Skovlunde-klasser reddet på målstregen
glade_forældre_2.jpg
En gruppe glade forældre fra Skovlunde Skole Syds 0. klasser, som i de sidste uger har været igennem en dramatisk tid, hvor en truende klassesammenlægning lå i horisonten. Men det endte med, at klasserne bibeholdes og forældrene er glade. Foto: Flemming Schiller
sammenlægning Forældre og børn på Skovlunde Skole Syd ånder lettet op. Alle fem 0. klasser bibeholdes. Klasserne blev reddet i sidste sekund af politikerne.

Der var optræk til et stormfuldt møde, da omkring 100 forældre fra 0. klasserne på Skovlunde Skole Syd tirsdag aften var mødt op til informationsmøde. Mødet blev afholdt i kølvandet på planerne om at skolen skulle sammenlægges fra fem 0. klasser til fire kommende 1. klasser og samtidig blande eleverne grundigt sammen.

Som beskrevet i Ballerup Bladet i forrige uge, var det mildest talt ikke nogen populær beslutning blandt forældre og elever. Mange af forældrene var mødt op for at udtrykke deres utilfredshed med planerne ligesom de i ugerne op til mødet have kæmpet via breve og samtaler for at få ændret beslutningen om klassesammenlægninger og i særdeleshed beslutningen om at omdanne fem velfungerende klasser til fire med en helt ny elevsammensætning.

Men netop som mødet skulle til at gå i gang og de mange forældre havde pustet sig op til ’kamp’, kom den gode nyhed. Ballerup Kommune have ændret beslutningen og havde kort inden mødet gik i gang fortalte distriktsskoleleder Martin Gredal, at alle fem klasser bibeholdes efter sommerferien. Kommunen havde helt ekstraordinært fundet de penge der skulle til for at drive alle fem klasser.

Stor var glæden blandt forældrene, der næsten ikke troede deres egne ører.

Lykkelige forældre

»Vi blev meget overraskede og glade naturligvis. Vi havde forventet, at vi skulle kæmpe for klasserne og nu kom løsningen helt af sig selv. Der var tydelig lettelse og brede smil, da nyheden kom til os. Blot få minutter før havde skolelederen tilsyneladende fået budskabet, så det blev pludselig et helt andet møde,« siger Therese Larsen, kontaktforælder i 0.G, og er en af dem, som i flere uger har kæmpet imod beslutningen.

Hun er lykkelig over beslutningen, ikke mindst på børnenes vegne, men også lidt overrasket over processen.

»Det undrer mig, at det kom til at foregå på den måde. Det tyder på, at presset var blevet for stort på politikerne og at man derfor valgte at give de penge, der skulle til for at bibeholde alle fem klasser. Det overrasker mig, at beslutningerne træffes på den måde og at vi skulle igennem alt det her på baggrund af en dårlig beslutning truffet sidste år,« siger Therese Larsen, der kan konstatere, at kampen er afblæst, fordi der samtidig kom en garanti for, at pengene til at drive de seks klasser er sikret indtil børnene skal i 6. klasse.

Overbringeren af det glade budskab, distriktsskoleleder Martin Gredal, har ikke nogen kommentarer til situationen og påpeger, at han blot har handlet indenfor de rammer, som han har fået af politikerne. Det er derfor politikerne i Børne- og Skoleudvalget, der i sidste ende har fået tingene til at ændre sig.

Politikernes fejl

En af de politikere, der har været i kontakt med forældrene lige fra begyndelsen var Martin Jonassen (C). Han glæder sig over, at der kom fokus på sagen og at politikerne ’reddede æren’ ved at skaffe pengene.

»Beslutningen om at oprette fem 0. klasser sidste år var for at imødekomme forældrene. Men der var reelt ikke økonomi til at drive så mange klasser, og nu havde skolen så et økonomisk problem med at finansiere alle fem klasser. Samtidig har vi i kommunalbestyrelsen slået fast, at der ikke skal være nogen økonomiske, men kun faglige og pædagogiske, årsager til at lægge klasser sammen. Da klasserne generelt var velfungerende, var der ikke nogen argumenter for at lægge dem sammen og blande klasserne og derfor gjorde jeg opmærksom på problemet. Det var et problem, som vi politikere havde skabt og derfor måtte vi løse det. Men det krævede, at forligsparterne i V og S kunne se problemet, og det kunne de heldigvis. Vi må ikke lade børnene betale for vores politiske fejl,« siger Martin Jonassen.

Han erkender dog også, at forløbet ikke har været særlig kønt.

»Det blev jo en decideret feberredning og det ser ikke kønt ud. Man kunne godt få den tanke, at det var en tendens, som man har set tidligere. Men i dette tilfælde var der faktisk tale om en fejl fra vores side, som vi fik rettet op på, om end noget sent. Vi skulle fra begyndelsen have fortalt skoleledelsen, at vi ikke havde intention om at lægge klasser sammen ud fra en økonomisk betragtning, så forældre og elever ikke skulle gennem det her. I sidste ende kan forældrene tage æren for, at det gik som det gik, fordi de skabte fokus på problemet,« siger Martin Jonassen.

Helt ekstraordinært

Også hos udvalgsformand Peter Als (A) er der glæde over, at problemet blev løst.

»Da vi dannede klasserne på Skovlunde Skole sidste år, var det rigtig sent på grund af den nye struktur. Mange af eleverne havde allerede regnet med, at de skulle gå sammen og var begyndt på indskolingsforløbet, så derfor oprettede vi en femte 0. klasse på afdeling syd. Det var nok ikke den bedste beslutning eftersom skolen reelt ikke havde økonomi til alle klasserne. Men da kommunen altid betaler for 0. klasserne og udgifterne herefter er en del af skolens drift, så kunne vi godt se, at vi havde skabt et problem. Derfor valgte vi helt ekstraordnært at give en bevilling, så vi kompenserede Skovlunde Skole for udgiften til at have den ekstra klasse fremover,« siger Peter Als, der understreger, at der er tale om en helt ekstraordinær forteelse.

»Jeg vil nødig give det indtryk, at man bare kan råbe højt nok, så får man sin vilje. Man kan sagtens forestille sig, at der vil ske klassesammenlægninger i kommunen på et eller andet tidspunkt. Men i dette tilfælde havde vi selv begået en fejl og den skulle børnene ikke betale prisen for. Det er naturligvis skoleledelsens og skolebestyrelsens beslutning at sammenlægge klasser indenfor matriklen. Men i dette tilfælde beroede det på en fejltagelse, som var sket politisk og derfor gik vi ind, selvom det var i allersidste øjeblik. Men det er ikke et udtryk for, at vi bare kan presses lidt, så giver vi efter. Vi skal som politikere generelt set stå på mål for det vi gør, også når det er upopulært. Men dette er et særligt tilfælde,« understreger Peter Als.

Økonomien skal ses efter

I kølvandet på sagen vil udvalgsformanden have undersøgt skolernes økonomi, så man undgår at havne i lignende situationer. I et brev til forældrene skriver Peter Als, at der nu fra politisk side er krævet en undersøgelse af skolernes økonomi. I sidste måned afsatte kommunalbestyrelsen 3,4 millioner kroner ekstra til skolerne og alligevel er der tvivl om skolernes økonomi. Det kan Peter Als ikke leve med, skriver han i brevet.

»Vi skal gennemgå skolernes økonomi, så den hænger sammen med de opgaver de har. Jeg vil gerne understrege, at det ikke er en spareøvelse, for der kommer ikke til at blive taget penge fra skolerne i den forbindelse. Det kan godt være, at vi finder ud af, at man skal tilføre midler, men det kan jeg slet ikke sige noget om endnu. Det vigtigste er, at skolernes økonomi skal hænge sammen,« siger Peter Als.

Under alle omstændigheder var det en flok glade forældre, der kunne gå hjem til deres børn og fortælle dem, at de seneste ugers usikkerhed nu er blevet vendt til sikkerhed for de kommende skoleår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *