Ballerup kæmper imod blødgøring af drikkevand
Vandhane-COLOURBOX5584246-copy.jpg
»Der er ingen grund til at blødgøre vandet,« siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Helle Tiedemann. Foto: Colourbox
vandforsyning Forsyning Ballerup vender sig imod planerne om at drikkevandet i hovedstadsområdet skal gøres blødere. Ny rapport understøtter Forsyning Ballerups argumenter.

Hvis det står til det fælleskommunale forsyningsselskab Hofor, så skal drikkevandet gøres blødere end det er i dag. Derfor skal der bygges en række centrale blødgøringsanlæg på vandværkerne rundt om i hovedstaden.

Men det er slet ikke nødvendigt. For det første er vandet slet ikke så hårdt, som påstået og desuden er gevinsterne ved at blødgøre vand langt mindre end antaget, både økonomisk og sundhedsmæssigt. Det mener Forsyning Ballerup, der nu får opbakning fra en helt ny rapport fra konsulentfirmaet Deloitte. Den nye analyse viser nemlig, at gevinsten ved at blødgøre vandet er op til tre gange mindre end tidligere antaget i den tidligere rapport fra COWI, der ligger til grund for planerne om at udbrede blødgøringen.

Små besparelser

Ifølge de nyeste beregninger, er gevinsten for husholdninger i Ballerups forsyningskreds 1,9 kroner for hver kubikmeter vand, som bliver brugt. I den tidligere rapport anslog COWI, at gevinsten ville være op til 6,6 kroner pr kubikmeter vand. Ifølge den nye rapport bekræftes beregningerne af analyser foretaget i Tyskland, Holland og Belgien.

Analyserne fra Deloitte afslører desuden, at nettogevinsten endda kan blive negativ. For er besparelserne bare en trediedel lavere end beregningerne, så kan den samfundsøkonomiske gevinst blive negativ ved at bygge blødgøringsanlæg.

Dertil kommer, at en række af de mest vandforbrugende virksomheder i Ballerup, såsom Leo Pharma, BASF, Toms og Novo Nordisk, vil få øgede udgifter af de nye anlæg, fordi de selv har blødgøringsanlæg i forvejen.

På den baggrund vil Forsyning Ballerup og Ballerup Kommune have stoppet byggeriet af de centrale blødgøringsanlæg.

Ikke mere kemi

»Der er ingen grund til at blødgøre vandet. Vi har ganske fint drikkevand og vi har ingen grund til at tilsætte kemi i vandet, som blødgørere er. Når Deloittes rapport så samtidig understreger, at den økonomiske og sundhedsmæssige gevinst vil være begrænset eller måske endda negativ, så er det oplagt, at vi skal have stoppet udrulningen af anlæggene,« siger Helle Tiedemann, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ballerup Kommune.

Deloitte påpeger, at der er store usikkerheder i de beregninger, man foretager og at der generelt er stor usikkerhed om, hvorvidt blødgørere overhovedet kan betale sig.

Ifølge analysen kan blødgørere også betyde øgede udgifter i form af stigende vandregning, tandpleje og hjerte/karsygdomme. De voksende omkostninger til eksempelvis tandpleje skal ses i lyset af, at kalk i vandet rent faktisk modvirker huller i tænderne og korrosion af vandrør som følge af den centrale blødgøring kan desuden også have betydning for den samfundsøkonomiske gevinst.

En hård kamp

»Vi har skrevet til alle relevante myndigheder og påpeget det her. Men det er en hård kamp for os, for Hofor er en rigtig stor spiller. Vi håber, at denne rapport kan hjælpe os, så vi kan undgå mere kemi i vores drikkevand,« siger Helle Tiedemann.

Forsyning Ballerup leverer omkring 3,4 millioner kubikmeter vand til 55.000 forbrugere, hvoraf de 8.000 bor i Egedal Kommune. Næsten halvdelen af vandforbruget dækkes af Forsyning Ballerups egne vandværker, mens resten købes af Hofor, der altså vil have de centrale blødgøringsanlæg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *