Ingen penge til berørte af nye ydelser
lovgivning Omkring 500 Ballerup-borgere vil blive ramt af det nye kontanthjælpsloft, integrationsydelse eller 225-timers reglen. Men der er ingen mulighed for at hjælpe dem økonomisk, fastslår borgmesteren.

Folketinget vedtog for et par uger siden den nye lov om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225-timers reglen, hvor både ægtepar og enlige skal arbejde i mindst 225 timer indenfor det seneste år, hvis de vil have fuld hjælp.

De nye regler vil efter Ballerup Kommunes skøn ramme cirka 492 borgere bosat i Ballerup og den problemstilling drøftede politikerne i kommunalbestyrelsen tirsdag aften. Der var udtryk for sympati med ’ofrene’ for de nye regler, men samtidig var der også en afklaring af, at der ikke er ret meget økonomisk kompensation at hente for de borgere.

Aktiviteter i gang

»Vi vil meget gerne sætte nogen aktiviteter i gang for at hjælpe de mennesker i gang. Det er vigtigt, at vi støtter op om dem, så de kan komme i arbejde eller i gang på anden måde. Men det er næppe realistisk, at vi får alle 492 i arbejde, så vi må se på, hvad vi kan gøre. I nogle tilfælde kan der blive tale om en form for enkeltydelse, men vi kan som kommune ikke gå ind og tilbyde ekstra penge til folk, der bliver ramt af de nye regler. Folk skal have det, de er berettiget til, men de kan ikke få ydelser, de ikke er berettiget til,« siger borgmester Jesper Würtzen, der alligevel er glad for, at sagen blev drøftet i salen.

»Det handler om at vi får snakket om sagen og gjort opmærksom på, at der er nogle regler som rammer en del Ballerup-borgere. Derfor vil vi nu støtte op om en række tiltag, der skal få de ramte i gang med job eller uddannelse. Det er ikke let, men vi vil gøre det, vi kan,« siger borgmesteren.

De nye regler

Integrationsydelsen betyder, at alle borgere, der søger kontanthjælp og ikke har opholdt sig i Danmark i mindst syv år i de seneste otte år, får integrationsydelsen, der er væsentligt lavere end den normale kontanthjælp. Nedgangen vil især være markant for par over 30 år med børn. Hvis man har bestået prøven Dansk 2, kan man få et dansktillæg på 1517 kroner om måneden.

Det nye kontanthjælpsloft sætter et loft over, hvor meget man kan få i støtte ud over deres ydelse. Hvis de samlede ydelser overstiger loftet, reduceres den særlige huslejestøtte og boligstøtten. Det er især børnefamilier, der rammes af loftet. Loftet er ikke gældende for folk i arbejde, så der vil være en øget gevinst for folk ved at arbejde.

I forbindelse med 225-timers reglen, så bliver folk der er på SU-niveau eller integrationsydelse fritaget for reglen, ligesom borgere der har nedsat arbejdsevne er undtaget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *