Fronterne trækkes op i boligpolitikken
boliger Borgmester Jesper Würtzen (A) undrer sig over Venstres udmeldinger på boligpolitikken og understreger, at man havde søgt puljemidler, hvis man kunne. Han pointerer, at Ballerup har en meget klar boligstrategi. Efter ferien skal embedsværket undersøge, om der stadig er muligheder for at søge millionerne fra puljen.

Sagen om den ministerielle støttepulje, som Ballerup Kommune ikke fik søgt, er ikke lagt død endnu. Faktisk er den vågnet op igen. For ifølge borgmester Jesper Würtzen (A), handler sagen ikke om, at Ballerup Kommune ikke søgte, fordi Venstre nedlagde en form for veto. Puljen blev ikke søgt, fordi Ballerup Kommune simpelthen ikke kunne – socialdemokratisk flertal eller ej.

»I forbindelse med topartsaftalerne mellem regeringen og kommunerne var der to puljer man kunne få penge fra. Vi fik som nævnt lidt fra den ene pulje, men den anden pulje skulle støtte byggeri af små almene boliger under 55 kvadratmeter. Man skulle have nogle kommunale projekter i gang, som faldt ind under de kriterier og dertil kunne man så få støtte fra puljen. Vi undersøgte sagen og vi havde gang i projekter ved Ellebo, i Egebjergvang og ved Banegårdspladsen samt seniorboliger. Ingen af de projekter faldt ind under de kriterier og derfor undlod vi at søge puljen,« siger Jesper Würtzen, der gerne vil have det gjort klart, at det ikke handler om, at Venstres modstand mod at støtte mere alment byggeri, gjorde udslaget.

Forskellig politik

»Jeg undrer mig over, at Venstre, da vi drøftede det i Økonomiudvalget, ikke engang ville stemme for at forvaltningen skulle undersøge muligheden. Men det er et af de områder, hvor partierne adskiller sig politisk fra hinanden. Men den konkrete årsag var altså, at vi ikke havde nogen boligprojekter, der faldt ind under de kriterier, som ministeriet stillede og derfor kunne vi ikke søge,« understreger borgmesteren.

Hvis man ville opføre små almene boliger og have støtte fra en pulje, så skulle man gøre som Københavns Kommune og tage penge fra kassen for at kunne bygge boliger og dermed få støtte fra den ministerielle pulje. Det hører under budgetforliget og det vidste Socialdemokraterne godt, at de ikke fik Venstre med på.

»Hvis vi skulle tage penge op af kassen for at bygge små almene boliger, så ville Venstre i hvert fald ikke være med. Så den mulighed overvejede vi ikke,« siger Jesper Würtzen.

Se på sagen igen

Borgmesteren vil i øvrigt igen kigge på, om det er muligt for Ballerup Kommune at søge puljen igen. Selvom der altså ikke umiddelbart er nogen boligprojekter, der kvalificerer sig til støtte fra puljen, så vil han, når forvaltningen igen har mandskab på plads efter ferien, sætte gang i en undersøgelse for at afdække, om der findes muligheder for at få støttemidler fra puljen.

I det hele taget ser det ud til, at netop boligpolitikken er et område, hvor partierne markerer sig forskelligt.

En klar boligstrategi

I sidste uges udgave af Ballerup Bladet meldte Venstres Kåre Harder Olesen ud, at Venstre havde en boligstrategi, hvor man netop vægtede en bedre balance mellem alment og privat byggeri i Ballerup og pointerede, at det har kommunen ikke. Men den udmelding undrer borgmesteren.

»Jeg synes, det er mærkeligt, at Kåre Harder Olesen melder sådan ud. Ballerup Kommune har da en boligstrategi og vi har en plan frem til 2027. I den fremgår det tydeligt, at der er planlagt 1377 nye boliger og at de 284 af dem er almene. Så vi er ganske opmærksomme på at finde en god balance mellem boligbyggeriet,« siger Jesper Würtzen.

Han understreger også, at der er en række konkrete initiativer og samarbejder i gang, for netop for at undgå eksempelvis ghettodannelser, som Kåre Harder Olesen ikke vil have mere af.

»Vi har lavet en boligaftale med boligselskaberne, hvor vi netop skal sikre en afbalanceret beboersammensætning. Vi ønsker bestemt ikke ghettoer. Vi har ingen ghettoer og vi skal heller ikke have nogen. Vi har en aftale om at finde boliger til hjemløse og desuden er der en række private boligbyggerier i gang. Så vi har gang i en masse på boligområdet, både på den almene og den private front, så den udmelding undrer mig,« siger Jesper Würtzen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *