Svar til forældre
Debat Kære forældre på 6. klassetrin på Skovlunde Skole.

Jeg kan godt forstå, I og jeres børn kan synes, at det virker som stor en omvæltning, når der skal dannes nye klasser i løbet af et skoleforløb. Man kender hinanden gennem mange år, og nu skal elever og forældre indgå i nye relationer. Klassesammenlægninger er noget, der indimellem sker på alle skoler her i kommunen og i resten af landet for at sikre de bedst mulige vilkår for elevernes trivsel og faglige udvikling. Det kan føles usikkert op til sammenlægningen, men i langt de fleste tilfælde kommer de nye klasser hurtigt til at fungere – og nye relationer dannes.

Beslutningen om at sammenlægge klasser træffes af skolens leder. Ifølge Folkeskoleloven er han/hun den eneste, der har denne kompetence – ligesom han/hun i øvrigt tager alle konkrete beslutninger vedrørende de enkelte elever og klasser på skolen. Her har hverken borgmester eller kommunalbestyrelse mulighed for at ”overrule”.

I brevet henviser I til det materiale, der blev sendt ud i foråret 2014 i forbindelse med den nye skolestruktur, hvor skoler på to matrikler har klasser fra 0.-9.klasse. I materialet stod, at eleverne kunne fortsætte i de samme bygninger og i den samme klasse uanset klassetrin. Dette er en overgangsbestemmelse det første år af strukturen.

I er formentligt bekendte med, at Børne- og Skoleudvalget (BSU) i februar godkendte en dispensationsansøgning fra Skovlunde Skoles bestyrelse om at sammenlægge de nuværende 6.klasserne på tværs af de to matrikler dette første år af den nye skolestruktur. Bestyrelsen angav, at sammenlægningen giver mulighed for at etablere nye læringsfællesskaber, der åbner for nye relationer og samarbejder mellem eleverne. De mange og forskelligartede behov og ressourcer, der er i elevgruppen, både fagligt og socialt, vil på den måde i højere grad kunne blive tilgodeset. BSU gav denne dispensation, som jeg kan forstå, at skolen ikke har valgt at bruge nu, men altså venter til starten af det nye skoleår.

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har ultimo marts besluttet, at skoleledere og skolebestyrelser generelt bør undgå klassesammenlægninger på tværs af matrikler fra 0. til 6. klassetrin (begge klassetrin inkl.) med mindre helt særlige faglige og pædagogiske grunde tilsiger andet. Det vil sige, at sammenlægninger på tværs af matrikler altså er en mulighed fra 7. klasse, men under alle omstændigheder er det, som nævnt, skolelederens afgørelse – og gennemføres inden for de principper, som skolebestyrelsen har godkendt. Typisk vil principperne fortælle, hvordan elever og forældre skal inddrages, sådan at beslutningen gennemføres bedst muligt – fx hvordan eleverne fastholder relationer til hinanden også efter sammenlægningen.

I foreslår, at de nye 7. klasser alle samles på én matrikel. Jeg ved ikke, om det også er et ønske fra skolens ledelse og bestyrelse, men det er ikke sådan kommunalbestyrelsen har besluttet den nye skolestruktur. Strukturen indebærer, at der skal være klasser på begge matrikler fra 0.kl. til 9.kl. af Skovlunde Skole. Dermed sikres muligheder for at samarbejde på tværs af årgange, og for at der er børn på alle alderstrin på matriklerne.

Som forældre kan I fortsat have tillid til, at Kommunalbestyrelsen stadig står bag de ambitioner for skoleområdet, som ligger bag den nye skolestruktur. Skolerne i Ballerup Kommune skal være højt præsterende og skabende, og børnene skal lære optimalt og skabe fællesskaber i skolen.

Som I ved, er skolestrukturen kun et halvt år gammel, og der ligger fortsat en implementeringsopgave for at nå de mål, som Kommunalbestyrelsen har fastsat. Jeg vil sluttelig også sige, at jeg har fuld tillid til, at ledelse, bestyrelse og personale på Skovlunde Skole sammen med elever og forældre vil kunne løse opgaven omkring klassedannelse for kommende 7. klasser på Skovlunde Skole på en god måde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *