Svar om affald
Debat Kære Christine

Du stiller i dit åbne brev nogle gode spørgsmål, hvoraf især problematikken vedrørende affald, nok stilles af de fleste af os. Hvorfor kan folk ikke bare lade være med at smide affald?

Personligt synes jeg også det er rigtig ærgerligt, og i bund og grund spild af penge, at vi som kommune skal bruge mange ressourcer på at samle affald op. Det er penge der kunne være brugt meget bedre andre steder.

Når det er sagt, så er det et område vi prioriterer højt, og aftalen med vores entreprenør er sådan indrettet, at frekvensen er lavere i vinterhalvåret end forår og sommer. Derfor skulle det gerne blive bedre hen på foråret. I den forbindelse kan jeg også nævne, at vores nuværende entreprenør startede op ved årsskiftet, og derfor lige skal lære alle områderne at kende.

Med hensyn til antallet af skraldespande, så har vi bevilget penge til opstilling af yderligere skraldespande, der hvor det synes nødvendigt. Dette arbejde er i gang.

Men det skal også nævnes, at problemet med affald desværre ikke altid løses ved opstilling af skraldespande. Det er som du selv skriver, en kamp der skal tages på holdninger og vaner.

Der er initiativer i gang på skolerne, hvor børnene undervises i problematikker omkring affald, og Ballerup Kommune støtter den årlige affaldsindsamling iværksat af Danmarks Naturfredningsforening, der i år løber af stablen søndag d. 17. april.

Du nævner nogle græsarealer, som du mener man kunne lade være med at slå, og så bruge ressourcerne på at renholde i stedet for.

Der er to sider af den sag. Græsarealet ved Toms Chokoladefabrik en del af deres matrikel, og derfor er det dem der vedligeholder dette område.

Med hensyn til græsarealet nord for Lundegården, så slås dette af Grantoftegård på vegne af Ballerup Kommune. Det afslåede materiale bliver i det omfang det egner sig, brugt som foder til Grantoftegårds dyr, men slåningen har også et biologisk perspektiv. For at fremme en vild flora af blomstrende urter, er det nødvendigt at gøre jorden mindre næringsrig. Dette opnås ved, at arealet slås, og det afslåede materiale fjernes. Hvis vi ikke gør dette, vil arealet vokse til i bl.a. tidsler, men også vild pastinak, som jo er en giftig plante.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *