Gymnasieelever føler sig pressede
Debat I anledning af DSU’s nationale kampagne, der satte fokus på præstationspres blandt unge. Har vi lavet vi en undersøgelse (224 elever har svaret, Red) vedrørende præstationspres på vores eget gymnasium, Borupgaard Gymnasium her i Ballerup.

Selvom vi godt havde på fornemmelsen, at problemet var rimelig omfattende, var resultatet stadig chokerende. Hele 89,3 procent har følt sig presset på gymnasiet – og 85 procent gør det ind imellem eller ofte.

Vi gav mulighed i spørgeskemaet for, at man kunne kommentere på, hvad man kan gøre ved det. Her havde besvarelserne især fokus på hvordan lærerne planlægger afleveringer og karaktererne der bliver tildelt afleveringen. Det er nemlig ikke unormalt at bruge 10 timer på afleveringer om ugen oven i skoledage og de almindelige lektier, og selvom du bruger meget af din fritid på det, bliver dit hårde arbejde bare negligeret til et tal nederst på siden og en lille kommentar.

Systemet med afleveringerne er, at de bliver tildelt et bestemt antal ”elevtimer”, som er antallet af timer som lærerne forventer eleven bruger på afleveringerne.

Det er vigtigt at vi i Ballerup får gjort de unge opmærksom på, hvor de skal henvende sig, hvis de føler et for stort pres. For det er ikke alle unge der holder til presset, og i nogle tilfælde ser vi unge der går ned med stress og depressioner.

Når vi kommer helt derud er det vigtigt, at den unge ikke står alene, men at pårørende og skolen giver en udstrakt hånd og hjælper den unge tilbage på sporet – især her i eksamensperioden.

Det er helt acceptabelt, at føle sig presset en gang imellem, men det er mindst lige så vigtigt, at kunne sige fra og skrue ned en gang imellem. Det kan være rigtigt svært for mange og derfor bør der i højere grad være klarhed om hvem og hvor man skal gå til, inden psyken knækker helt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *