Ballerup er med i global klimaklub
storm-ballerup-rådhusA.jpg
Klima og miljø er et emne, som ligger Ballerup kommunes politikere på sinde. Nu har de meldt kommunen ind i den globale miljø og klimaorganisation ’Compact of Mayors’. Her er et billede af efterladenskaberne fra en af de storme som har raset over Danmark de seneste år. Foto: arkivfoto
samarbejde Ballerup Kommune har besluttet sig for at blive medlem af verdens største klimasamarbejde, Compact of Mayors.

De fleste er vist godt klar over, at klima og miljøbeskyttelse betyder meget for kommunens politikere. Nu har kommunalbestyrelsen besluttet, at skilte lidt mere med det i det store udland.

Tirsdag aften vedtog politikerne nemlig at melde Ballerup ind i det verdensomspændende klimasamarbejde, Compact of Mayors.

Det er et samarbejde mellem borgmestre og embedsmænd og har til formål at dele viden, data og erfaringer om byers og kommuners klimaarbejde verden over.

Viden og branding

Ballerup Kommune er blevet spurgt, i lighed med andre kommuner i Danmark, om de vil være med i samarbejdet, og det har Ballerup altså valgt. Det betyder, at i alt 14 borgmestre i Danmark har tilmeldt sig ordningen og borgmester Jesper Würtzen (A) skal nu, når tiden tillader det, drøfte og vidensdele med andre borgmestre og embedsmænd på klimaområdet.

Udover at dele erfaringer og viden med andre, kan politikerne også brande sig nationalt og internationalt på Ballerup Kommunes indsatser og resultater på klima og miljøområdet.

Desuden understreges det, at kommunerne er meget vigtige at inddrage i de globale løsninger på klimaudfordringerne.

»Der er nu 14 danske borgmestre og kommuner med i samarbejdet, der er det største i verden. Jeg er sikker på, at vi kommer til at se endnu flere medlemmer. Vi tager klimaet og miljøet meget alvorligt i Ballerup og i dette forum kan vi udveksle erfaringer og lære af hinanden, kommuner og lande imellem. Men det er også et sted, hvor vi kan brande os selv og den indsats, som vi gør for miljøet,« siger Helle Tiedemann (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Ved at melde sig ind i Compact of Mayors forpligter Ballerup Kommune sig til at kortlægge og rapportere kommunens CO2-udledning. Den fremtidige udledning skal indberettes i et internationalt format, som bliver indført af Energistyrelsen. Det vil finde sted i forbindelse med det grønne regnskab, hvor beregneren allerede i dag bruges.

Kommunerne forpligter sig også til at sætte mål for reduktionen af CO2 og formulere en klimaplan.

Opfylder målene

Ifølge Helle Tiedemann opfylder Ballerup Kommune allerede de CO2-mål, som Compact of Mayors opstiller. Alligevel skal der revideres i målsætningerne og klimaplaner, så de vil komme til at passe med den nye klimaplan i Compact of Mayors.

Det koster ikke umiddelbart nogen penge at være medlem af ’klubben’ som kun koster i omegnen af 80 mandetimer, der bruges indenfor den eksisterende driftsramme.

Udover Ballerup Kommune er også Gladsaxe, Allerød, Faurskov, Helsingør, Hjørring, Høje-Taastrup, Jammerbugt, København, Middelfart, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skive, Sønderborg og Ærø kommuner med som danske medlemmer af den globale mellemkommunale klimaklub.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *