Venstres kovending
Debat På kommunalbestyrelsesmødet den 29. februar valgte Venstre med Kåre Harder Olesen i spidsen at støtte op omkring borgmester Jesper Würtzens kritik af regeringens omprioriteringsbidrag. Det er jo glædeligt, at vi på begge fløje kan blive enige om, at omprioriteringsbidraget er noget skidt for Ballerup Kommune og for Danmark generelt.

Tonen var dog en anden i juni sidste år, hvor Kåre Harder Olesen lige før folketingsvalget fremturede med, at omprioriteringsbidraget ikke ville skabe de store forandringer for kommunens økonomi, og at man trygt kunne stemme på Venstre.

Kåre Harder Olesen skrev dengang følgende til nogle af kommunens borgere, som gerne ville have det forklaret: ”Set i forhold til nulvækst-diskussionen, er der ikke nogen, der behøver at frygte for deres job af den grund. Nulvækst betyder, at der er råd til at have de samme ansat om fire år, som vi har nu. Med Venstres økonomiske politik vil det offentlige have det samme til rådighed til næste år, som de har i år […].

Eller sagt med andre ord: Der vil som udgangspunkt være råd til at aflønne det samme antal ansatte og købe de samme varer næste år, som det er tilfældet i år.” Derudover kritiserede han ganske voldsomt borgmester Jesper Würtzens kritik af Venstres løfte om nulvækst.

Det viser sig nu, at borgmester Jesper Würtzen havde ret i sin fremskuen, da han sidste år før folketingsvalget tilkendegav, at en stemme på Venstre ville være en stemme på minusvækst i kommunerne og dermed ringere service og afskedigelser af medarbejdere. I de næste tre år skal Ballerup Kommune, på grund af V-regeringens omprioriteringsbidrag, spare 150 millioner kroner, så regeringen kan bruge pengene, som de skalter og valter på topskattelettelser, afgiftssænkninger på dyre biler med mere.

Kåre Harder Olesen støtter nu borgmesteren i modstanden mod V-regeringens besparelser, men skylder han ikke vælgerne en forklaring på denne kovending? Og en undskyldning til dem for at tage fejl om Venstres reelle politik her efter folketingsvalget?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *