Fra drøm til virkelighed – fra virkelighed til kaos
Debat Pårørende var blevet inviteret til et informationsmøde omkring fremtidens byggeri for de udviklingshæmmede borgere i Ballerup Kommune tirsdag den 21. juni klokken 16-17.

På mødet deltog 14 medarbejdere, to politikere samt fem pårørende. De pårørende havde hørt om, hvilke planer der var sat i gang på grund af besparelser på området, men ingen konkrete udmeldinger. Fire ud af de fem pårørende sidder i Bruger/Pårørenderådet. Dette er et råd, hvor brugerne (beboere i bofællesskaberne) samt de pårørende skal have indflydelse på de handicappedes liv, de lever i deres hjem.

Dette var ikke tilfældet den 21. juni. Alle pårørende var spændt på at høre om, hvilke planer kommunen havde i fremtiden vedrørende de handicappedes boligforhold.

Centerchef for Social og Sundhed, Eva Borg, indledte mødet. Vi pårørende fik noget af et chok, da bomben sprang. Mandag den 20. juni havde kommunalbestyrelsen vedtaget på et lukket møde, at de ville købe Dag- og Aftenseminariet i Skovlunde. Dette blev gennemført tirsdag den 21. juni.

Selvsagt blev alle de pårørende noget forbavsede, vi har ikke på nogen måde været medbestemmende i den afgørelse.

De tre bofællesskaber i Egebjerg, Klakkebjerg og på Hold-an Vej har eksisteret i henholdsvis 27, 22 og 17 år.

Vi er flere pårørende, der har arbejdet hårdt for at vores handicappede børn fik de bedste betingelser for et liv i eget hjem, så nær det normale som overhovedet muligt. Dette er med et pennestrøg blevet slettet. Det nye projekt er fuldstændig vanvittigt.

Vores handicappede (børn) voksne har alle brug for nærhed og tryghed samt ro i deres liv. Så stor en institution vil aldrig kunne give dem dette.

Hele pårørendegruppen for alle tre bofællesskaber er ramt af denne beslutning. Vi er en lille gruppe forældre – cirka 35, som er nemme at slå ned, samt beboerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *