Forældre raser over klassesammenlægninger
Rosenlundskolen-04-copy.jpg
Skovlunde Skole Syd skal lægge klasser sammen. Således bliver de kommende 1. klasser til fire klasser i stedet for fem. Men forældrene er ikke tilfredse med fremgangsmåden. Foto: Arkivfoto
skole Der er ulmende uro blandt forældrene til 0.klasse-elever på Skovlunde Skole Syd efter planer om at lukke én af klasserne og blande eleverne.

Sidste år var forældrene til eleverne i de nye 0. klasser meget glade for at deres børn skulle starte på Skovlunde Skole Syd, blandt andet fordi der blev oprettet fem klasser med et relativt lavt antal elever. Nu har skolen imidlertid planer om at skære antallet af klasser ned til fire og samtidig blande eleverne, så ingen kan være sikre på, hvem der kommer i klasse med hvem.

De planer er blevet afsløret via forældreintra den 6. april og siden har forældrene været i noget der minder om oprørstilstand.

»Vi føler slet ikke, at vi er blevet hørt i den her sag. Det handler om børnene og deres velbefindende. Nu vil man skære antallet af klasser ned og man få langt flere elever i klassen. Vi har haft en snak med skolen og har sendt brev til ledelsen, men vi føler ikke, at der bliver lyttet. Nu har de indkaldt til forældre møde tirsdag den 19. april og så må vi se, hvad der sker i sagen. Men vi kan godt frygte, at beslutningen er taget. Der er ikke meget dialog i Ballerup Kommune,« siger Therese Larsen, forælder til en af eleverne 0. G. Hun taler på vegne af en stor gruppe af forældre i 0. klasserne.

Opløste klasser

Hvis planerne bliver til noget, så kan der komme til at gå 27 i hver klasse, og forældrene er dermed bekymrede for, om undervisningen kan leve op til en kvalitet, der tilgodeser alle elever.

I et brev stilet til borgmester Jesper Würtzen, kommunalbestyrelsen og skolens ledelse giver forældrene udtryk for, at en skolestart er en stor omvæltning for alle elever og at man i de fire af klasserne har ganske velfungerende sammenhold, der nu risikerer at gå i opløsning.

I brevet beder forældrene politikerne og ledelsen om at overveje, om man kun skal opløse den klasse der skal spares væk – og fordele eleverne på de resterende.

Endelig foreslår forældrene, at man kan spørge andre forældrene på årgangen, om der er nogen, som vil flytte deres børn til afdeling Nord, hvor klassekvotienten er noget lavere.

Ført bag lyset

Under alle omstændigheder opfordrer forældrene til at man revurderer beslutningen og fastholder de nuværende klasser – og så integrere de resterende fra den klasse, der nu skal nedlægges som følge af besparelserne i kommunen.

»Vi forstår ikke, at man sidste år oprettede fem klasser for så året efter at nedlægge den ene igen. Jeg tror, at man hele tiden har vidst, at der kun skulle være fire klasser og at man bare har ført os bag lyset for at ville undgå diskussionen sidste år. Jeg er klar over, at kommunen skal spare, men vil man virkelig opløse fire velfungerende klasser for at fordele en klasse. Det er helt uhørt, og vi er aldrig kommet med på råd eller har fået indflydelse på beslutningen,« siger Therese Larsen, som håber på en form for dialog på forældremødet tirsdag aften.

Ballerup Bladet har forsøgt at få en kommentar fra distriksskoleleder Martin Gredal, men uden held.

8 kommentarer om “Forældre raser over klassesammenlægninger”

 1. Rune Møller siger:

  Hvorvidt én eller fem klasser skal splittes op er ret sekundært. Ifølge kontaktforældrene i den pågældende klasse trives klassen, og man vil være ked af en opdeling. Nøjagtigt som os andre.

  Nej, det primære er uden sidestykke, at Ballerup Kommune sidste forår dikterer Skovlunde Skole, at der skal være fem klasser på Afd. Syd for at imødekomme alle forældreønsker. Det skete fordi, der på andre skoler i kommunen var protester fra forældre, der klagede over tildelingen af skole. Altså skulle alle skoler i kommunen behandles ens. Nu, et år efter, fratager kommunen Skovlunde Skole den ekstra bevilling, og efterlader skolen med et økonomisk problem ift. at drive fem klasser videre. Det er bare ikke i orden, at kommunen på den måde tager både skole og, vigtigst, 0. klassebørnene som gidsler hér.

  Det her er et fra politisk side selvforskyldt problem. Derfor er det også dem, der må rette op på det. Så er den ikke længere.

 2. Camilla Dehn siger:

  Forkert : der er ikke 4 velfungerende 0.klasser, men hele 5. Har bare bemærket, at der flere gange står, at 4 af klasserne er velfungerende, men det må være en skrivefejl.

 3. Kim Fabricius siger:

  Jeg vil også gerne lige korrigere Threse Larsen i denne artikel. Der at der altså er 5 velfungerende klasser lige nu!
  Man må hellere lige være 100% sikker før man siger at tingene ikke fungerer andre steder end hos en selv.
  Jeg har da en datter som vil være MEGET ked af det hvis hun “bare” skal deles ud i de andre klasser med kun 1-2 anden veninde og 2-3 andre drenge.

  Derudover er der en helt anden problematik som hedder at der jo er 1 klasse der går på Rosenknoppen og 4 klasser på Vildrosen som det er nu.
  Her vil børnene jo også blive kastet rundt som forvirrede bolde i luften fordi at det hele lige skal passe efter hovederne på en kommunalbestyrelse der ikke havde nosser nok til at tage diskussionen tidligere med os forældre.

  Jeg siger at pengene må kunne findes et eller andet sted da der ikke burde være nogen af vores børn der skal være gidsler i denne sag..

 4. Torben Dehn siger:

  Jeg er fuldkommen enig med Kim og kan ikke rigtig forstå, hvordan man er kommet frem til at der kun skulle være fire velfungerende klasser på denne årgang.

 5. Thea Gissel siger:

  Jeg ved ikke hvad det er for en klasse, der ikke er velfungerende og skal splittes op, efter Threse Larsens mening? Jeg har ikke hørt om nogen, men jeg ved da at C klassen er velfungerende, for der går min søn.
  Han og de øvrige børn i C klassen vil da være MEGET kede af at blive sendt ind i en sammentømret klasse i små grupper af ca.5 elever. Jeg tænker at de øvrige klasser må have det på samme måde, da jeg som sagt ikke har hørt om nogen klasse med dårlig trivsel.
  Så det rigtige må være at lave 4 helt nye klasser, hvis politikerne virkelig kan mene at børnene skal være sorteper i deres spil for at please forældrene i første omgang.
  Det vil være på sin plads at politikerne fandt de penge der skal til for at fuldføre det de har sat igang!

 6. Lilian Mikkelsen siger:

  Der er på årgangen 5 velfungerende 0. klasser! Problemet ligger i at skolen i 2015 af børne- og skoleudvalget i Ballerup kommune er blevet pålagt at lave fem 0. klaser, men kun fået økonomi med til det ene skoleår. Skolen føler sig herefter nødsaget til at reducere i antallet af klasser. Denne beslutning kommer til have store konsekvenser for børn og voksne på årgangen! Politikerne i Børne- og skoleudvalget er i denne sammenhæng den helt store synder, da de ganske kort og godt ikke har tænkt på konsekvensen af den beslutning de har truffet på børn og forældres vegne sidste år. Det var en yderst kortsigtet beslutning og det havde været bedre, at 10-15 børn og forældre havde fået afslag på deres ønske om at komme på afd. syd sidste år end at 109 børn og forældrepar i år skal starte forfra og med store konsekvenser for fagligheden for børnene, der nu igen kommer til at fokusere på at skabe sociale relationer og vænne sig til nye voksne i både skole og fritidsordninger.

  Jeg kan kun håbe at udvalget indser deres fatale fejl og giver økonomi til at alle fem klasser kan fortsætte – nu de har besluttet at der skulle være fem spor på Skovlunde afd. Syd.

  Mvh. Lilian (kontaktforælder i 0.C)

 7. Pernille Wenzzel siger:

  Det har været en fælles opfattelse fra rigtig mange forældre og ikke kun Therese Larsen, at der var 4 velfungerende klasser, ud fra, at skoleledelsen selv tidligere har sendt brev ud om, at C klassen var i mistrivsel.
  Skoleledelsen har ikke fulgt op på, at få kommunikeret ud, at klassen nu er velfungerende!
  Når det så er sagt, så har Børne- og skoleudvalget, kommunalbestyrelsen samt vores Borgmester et ansvar for deres handlinger.
  Jeg håber og stoler på, at vores politikere finder de penge der skal til, så alle 5 klasser kan bevares – vores børn skal ikke fanges i det her spil!

 8. Michael siger:

  Hel Enig med Kim Fabricius.
  Fejlen skete sidste år hvor man burde have sat foden ned og fordelte 0 klasserne på 6 spor fordelt mellem Skovlunde Skole afdeling Nord og Afdeling syd.

  Desværre var der en del forældre der modsatte sig kraftigt at deres barn skulle gå på afdeling nord. Og på den måde fik man presset 5 spor igennem på afdeling syd.

  Det ser man resultatet af nu hvor de 5 spor ikke kan møde klassekvotienten og derfor ikke hænger sammen økonomisk for skolen.
  Jeg håber forældrene er klar over at denne kamp kommer de til at have igen, og igen. Og på et tidspunkt vil de tabe den fordi man simpelthen ikke kan retfærdiggøre over for de andre årgange at skulle tage speciel hensyn. Jeg er sikker på at vi alle gerne vil have vore børn i en klasse med en lav klassekvotient. Men det er nu ikke den virkelighed vi lever i.

  Jeg synes personligt man skal tage bruddet nu og få skabt 4 gode nye klasser hvor man kan skabe et nyt godt sammenhold. En ting er helt sikkert. Det bliver ikke lettere som tiden går.

  mvh
  Michael
  Forælder til børn på Skovlunde skole

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *