Boliger til alle
Debat I Ballerup har vi brug for boliger til alle – også flere mindre og billige almene boliger.

Som udgangspunkt har vi et super godt og konstruktivt samarbejde med Venstre og dermed Kåre Harder Olesen, det gælder også den budgetaftale vi har indgået med Venstre i indeværende år. Der er også kun ros til den indsats partiet yder i vores Udvalg – bl.a. i Social- og Sundhedsudvalget, hvor jeg selv er formand.

Men når det er sagt og skrevet her, så er det meget beklageligt at Venstre ikke vil støtte opførelsen af flere almene boliger, som vi bestemt kommer til at mangle fremover.

Vi Socialdemokrater ER et ansvarligt parti og borgerne kan og skal kunne regne med os – også når det gælder boliger. Vi har en god balance mellem private og almene boliger i Ballerup. Det er en langsigtet politisk og dermed Socialdemokratisk linje, som er startet for mange år siden og som vi stadig er meget opmærksomme på.

Vi har lavet og har stadig planer om at lave flere private boligområder og vi har altid støttede op om disse boliger også – for eksempel det, der lige nu er i gang på den tidligere Lindeskolen og den tidligere Politistation og der er da også villagrunde på tegnebrættet f.eks. hele Atlasvænge projektet, de syv grunde i Sommerbuen og flere er på vej i Måløv og så videre.

Ca. halvdelen af vores boligmasse er almen og det er vi Socialdemokrater helt tilfredse med. Men Det dækker bare ikke det behov for boliger, som vores borgere efterspørger – både når unge mennesker flytter hjemmefra eller ved skilsmisse og lignende. Eller når vores seniorer vil flytte fra deres villa til en mindre lejlighed og endelig, har vi borgere på overførselsindkomster og nye Ballerup’er/flygtninge, som heller ikke har råd til at købe egen bolig.

Derfor skal vi forsat have flere boliger – både almene og private boliger, så der er boliger til alle.

Det vil være rart, hvis Venstre også vil påtage sig dette ansvar, sammen med os Socialdemokrater

21 kommentarer om “Boliger til alle”

 1. Mikael Wandel siger:

  Kære Lolan

  Disse flygtninge lejligheder i nu brokker jer over vi i Venstre ikke ville deltage i, er jo ikke budget stof.
  I har det absolute flertal, hvorfor har i så ikke vedtaget at ansøge om det de midler der kunne søges ?

 2. Martin Edens siger:

  Lolan,
  er det muligt at få en sammenligning mellem tallene for Ballerup og resten af landet på følgende parametre ?

  Ejer / Lejer / Andel / Lejligheder / Huse

  så vil vi all kunne diskutere hvorvidt Ballerup kommunes strategi giver mening ?

  /Martin

 3. Hej Martin

  Jeg har ikke umiddelbart alle tallene, men her er andelen af almene og ejerboliger i 2016:

  Almene boliger:
  Ballerup Kommune: 55,3 % (fjerdehøjest i landet)
  Region Hovedstaden: 23,5 %
  Landsgennemsnit: 19,7 %

  Private boliger:
  Ballerup Kommune: 37,0 % (fjerdelavest i landet)
  Region Hovedstaden: 52,4 %
  Landsgennemsnit: 54,1 %

  Kilde: Social- og Indenrigsministeriet (www.noegletal.dk)

  Som det fremgår, er der en grund til, at Venstre har den politik, vi har.

 4. Martin Edens siger:

  Tak Kåre. Med de tal, så giver det jo slet ikke mening at vi i Ballerup skal udbygge vores fører position ift. antallet af almennyttige boliger og vores bundposition ift. private boliger.
  Jeg mener i øvrigt at det var Martin Jonassen (C) som tidligere plæderede kraftigt for flere private boliger i kommunen for at sikre at kommunens beboere også arbejdede i kommunen. Men det er sikkert også et budskab som Venstre har været fortaler for. Det giver lige pludselig meget mere mening. Især hvis man samtidigt overvejer procentfordelingen i hvorvidt kommunens beboere arbejder i kommunen eller ej og dermed hvilken skatteindtægt som kommunen dermed går glip af.

 5. Per Mortensen siger:

  Vis man kigger lidt ud i fremtiden, og hvad der sker i andre lande.
  Går tendensen til mindre boliger, gerne i lejeform.
  Folk vil gerne være mere mobile.
  Og ikke hænge på store faste udgifter og et markedet der ryger op og ned.
  Samtidig står vi i stor København til at mangle almene boliger.
  Til politi betjente , sygeplejerske, og andre der arbejder offentliget eller i private job.
  Vi skal også have boliger til de unge , flygtninge , kontanthjælpsmodtager , hjemløse, handicappede med mere.
  Klart vi skal have en diskution om dette, men jeg er enig med min viceborgmester Lolan Ottesen vi bliver nød til at have flere almene boliger.
  For at løse fremtidens udfordringer. Så alle har tag over hoved.

 6. Martin. Venstre har haft denne politik i alle de år, jeg har siddet i Kommunalbestyrelsen (i mere end 18 år). For nogle år siden (i forrige periode) var vi endda ret alene med holdningen om at skabe bedre balance, da Konservative pludselig støttede opførelsen af flere almene boliger. De er heldigvis nu tilbage på den holdning, som vi hele tiden har haft – nemlig, at der skal bedre balance i kommunens boligudbud.

  Per. Hvor går grænsen så? Lad os nu sige, at vi bygger flere almene boliger og når op på 60 %. Der vil garanteret fortsat være en større efterspørgsel, idet det vil være den samme type borgere, vi tiltrækker til kommunen.
  Skal vi op på 100 % almene boliger, før I socialdemokrater er tilfredse?
  Hvordan vil det i øvrigt på langt sigt påvirke kommunens driftsøkonomi?
  Hvordan vil du finansiere grundkapitalindskuddet til alle disse almene boliger?
  Hvordan hænger dit/jeres ønske om flere små boliger sammen med strategien om større mere familievenlige boliger?

 7. Her er mit svar på Lolan Ottesens læserbrev:

  Først vil jeg sige tak til Lolan Ottesen for de pæne ord om vores samarbejde samt kvittere med en tak tilbage for det gode og konstruktive samarbejde både med borgmester og gruppeformand samt i de forskellige udvalg. Der er en hel del, som vi er enige om eller kan forhandle os til enighed om til gavn for Ballerup og kommunens borgere, og det sætter vi stor pris på.

  Samtidig er vi dog forskellige partier med forskellige grundholdninger, og derfor er der naturligvis områder, hvor vi ikke er – og nok heller aldrig bliver – enige, og et af disse områder er almene boliger.

  Det kan ikke komme bag på Lolan Ottesen og socialdemokraterne, at Venstre ønsker en bedre balance i vores boligudbud, og at dette betyder, at vi mener, at der skal satses på private frem for almene boliger – det har vi debatteret utallige gange både her i avisen og i Kommunalbestyrelsen.

  I modsætning til Lolan Ottesen mener vi nemlig ikke, at vi har en god balance mellem private og almene boliger – almene boliger udgør i dag mere end 55 % af boligerne i kommunen, hvilket placerer os på en fjerdeplads på listen over kommuner med flest almene boliger.

  Vi mener, at almene boliger er en glimrende boligform, og at vi har mange rigtig gode almene boligområder her i kommunen – og det skal vi blive ved med at have. Vi mener dog også, at hvis vi af hensyn til kommunens langsigtede økonomiske udvikling skal tiltrække flere økonomisk ressourcestærke borgere til kommunen, så skal vi have ændret balancen i vores boligsammensætning til fordel for private boliger – og det gør vi ikke ved at bygge mere alment. Vi påtager os dermed i høj grad ansvaret for kommunens langsigtede udvikling – ikke mindst af hensyn til vores svageste borgere.

  Der er i denne aktuelle sag – som jo i bund og grund handler om små almene flygtningeboliger – nogle ting, som Lolan Ottesen skylder svar på:

  • Hvorfor vil I bygge små almene boliger, når I selv har været med til at vedtage en strategi om at få større og mere familievenlige almene boliger?
  • Venstre har ikke nedlagt veto men blot stemt imod, så hvorfor har I ikke søgt puljen, når I havde flertallet til det?
  • Mener I virkelig, at det er en god idé at samle flygtninge i ghettoer – som sådanne små almene flygtningeboliger jo nemt kan udvikle sig til?

 8. Jens Wenzel Andreasen siger:

  Det er dejligt at socialdemokratiet nu melder klart ud til fordel for almene boliger i alle størrelser. I Enhedslisten mener vi at det er den helt rette boligform for det danske samfund, spekulationsfri, immun overfor boligbobler og til gavn for alle. Økonomisk ressourcestærke borgere bor også gerne i almene boliger, men som for alle andre gælder det naturligvis at kvaliteten skal være i orden. Nu kræves det bare at socialdemokratiet sætter handling bag ordene, og det klinger lidt hult idet man ikke fik søgt puljen til nye, små boliger. Enhedslisten er i hvert fald klar til at støtte dette gode formål.

 9. Jens Wenzel Andreasen.

  Puljen er til små almene flygtningeboliger.
  Vil Enhedslisten samle flygtningene i ghettoer?

  Jeg tror (selvom Socialdemokraterne stadig ikke har svaret), at årsagen til, at puljen ikke er blevet søgt, er, at der ikke var mulighed for at finde egnede projekter inden for de allerede planlagte opførelser af boliger (og dermed inden for budgettet), som opfylder statens krav om størrelsen på boligerne, da det var sådan, sagen var lagt op i Økonomiudvalget.

  Hvis dette er tilfældet, ville en ansøgning skulle behandles på ny i Økonomiudvalget, da der så var tale om ændrede forudsætninger. Her ville så være tale om noget, som går ud over budgettet, og her vil vi i Venstre så helt sikkert nedlægge veto jf. budgetaftalen – og så kan EL støtte lige så meget, I vil.

  Men det er som sagt kun mit gæt på, hvorfor der ikke er søgt – borgmesteren og resten af socialdemokraterne har jo været tavse som graven, når det gælder svaret på det spørgsmål.

  1. Jens Wenzel Andreasen siger:

   Kåre Harder Olesen.
   Puljen var til små almene boliger. Som ikke er øremærket til flygtninge.
   Men, de vil naturligt nok være en målgruppe for den type boliger, i hvert fald i en periode.

 10. Per Mortensen siger:

  Generelt er der efterspørgsel efter mere alment.
  I alle katgorier.
  Derfor sund fornuft at bygge mere.
  Dette udelukker da ikke også vi bygger mere privat.

 11. Per Mortensen siger:

  Det kunne være et godt emne til budget forhandlingerne.
  Generelt skriver jeg folk ikke bo i store kasser med stor have.
  Og det kunne sagtens være i blandet byggeri med alment og privat.
  Der er nok støre chance for finans og bank sektoren Bingo spil vil påvirke vores økonomi.
  Og størrelser på boliger udelukker det ene ikke det andet.
  Vi skal også kigge på lejlighedsvhoteller , boliger i gadeplan i centrum.
  Og så har vi masse ældre, der nu bor i huse.
  Som ønsker at komme til at bo alment.
  Og vi har en forpligtelser over for de borgere der bor her, at vi forsøger at de vedbliver med at have et sted at bo.

 12. Martin Edens siger:

  Per,
  pas nu på med at generalisere så meget som du gør i ovennævnte indlæg.
  Folk vil gerne bo i tidssvarende lejligheder som Jens Wenzel også påpeger.
  Folk vil gerne bo i “store kasser med stor have”.
  Der er en naturlig omsætning af de private boliger som er til salg. Markedskræfterne regulerer priserne, så husene/lejlighederne skal nok blive solgt, når sælger finder et rigtigt prisleje. På den lille vej jeg bor på, er der solgt to store villaer indenfor de forgangne 2 måneder (ud af 11 boliger), så der er udskiftning og der kommer nye beboere til kommunen.
  Vi skal bare sikre os at der er boliger tilgængelige i alle kasser, uagtet om det er eje/leje/andel, stort/småt, i centrum/ude i randområdet etc…
  Som statistikken ovenfor viser, så er der en massiv overvægt af almene boliger pt. og uden at have undersøgt geofordelingen, så vil jeg gætte på at vi har størstedelen af dem i det centrale Ballerup. Vi skal passe på at vi ikke bygger videre på de eksisterende områder, således at det ender med at være ghettoer. En ligelig fordeling af private/almene og store/små, er den bedste måde hvorved vi kan sikre en diversificeret borgermasse.

 13. Per Mortensen siger:

  Nu var det svar på katogoriske spørgsmål Martin.

 14. Per Mortensen siger:

  Hvor har vi ghettoer Martin ?

 15. Vi har ikke ghettoer, Per (og det er heller ikke det, Martin skriver).
  Og det har vi ikke, fordi fremsynede Kommunalbestyrelser på tværs af partierne gennem tiderne har sørget for ikke samle f.eks. indvandrere og flygtninge i de samme boligkvarterer, men tværtimod har forsøgt at sprede dem rundt omkring i kommunen for at fremme integrationen.
  Men det vil I så åbenbart ændre på ved at bygge kvarterer med små billige flygtningeboliger (det er jo det, den omtalte pulje er til).
  Det vil Venstre under ingen omstændigheder være med til, og vi vil bekæmpe det med næb og klør.

 16. Per. Du svarer joi i øvrigt ikke på mine spørgsmål, men roder rundt i dine fordomme om finanssektoren (som i øvrigt er en af de mest gennemregulerede sektorer).

  Så du mener altså i ramme alvor, at vi som kommunalpolitikere ikke skal bekymre os om kommunens fremtidige skattegrundlag? Det er da interessant. Tror du, at borgmesteren og jeres gruppeformand deler den opfattelse?

 17. Per Mortensen siger:

  Kære Kåre
  Irland og Panama ja den er fint reguleret !
  Og du lægger ord jeg hverken skriver eller i munden på mig.
  Vi kan ikke stilsiddende se til , at vi mangler boliger.
  Og der findes en sektor, der godt vil bygge.
  Derfor giver det god mening at det tages op til budget forhandlingerne.
  Og nu er det ikke Venstres formand , hvad jeg mener.
  Jeg skal nok argumentere for mine synspunkter i vores gruppe, og kan se flere er af samme opfatelse

 18. Per Mortensen siger:

  Vi må jo også huske Kontanthjælpsloftet har betydet at der er behov for små billige boliger. 492 borgere er Fra oktober i fare for at blive sat på gaden fordi de ikke kan betale huslejen pga DF og V kontanthjælpsloft.
  Vi skal have billige boliger til dem der ikke kommer i arbejde på trods af Venstres og DF s piskning af de fattigste og svageste. Ellers står familier uden tag over hovedet.

  Hverken flygtninge eller kontanthjælpsmodtagere kan jo købe bolig. Derfor skal det være almene boliger

 19. Karsten Kriegel siger:

  Blot en lille præcisering ift. den ovennævnte debat.

  Konservative har i mange plæderet for et stop for yderligere almene boliger og flere ejerboliger på baggrund af bla. de tal, som også er nævnt ovenfor.

  Det er korrekt, som Kåre skriver, at vi på et tidspunkt undtagelsesvist valgte at støtte opførelsen af nogle almene boliger på Søndergårdsområdet.

  De to omtalte parceller på området, som var udlagt til ejerboliger havde stået tomme længe, fordi det igennem flere år pga. markedet havde været umulige at sælge til private.

  I stedet for at de fortsat skulle stå tomme hen, valgte vi på daværende tidspunkt at støtte salg af de to parceller til opførelse af lejeboliger, da vi ellers ikke kunne få området gjort færdigt. Det var vigtigt for de øvrige beboere, at området kunne fysisk afsluttes og det skete ikke, så længe disse to parceller ikke blev solgt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *