Sind: »Det er et rigtig uheldigt område at spare på«
psykiatri En gruppe brugere af socialpsykiatrien frygter for konsekvenserne, når nedskæringerne på området får effekt. Sind er bekymret over nedskæringer på en sårbar gruppe.

Selvom det for mange af dem indimellem er svært at få et solidt hold på tilværelsen, så har en gruppe brugere af socialpsykiatrien sat Ballerup Bladet stævne i mødelokalet på Ballerup Bibliotek.

De fire kvinder har alle brug for at få sat ord på den bekymring, som de går med, efter at de har erfaret, at der skal skæres ned i socialpsykiatrien i Ballerup. De ved ikke hvem der rammes og hvordan der rammes, men de kan allerede mærke konsekvenserne og de frygter for fremtiden.

De fremmødte er alle relativt velfungerende og har derfor overskud til at tale med Ballerup Bladet. De har dog alle betinget sig, at de ikke vil stå frem med navn.

De mærker alle klart, at der breder sig en usikkerhed, blandt andet på Støberiet, hvor de alle kommer til aktiviteter og socialt samvær.

Nedkørt personale

»Vores samlingssted lukker tidligere, folk er sygemeldte, endda langtidssygemeldte. Personalet er kørt ned – det kan vi mærke allerede nu. I mange tilfælde skal vi faktisk være dem med overskud. Vi oplever ofte at komme til en lukket dør og vi kan klart mærke, at der ikke er nogen åben debat. Vi får intet at vide og i den nuværende situation med så store nedskæringer i personalet, så har vi intet fået at vide. Vi har hørt lidt rygter, men har først fået lidt konkret at vide gennem avisen. Det er ganske enkelte ikke rimeligt,« lyder det fra brugerne, som understreger, at det på ingen måde er personalet, som de har noget at udsætte på.

»Personalet gør, hvad de kan, men det virker som om, at de har fået mundkurv på. De vil ikke udtale sig om noget og hvis man spørger eller siger sin mening, så bliver man afvist eller debatten bliver lukket ned. Det er utrygt,« fortæller de.

De gruer for, hvordan det bliver, når og hvis der skal skæres endnu mere ned på personalet.

»Det er tarveligt, at vi intet får at vide. Der er en lukket debatkultur. Det handler om folk, der har brug for faste rammer og for, at der er kompetent personale, der kan snakke med dem og tage sig af dem. Nu efterlader man dem til uvished,« lyder det.

Flere af de fremmødte taler om en frygtkultur, hvor man er bange for at sige sin mening – også blandt de ansatte. De mener ikke at det handler om, at personalet ønsker det skal være sådan, men at det er en politik, der kommer oppefra.

Usund debatkultur

Den fornemmelse har Randi Kristensen også. Hun er lokal formand for Sind i Ballerup, Furesø og Herlev og hun ser med stor bekymring på den kultur, som brugerne taler om, men også på de bebudede nedskæringer.

»Jeg har haft en del henvendelser i den seneste tid fra brugere, der er utrygge for, hvad der skal ske. Vi har intet fået at vide og brugerne ved ikke, hvor de skal henvende sig. Der noget helt galt med den debatkultur og det informationsniveau, som Ballerup Kommune har. En ting er, at man skal spare, det skal mange kommuner. Men det er et rigtig uheldigt område at spare på. Kommunen kan ikke være bekendt at skære på denne gruppe borgere. Vi kan sige det kort: Skær på noget andet end psykiatrien. Den er trængt nok i forvejen. Når det så er sagt, så tyder det meget på, at der er en usund debatkultur. Udtalelser som, der bliver lukket ned for spørgsmål, vi skal være positive, vi kan blive kaldt til samtale, lyder ikke godt. Mød brugerne i øjenhøjde, benyt brugerrådet hvor der er repræsentanter for brugerne og lad dem komme med deres besyv og forslag. Jeg tror de ansatte er for pressede og jeg er glad for, at det nu viser sig, at en tidligere ansat råber vagt i gevær. Jeg vil rose de fire brugere for at tale højt og fortælle hvad de oplever,« siger Randi Kristensen.

Dumper frivillige

Et af de områder, som brugerne også ser på med mildest talt skepsis er udmeldingen om, at der skal være flere frivillige i socialpsykiatrien.

»Ballerup Kommune taler om, at der skal flere frivillige ind over. Ved kommunen overhovedet, hvad det er for nogle mennesker de har med at gøre. For det første. Hvor skal de frivillige komme dumpende fra. Det er et komplekst område. Desuden kræver det rigtig meget at have at gøre med sådan nogen som os. Der er en risiko for, at folk pludselig eksploderer og jo mindre uddannet personale der er til at håndtere det og spotte det i tide, jo større er risikoen. Det kan godt være, at frivillige er nyttige i idrætslivet eller på andre områder. Men i psykiatrien er det ganske anderledes. Vi har jo selv oplevet, eksempler på, at folk har reageret voldsomt. Tænk bare på de ulykkelige hændelser man har læst om i medierne. Det er bestemt ikke urealistisk, at det kunne ske her også. Vi der sidder her er rimeligt velfungerende, men det er ikke alle der er kommet så langt endnu,« siger de.

Alle omkring bordet er enige om, at den slags fatale hændelser sagtens kunne forekomme i Ballerup.

Kan ikke klare grupper

Der er desuden lagt op til, at mange af brugerne nu skal i gruppeforløb i stedet for individuelle forløb. Men det mener brugene omkring bordet heller ikke er vejen frem, i hvert fald ikke for alle.

»Gruppeforløb er godt nok for nogen. Men der er bestemt nogen, der ikke kan klare det. Mange har brug for en fast person at tale med. Der er behov for besøg i hjemmet og hjælp til det daglige. Mange brugere fungerer ikke i større grupper og har i det hale taget svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Så siger kommunen, at man vil tilbyde individuelle forløb til dem, man vurderer, har behov for det. Men det tvivler vi på kan lade sig gøre med en endnu mindre bemanding,« lyder der fra brugerne, der tilføjer:

»I forvejen er der de sidste par år skåret drastisk i hjemmebesøgene«.

En af brugerne fortæller:

»Da jeg blev syg kunne jeg slet ikke komme uden for en dør. Jeg var bange for at bevæge mig udenfor. Jeg kunne ikke forholde mig til at have flere mennesker omkring mig eller tanken om at jeg skule have forskellige frivillige til at tale med, var helt håbløs. Det kan jeg nu, men det er der rigtig mange, som ikke kan klare. Så den gruppeordning ser jeg ikke som en god løsning. Jeg frygter helt klart, at nedskæringerne kan betyde, at flere bliver indlagt eller bryder sammen. Det er ikke nogen trussel, det er helt reelt,« siger hun.

Alle er enige om, at flere frivillige blot vil forstærke problemerne.

»Det er stærkt bekymrende og som vi kan se på brugernes udmeldinger, så burde man slet ikke spare på det her område. Det er en i forvejen meget udsat gruppe med komplekse problemer. At man så heller ikke gør noget for at informere eller give en form for oplysning eller i det hele taget har en plan, det er helt galt,« siger Randi Kristensen.

3 kommentarer om “Sind: »Det er et rigtig uheldigt område at spare på«”

 1. Martha Kristensen siger:

  Hvor er det godt at få disse historier og problematikker frem i lyset! Vi kan nemlig ikke være det bekendt. Psykiske sygdomme bør naturligvis sidestilles med somatiske sygdomme. Det kan kun gå for langsomt. Tak til jer, som står frem med jeres historier 🙂 Det kræver mod.

 2. Heinz B Tomis siger:

  Mange af problemerne i støberiet nævnt i artiklen ligner problemerne her i Herlev kommunes værested og fælles for begge kommuner er at deres udvalg og byråd har et forstenet socialdemokratisk absolut flertal der har glemt kontinuitet spiritualitet traditioner og næste kærligheden forrådt borgere og personale .

  Her i herlev er der en chef udklækket inde på Slotsholmen og medlem af DJØF s forretnings udvalg . Djøficeringns giftige rationaliseringer og management styring af institutioner som de var private virksomheder.

  1. Mette Vaaben Mortensen siger:

   Af Mette Vaaben Mortensen, direktør i Ballerup Kommune

   Ballerup Kommune anerkender, at brugerne synes, det er en svær tid og har stor respekt for at de gør opmærksom på deres oplevelse af situationen. På den måde får vi også mulighed for at give svar og rette misforståelser.

   Den økonomiske situation
   Sagen er den, at der gennem en længere periode i Socialpsykiatrien har været et højere forbrug, end budgettet gav mulighed for. Årsagen er, at der er ekstra indtægter, der er ophørt, og der ikke er sket en rettidig tilpasning af antal ansatte og dermed er der oparbejdet et merforbrug, som ikke kan fortsætte. Derfor har det været nødvendigt at foretage en opbremsning i udgiftsniveauet, så det stemmer overens med det budget, der er udmeldt til Socialpsykiatrien. Der er ikke tale om besparelser.

   Det er en rigtig ærgerlig og svær situation, som Socialpsykiatrien og Ballerup Kommune har forsøgt at håndtere på bedst mulig måde. I artiklen giver de fire brugere udtryk for, at de savner åbenhed. Det er her vigtigt at understrege, at der er nogle retningslinjer for fortrolighed i personalesager, som kommunens forvaltning og administration samt de ansatte skal overholde i sådanne situationer. Her har ordentlighed været vigtigt for os, og der er ingen der har fået mundkurv på. Der har været intern orientering om forholdene, og det er bl.a. også foregået gennem Socialpsykiatriens bruger- og medarbejderråd.

   Den 25. juni blev der afholdt et orienteringsmøde for Støberiets brugere om personalesituationen, samt hvilken betydning det ville få for aktiviteter og åbningstider hen over sommeren. Bl.a. at der vil være lukket i 2 uger for at få tingene til at hænge sammen. Det ville – set i bagklogskabens lys have været fint, hvis vi havde indkaldt til et generelt orienteringsmøde for alle brugere tidligere. Ønsket var at finde balancen mellem rettidig orientering og hensynet til at skabe mindst mulig utryghed. Vi er fuldt ud klar over, at der er tale om skrøbelige medborgere med svære problemstillinger. Vi vil derfor opfordre til, at man retter henvendelse til Socialpsykiatrien, hvis der er personer, der har brug for konkrete og individuelle svar.

   Nye muligheder
   Den aktuelle situation giver os lejlighed til at nytænke og organisere Socialpsykiatrien på en anden og mere tidssvarende måde. Og her vil inddragelse af frivillige og gruppeforløb være gennemgående elementer, fordi det hænger godt sammen med rehabilitering og recovery, som er nøgleordene i Socialpsykiatrien.

   Derfor er det også besluttet at tilbyde socialpædagogisk støtte som gruppeforløb i Socialpsykiatrien. Det er et tiltag som har været undervejs længe, og som nu rent faktisk går i gang. Gruppeforløbene bliver ikke for alle. Der vil være borgere tilknyttet Socialpsykiatrien, som fortsat har behov for individuel støtte og vejledning, ligesom der også er borgere, som vil kunne profitere af at indgå i et gruppeforløb.

   Det er på ingen måde Ballerup Kommunes hensigt at erstatte socialpædagogisk støtte og medarbejdere med frivillige. Hvordan og hvilke opgaver frivillige skal kunne løfte, skal drøftes i samarbejde med både medarbejdere og brugere omkring.

Skriv et svar til Mette Vaaben Mortensen Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *