Borgmester: Vi har reageret i skolesager
jesper-w.jpg
arbejdsmiljø Borgmester Jesper Würtzen (A) ærgrer sig over flere påbud til skolen i Grantoften. Men han kan ikke anerkende, at kommunen ikke har reageret og han regner med, at der er bedring på vej.

I de seneste uger har Ballerup Bladet skrevet om det dårlige arbejdsmiljø på Baltorpskolens afdeling Grantoften, der har resulteret i flere påbud fra Arbejdstilsynet. Blandt andet har tillidsmand Jens Lund advaret mod, at det psykiske arbejdsmiljø er ekstremt hårdt og at der ikke er sket nogen forbedringer trods flere påbud fra Arbejdstilsynet.

Læs tidligere artikler her: ‘Grantoften-tillidsmand: Lærere mangler opbakning‘ og ‘Skole satser hårdt på bedre arbejdsmiljø efter flere påbud

Den hårde kritik ærgrer borgmester Jesper Würtzen (A), men den undrer ham også.

»Jeg kan ikke genkende kritikken af, at Ballerup Kommune ikke har reageret på de påbud, der er kommet. Vi har reageret. Der er blevet tilført flere midler, omkring tre millioner kroner til en specialindsats, der er kommet en ny ledelse og vi har stort fokus på social kapital, både på Grantoften og generelt i kommunen. Så vi har bestemt reageret. Det er jo sådan, at hvis man får et påbud og ikke efterlever det, så kan Arbejdstilsynet indføre straksforbud. Det ville også være sket i dette tilfælde, så jeg kan ikke genkende, at vi intet har gjort,« siger borgmesteren, der dog erkender, at der ikke er gjort nok til, at påbuddene er forsvundet.

Gøre endnu mere

»Det er rigtig ærgerligt, at der er fundet anledning til at give endnu et påbud. Det betyder, at vi må gøre endnu mere, og det er netop det vi er i gang med. Vi har Arbejdstilsynet inde over, ligesom vi har tilknyttet socialrådgivere til skolen. Samtidig ligger der en konkret handlingsplan, hvor trioen, altså ledelsen, tillidsfolkene og arbejdsmiljøgrupper arbejder intenst med at forbedre arbejdsmiljøet. Der er sat ind overfor sygefravær og en række andre områder, så der skulle gerne ske en ændring – også i kraft af, at der er kommet en ny ledelse,« siger Jesper Würtzen.

Han mener ikke, at man har undervurderet de udfordringer, som skolen i Grantoften har haft.

»Der er nogle socio-økonomiske forskelle på skolerne i Ballerup – det er ikke nogen hemmelighed. Det ved vi, og derfor har vi også fordelt midlerne efter de behov som skolerne har. Der har været behov for en ekstra indsats på Baltorpskolen og der er tilført de midler, som vi politisk har ment, der var behov for. De socio-økonomiske forskelle har vi politisk kompenseret for. Målet har været at give de bedst mulige vilkår for lærere og elever på skolerne og at sørge for, at arbejdsmiljøet skal være bedst muligt,« siger borgmesteren.

Nu skal det virke

Men man skal nok ikke regne med, at der kommer flere ressourcer til skolen, som tillidsmanden efterlyser.

»Nu skal vi sætte gang i den nyeste handleplan. Den skal lige have lov til at ramme sit mål og virke. Vi kan ikke ændre tingene med det samme, men vi arbejde intenst på, at arbejdsmiljøet skal blive bedre, så vi får en god skole for alle parter,« siger Jesper Würtzen.

Han ligger dermed helt i tråd med formanden for Børne- og Skoleudvalget, Peter Als (A).

»Jeg har fuld tillid til, at ledelsen og medarbejdere håndterer det og at de tiltag, der er sat i værk, skal virke. Faktisk har skolen allermest brug for arbejdsro nu. Jeg er helt sikker på, at det er en helt anden historie man kan fortælle om et halvt eller et helt år fra skolen,« siger Peter Als.

Uheldige sammentræf

Arbejdsmiljøgrupperne arbejder ifølge direktør for Skoleforvaltningen, Ulla Blom Kristensen, med en række konkrete tiltag. Det handler om en decideret kriseplan, en opfølgning, kortlægning og forebyggelse af vold og trusler, konflikthåndtering og konfliktforebyggelse, forældreinddragelse, psykologisk førstehjælp og klarlæggelse af forløb. Der er desuden et tæt samarbejde med eksterne konsulenter, så man kommer hele vejen rundt om problemerne.

»Faktisk har vi haft et arbejde i gang siden 2012, men vi har taget det op igen efter det seneste påbud, så vi arbejder endnu mere intenst med det,« siger Ulla Blom Kristensen.
Trods intenst arbejde med problemet vender påbuddene altså tilbage, men det hænger sammen med flere ting, mener Ulla Blom Kristensen.

»Vi har haft skiftende ledelser i den tid, hvor påbuddene er kommet. Det betyder, at kontinuiteten er forsvundet og det kan gøre det svært at følge problemerne op. Et af påbuddene blev ramt af lockouten og det gjorde også processen svær. Så skal der samles op igen. Så der har været en række uheld, der har gjort, at vi fortsat har fået påbud. Nu har vi fået et stærkt ledelsesteam, som skal fortsætte og som kan rette op på det. Dermed skulle vi gerne kunne fortælle en bedre historie i fremtiden,« siger Ulla Blom Kristensen.

Der er i forlængelse af det nyeste påbud indkaldt til et møde mellem forvaltningen, skolens ledelse, tillidsrepræsentanterne og Ballerup Læreforening i midten af juni.

1 kommentar om “Borgmester: Vi har reageret i skolesager”

 1. Kai Withøft siger:

  Grantofte-områdets skoleproblemer skyldes hovedsagelig forældrene, ikke skolen.
  OK, lærere, skoleledelse og kommune har et medansvar, men grundlæggende bunder problemerne i, at de umotiverede unge, som forbruger for meget af de til rådighed værende resourcer, uden at det fører til noget fornuftigt, ikke har den rigtige opdragelse med hjemmefra. (Nogle af dem er muligvis underbegavede, men dem ser jeg lige bort fra her.)
  De unge har ikke forstået, at det eneste, der forhindrer dem i at ende på samfundets bund, er en ordentlig skolegang, og måske en videregående uddannelse, enten boglig eller håndværksmæssig.
  Hvis forældrene selv havde forstået denne enkle kendsgerning, og fået den ind i hovedet på deres børn, ville både de selv og børnene have haft langt bedre fremtidsudsigter.
  Dygtige skolelærere har enorm betydning for både samfundets og den enkelte borgers fremtid, og fortjener meget større anseelse, end de får nu, og det skal hjemmene medvirke til ved konsekvent at omtale uddannelsessystemet og lærerne med respekt.
  Ellers bliver Grantofte-området uundgåeligt et udklækningssted for tabere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *