Handicappolitikkens deruote
Debat I Ballerup Bladet uge 26 fortæller Borgmester Jesper Würtzen om det ”knaldtilbud”, som det har været at købe UCC bygningen og om de ”stordriftsfordele” som dette vil medføre.

Jeg finder det beskæmmende at Ballerup kommune, med de argumenter som her fremføres, nu giver køb på årtiers handicappolitik.

Tilbage i 90’erne etablerede Ballerup kommune en række bofællesskaber for mennesker med udviklingshæmning, hvor medbestemmelse og medindflydelse på eget liv var omdrejningspunktet for det socialpædagogiske arbejde omkring borgeren.

Ballerup blev kendt som en progressiv kommune, med fantasiske tilbud til en gruppe mennesker, som nu fik et selvstændigt liv.

Med de planer som nu foreligger, om at nedlægge 3 bofælleskaber og (tvangs?)flytte borgerne til Ejbyvej, skabes et nyt stort institutionslignende tilbud, hvor det politiske perspektiv lægges på besparelser, rationaliseringer og effektivitet.

Med det udgangspunkt frygter jeg, at hensynet til det enkelte menneskes særlige ønsker og hjælpebehov bliver tilsidesat i den proces som nu sættes i gang. Jeg håber at historien vil gøre mig uret.

Alle ved at kommunernes økonomi er trængte og at der overalt i den offentlige sektor skal spares. Men at føre en regressiv politik på dette område og igen begynde at samle mennesker med udviklingshæmning i store boenheder, det er socialpolitik som ikke burde forekomme i en ellers progressiv kommune som Ballerup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *