»Kunst er vigtigere end man tror«
kunstværker_bk_6.jpg
Et af kommunes udskældte kunstværker, ’tæppet’ i Skovlunde Bypark. Det specielle kunstværk har i den grad fået sindene i kog og har delt meningerne. Foto: Flemming Schiller.
Stridspunkt Ballerup Kommune har i mange år været en kunstkommune og har brugt millioner på kunstværker. Det generer nogen, men kunst er nødvendig, mener kunstens kommunale forkæmper, formand for Kultur- og fritidsudvalget Tom Nielsen (A).

I mange år har diskussionen raset. Er kunst nødvendigt eller er det et af de områder, hvor kommuner med en presset økonomi skal skære ned på til fordel for borgernær velfærd og flere såkaldte varme hænder?

Ballerup kommune har i mange år været en af de førende når det kommer til at bruge penge på kunst og opstille kunstværker. Det har fået Ekstra Bladet til at sætte fokus på blandt andet Ballerup og stille spørgsmålet, om det overhovedet er nødvendigt at bruge millioner af kroner på kunst eller om man kunne bruge pengene langt bedre.

En opgørelse fra Kultur- og Fritidsforvaltningen viser ifølge Ekstra Bladet, at Ballerup Kommune over de seneste ti år har brugt mere end tre millioner kroner på kunst i forbindelse med nybyggeri eller renovering af kommunale bygninger. Det er et af de højeste beløb i Danmark, kun overgået af Odense, Aarhus og Kolding kommuner. Men ifølge Tom Nielsen (A) formand for Kultur- og Fritidsudvalget og kunstforkæmper Per Excellence, er kunst en helt nødvendig del af en kommune og pengene er slet ikke så dårligt givet ud, som mange vil have det til at være.

Mange sponsorer

»Først og fremmest må man sige, at selvom et kunstværk koster fire millioner kroner, så koster det jo ikke kommunen fire millioner kroner. Vi har sponsoraftaler og det betyder, at kommunen ikke givet så store beløb. Det er ofte meget små beløb i forhold til det øvrige anlægsbudget,« siger Tom Nielsen og fortsætter.

»Men jeg kan godt forstå, at nogen undrer sig og stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor vi skal have sådan noget mærkeligt noget. Men ofte ændrer holdningen sig til det efterhånden. Vi så det eksempelvis med ’torvekonen’ på Kirketorvet. Da hun blev sat op var folk rasende over det grimme værk. Men et par år senere foreslog vi faktisk at flytte hende, og så var folk kede af, at hun skulle væk. Nu var hun en del af torvet og gav torvet en identitet,« siger Tom Nielsen.
Identitet og tryghed

Det er netop hvad han forbinder kunst med – identitet.

»Jeg tror på, at kunst er vigtig. Meget vigtigere end man tror og man vil gøre det til. Det handler om at skabe et lokalt tilhørsforhold, det skaber ro og tryghed og en dimension i livet i byen, som man ikke kan underkende. Jeg tror faktisk, at det ville være lidt kedeligere at bo her, his der ikke var kunst,« siger Tom Nielsen. Han erkender dog også, at det kan være svært at forsvare kunsten indimellem.

»Det er jo ikke al kunst der er lige pæn eller ligetil at forstå. Men jeg skal jo ikke sidde og bestemme, hvad der er god smag og hvad ’man’ skal kunne lide. Man kan også sagtens argumentere for, at pengene skal bruges anderledes. Vi kan jo ikke spise en skulptur og den kommer ikke og hjælper med at skifte ble, det er klart. Men man skal huske på, at kunst er på vores anlægsbudget og ikke på servicerammen, hvor man henter penge til personale. Og for de penge vi bruger på kunst, kan vi altså ikke bygge ret meget, så derfor er kritikken ikke helt berettiget. Det handler naturligvis om prioritering, men jeg tror fuldt og fast på, at den prioritering er rigtig,« siger Tom Nielsen.

Der er grænser

Han har også selv været med til at skære kraftigt ned på kunstmidlerne på sidste års budget, hvor kunstrådet og en masse andre kunstrelaterede ting blev kraftigt beslåret.

»Der er selvfølgelig grænser for, hvor meget vi kan bruge på kunst. Derfor har vi også måttet skære ned på kunstkronerne i sidste års budget, hvor der var store besparelser. Men jeg tror stadig på, at kunst skal ud til alle og at kunst skaber en bedre og tryggere by. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at arrangere nogle kunstture i efteråret, hvor vi kunne fortælle borgerne, hvad kunstværkerne forestiller og hvad de har kostet. Det viser sig nemlig ofte, at folk får en bedre forståelse for kunsten, når de får den forklaret lidt mere,« siger Tom Nielsen, som trods kritikken af kunsten udtrykker stor stolthed over Ballerup som kunstkommune.

Stolt over modet

»Jeg er stolt af, at vi i 80’erne havde modet til at satse på kunsten, selvom man kaldte det ’fattigfirserne’ og mente, at pengene skulle bruges helt anderledes. Det har efter min bedste overbevisning givet en masse oplevelser og en branding af byen, som er helt speciel. Kunst skal være for alle og ikke bare for en lille elite. Det har skabt en festligere by og jeg er sikker på, at hvis man gjorde det op i penge, hvad kunsten har gjort for folk, så er det et positivt regnestykke.

Vi giver jo også penge til teater og andre oplevelser,« siger Tom Nielsen, som ikke kan genkende Ekstra Bladets præmis om, at kunsten er udvalgt og aftalt af en lille indspist klike.

»Jeg kan ikke genkende den tanke, om at det er en slags ’socialdemokratisk klike’ der aftaler kunst. Vi har mange drøftelser med blandt andet Statens Kunstfond og andre eksperter, som jeg har lært meget af. Den kunst vi har i kommunen er meget forskelligartet, og det er bestemt ikke al den kunst vi har, som lige er min smag. Men kunst er for alle, så den præmis kan jeg ikke genkende,« siger Tom Nielsen, som trods kritik og argumenter for, at man kan bruge kommunale kroner bedre end på ’mærkelige’ kunstværker, står op for, at kunst i Ballerup er et gode for alle borgere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *