Naboer til bosted frygter udvidelse
damsagervej_3.jpg
Morten Baggesen og Bjarne Pasgaard sidder begge i vejlauget og er stærkt bekymrede for den øgede trafik, som en udvidelse af Sofieskolen, der ses til højre i billedet, vil betyde for deres lille villavej ved Hareskoven. Foto: Flemming Schiller
Nabostrid Sofieskolen vil udvide bostedet for autister på Damsagervej. Beboerne frygter konsekvenserne af den øgede trafik på den lille lukkede vej.

På den lille lukkede Damsagervej, som ligger ved siden af Hareskovens Lilleskole er beboerne meget utilfredse med udsigten til øget trafik på deres 160 meter lange villavej.

For enden af Damsagervej ligger nemlig Sofieskolen, der er et bosted for børn med autisme, og her har de har store planer om en udvidelse, så stedet går fra at huse 9 til 18 beboere samt at selve bygningen bliver cirka tre gange så stor som nu.

Men udvidelsen følger naturligvis øget trafik på den lille vej, hvor flere af beboerne i forvejen har nået smertegrænsen.

Morten Baggesen er én af dem, han har boet med sin familie på Damsagervej i seks år og er egentlig vældig glad for området. Men han mener ikke, at Damsagervej kan klare mere trafik, da der i forvejen er rigeligt med kørsler til Sofieskolen.

»Jeg vil gerne slå fast, at vi ikke har noget som helst imod de kære børn på Sofieskolen. Der er ingen af os naboer, der ikke vidste, at der lå et bosted for autister, da vi flyttede ind. Det har vi det helt fint med. Men vi har det bestemt ikke fint med udsigten til endnu mere trafik på vores lille vej,« siger Morten Baggesen, der også er formand for vejlauget.

Manglende inddragelse

I det hele taget er både han og vejlaugets sekretær Bjarne Pasgaard meget forundrede over processen.

»Helt tilfældigt finder en beboer herude ad omveje ud af, at Sofieskolen har planer om at udvide. Det var tilbage i juni eller juli sidste år, og på daværende tidspunkt havde ingen af os naboer til skolen hørt noget. Så vi kontakter Ballerup Kommune og presser på for at få arrangeret et informationsmøde,« fortæller Morten Baggesen.

I mellemtiden finder beboerne ud af, at der allerede tilbage i november 2014 er sendt et notat fra bygherrerådgivningsfirmaet Bascon, der har fået opgaven med udvidelsen af Sofieskolen, til Ballerup Kommune, hvor udvidelsesplanerne beskrives. I notatet står blandt andet:

»Skolen vil inddrage botilbuddets naboer i processen for udvikling af botilbuddet, og der er fremadrettet fokus på at få en god sameksistens med naboer.«

Men den inddragelse har naboerne til skolen meget svært ved at se.
»Det er jo direkte løgn. Og det er meget frustrerende, at de fra Sofieskolen side har givet det indtryk overfor kommunen, at de ville inddrage vejens beboere, når det på ingen måde er tilfældet,« siger Morten Baggesen og tilføjer:

»Og så sætter de et damplokomotiv af en proces i gang med arkitektkonkurrence og hvad ved jeg, så da vi endelig når dertil, at der rent faktisk bliver indkaldt til et informationsmøde den 20. august 2015, så er de jo så langt i processen, at vi reelt ikke har mulighed for at få indflydelse på noget.«

Lokalplan på plads

På baggrund af Sofieskolens ønske om udvidelse gik Ballerup Kommune straks i gang med at lave en lokalplan for området – en plan der blev sendt i offentlig høring i perioden november 2015 til februar 2016.

I samme periode bliver der, på baggrund af naboernes protester ved borgermødet i august, gennemført en trafikanalyse på Damsagervej.
I analysen, som er lavet af Via Trafik, kommer man frem til, at der i dag er cirka 60 kørsler til Sofieskolen – og at det efter udvidelsen vil stige til cirka 100 daglige kørsler. Desuden lyder det også i analysen, at:

»Vejen har mere karakter af et opholdsområde end en færdselsåre.«
Derfor har beboerne på vejen meget svært ved at forstå, at kommunen stadig synes, at det er en god idé.

»Det er lidt som om, at kommunen kun har tænkt på at hjælpe skolen og ikke så meget på os naboer,« siger Bjarne Pasgaard, der bor lige overfor Sofieskolen og flere gange har oplevet – ikke bare hyppig trafik, men også direkte livsfarlig trafik til skolen – med bakkende lastbiler, høj fart og generende parkeringer, så han og hans familie ikke selv kan komme ind og ud af deres carport.

»Jeg må sige, at vi har nået tålegrænsen,« tilføjer han.

Ikke lokalplanens formål

Beboerne sender høringssvar til kommunen i forbindelse med lokalplanen, hvor de blandt andet foreslår, at man flytter indkørslen til Sofieskolen til nabovejen Skovbovænget, hvor Hareskovens Lilleskole i forvejen ligger. Men dette forslag afvises af administrationen med begrundelsen:

»Det er ikke lokalplanens formål at løse områdets trafikale problemer. Disse skal løses i et andet regi, hvor der fokuseres bredere end lokalplanarbejdet fordrer.«
Kommunen lægger op til, at der skal arbejdes for forbedringer af trafikken i hele området, og netop Hareskovens Lilleskole er ét af de indsatsområder, der ifølge kommunens hastighedsplan skal arbejdes med i de kommende år.

Forstanderen er tavs

Ballerup Bladet har forsøgt at kontakte Sofieskolens forstander Bente Laustsen for at høre hendes side af sagen, men hun ønskede ikke at udtale sig. Hun sendte os i stedet videre til projektchefen i Bascon, Jette Lindquist, der i et skriftligt svar forklarer:

»Der har været afholdt naboinformationsmøde i august 2015 og borgermøder i lokalplanens høringsperiode fra november 2015 til februar 2016. På disse møder er de trafikale forhold foran botilbuddet og på Damsagervej generelt blevet drøftet. På baggrund af møderne er antallet af parkeringspladser øget og andre tiltag gjort. Der er udviklet en skitse for afvikling af trafik foran botilbuddet for at imødekomme ønsker til trafik og parkering på vejen. Som et tiltag gives der mulighed for, at renovationsbiler, som servicerer alle beboere på vejen, og leverancekøretøjer til botilbuddet kan vende for enden af vejen ud for botilbuddet og ikke som i dag skal bakke ind eller ud af vejen.«

Kan kun henstille

Beboerne på vejen er dog stærkt skeptiske overfor, om disse tiltag vil have den store effekt. Både Morten Baggesen og Bjarne Pasgaard har tidligere gjort medarbejdere på Sofieskolen opmærksomme på de generende parkeringer og den hasarderede kørsel fra personer med ærinde på skolen – uden at de to naboer føler, at det har haft nogen effekt.

»Skolen kan jo have de bedste intentioner om at styre trafikken til og fra skolen og parkeringssituationen, men de kan jo kun henstille til deres medarbejdere og gæster,« siger Bjarne Pasgaard, der beskriver episoder hvor både hans kone og børn har været ved at blive kørt ned af bakkende lastbiler eller chauffører med al for høj fart.

Lokalplanen, der baner vejen for Sofieskolens udvidelse er blevet rettet til efter høringsrunden og er stemt igennem af Teknik- og Miljøudvalget – i denne uge ventes den vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *