Svar om anlægsarbejdet i Pigekvarteret
Debat Kære Knud Hindsberg. Vi har valgt at renovere en del af de dårligste fortov i Pigekvarteret samtidig med, at fortovene var gravet op i forbindelse med kabellægningen. Dette for at undgå at grave de samme fortov op to gange indenfor kort tid.

Vi sparer en arbejdsgang og en del skattefinansierede penge ved denne koordinering – til gengæld bliver arbejdet lidt mere kompliceret, fordi det kræver koordinering mellem flere rådgivere og entreprenører.

Ud over denne koordinering af egne projekter, arbejder kommunen generelt på at blive bedre til at koordinere anlægsprojekter med andre ledningsejere som for eksempel Dong Energy og Forsyning Ballerup. Det er ikke nogen lille opgave, men den giver rigtig god mening, både i forhold til økonomi og gener.

Anlægsprojekter indeholder altid en del uforudsigelige forhold – især når det kommer til gravearbejdet og ledninger i jorden. Ledningerne ligger ikke altid, hvor de burde i henhold til de tilgængelige ledningsoplysninger, og vi har derfor brug for, at borgerne beskærer deres hække på forhånd.

Hvis ledningerne viser sig at ligge bare en halv meter tættere på hækken end forventet, kunne det betyde måneders forsinkelse. Kommunen må ikke beskære borgernes hække, men er nødsaget til at bede borgerne om at gøre det, og derfor sender vi breve om beskæring af beplantning ud.

Selvom beskæringsarbejdet ikke altid er lige sjovt og falder på ubelejlige tidspunkter, er det dog aldrig spildt arbejde, da enhver ejer er forpligtede til at holde egen beplantning inde på egen matrikel.
Kommunen ville allerhelst have renoveret alle fortovene i Pigekvarteret. Så langt strakte økonomien desværre ikke. Valget af, hvilke fortove, som skulle renoveres, bygger på en grundig gennemgang og registrering af fortovenes tilstand, som kommunen har udarbejdet sammen med en af branchens dygtigste rådgivende ingeniørfirmaer.

Selvom det er ærgerligt, at ikke alle fortov kom med i denne ombæring, har Kommunalbestyrelsen netop bevilget to millioner kroner ekstra til renovering af fortove i det nordlige Skovlunde – prioriteringen af midlerne er påbegyndt, men endnu ikke afsluttet.

Hvis vejene bliver beskadiget under arbejdet, så vil det blive opdaget ved de mange tilsyn kommunen fører med arbejdet, og entreprenørerne vil blive bedt om at reparere de skader der kan opstå. Dette er en del af kontrakten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *