her Ballerup. I Ballerup kommune har vi ingen ghettoer og det vil vi heller ikke have.

Vi ved, at andre kommuner har gode erfaringer med at have den slags boligaftaler, som vi også har fået aftalt med alle boligselskaberne i Ballerup Kommune.

Vi har sammen aftalt, at vi i hvert af vores boligområder vil have en god balance, og derfor vil både kommunen og boligselskaberne fremover anvise boliger, så vi får områder i balance. Det vil betyde at til ét boligområde, hvor der er mange ældre beboere, vil vi anvise flere yngre. De ældre som søger bolig anvises så i stedet til områder, hvor der ikke er så mange ældre. Og så fremdeles.

Der skal stadig være plads til alle. De gode erfaringer man har gjort i for eksempel København, som har medført at de har fået en mere attraktiv by – dem tager vi med os, sådan at vi får boligområder i balance og dermed en by – ja en kommune i balance.

Det er desværre rigtigt som Mette Hedegaard skriver, at der er mange der oplever, at det er svært at få en almen bolig i Ballerup Kommune. Derfor står jeg også fast ved, at det er nødvendigt, at vi får bygget nogle flere – sådan at vi får en passende og god bolig til alle; ældre, yngre, flygtninge, studerende, børnefamilier og seniorer. Vi skal have boliger til alle – både eje, andel, almennyttige og privatudlejede boliger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *