Åbent brev om sammenlægninger
Debat Efter sommerferien lægger Skovlunde Skole sine fem 6.klasser sammen, således at eleverne blandes mellem de to afdelinger (førhen Lundebjergskolen og Rosenlundskolen). Skolen har af kommunalbestyrelsen fået dispensation hertil, da det er mod den nye skolestruktur at foretage sammenlægning af klasser på tværs af matrikler.

Det er ingen hemmelighed, at det handler om (dårlig) økonomi. Som forældre undrer det os hvorfor det sker og måden det sker på.

Følgende ”garanti” blev givet i ”Forslag til ny skolestruktur”, der af Kommunalbestyrelsen blev vedtaget 24.11.2014:

”Hvad vil forslaget betyde for dig som elev?

Du kan blive i de samme bygninger og fortsætte i den samme klasse. Det gælder, hvad enten du går i indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen på Lundebjergskolen eller Rosenlundskolen.
Formålet med forslaget er at gøre din undervisning og din skolegang endnu bedre..”

Det fremgik videre af beslutningsoplægget til den nye skolestruktur:
”… at alle børn bliver så dygtige som de kan, og at alle børn trives og danner fællesskaber.

Betydningen af social baggrund skal også mindskes, og vi skal have høje ambitioner for alle børn i skolen. Forældrene skal have tillid til skolerne i Ballerup Kommune, og de skal være borgernes naturlige førstevalg.”

Det med tilliden, er I som politikere langt fra lykkedes med.

Vi er klar over at økonomien tilsiger en skolesammenlægning, vi har derfor spurgt borgmesteren om mulighed for dispensation fra skolestrukturen, til at samle de fire nye klasser på en matrikel, med følgende argumenter: Det vil give et stærkt årgangsteam med mulighed for såvel sparring og fleksibilitet, mulighed for at skabe forskellige former for holddeling på tværs samt ikke mindst give eleverne mulighed for at bevare værdifulde menneskelige relationer – det betyder en hel del, når man er 12-13 år.

Svaret var et klart ”nej”: ”Skolestrukturen kører på første år – og blandt forligspartierne er der enighed om, at strukturen skal have lov at virke.”

Det undrer os meget, at skolestrukturen kun skal have lov at virke, når der skal spares penge, men ikke når det handler om elevers trivsel og læring.

Vi oplever ikke, at ledelsens og politikernes beslutning, er for elevernes bedste. Vi ønsker en attraktiv og ambitiøs skole, med de bedste lærings- og trivselsbetingelser for eleverne. En sammenlægning af klasser, der er uundgåelig, bør som minimum tage udgangspunkt i eleverne – giv dem lov at beholde relationer og styrk i øvrigt deres motivation ved fx at indføre linjer, som eleverne kan ønske sig ind på.

Vi håber at forligspartierne tænker sig om en ekstra gang – er det værd at sætte menneskelige relationer over principielle beslutninger? Det er dobbeltmoral, når I med den ene hånd dispenserer fra den nye skolestruktur, mens I med den anden hånd holder fast.

På vegne af et forældreflertal for 6. klasserne på Skovlunde Skole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *