Spareforslag til borgmesteren
Debat I Ballerup Bladet har borgmesteren udtrykt stor modvilje mod det såkaldte omprioriteringsbidrag, som regeringen og hans egen organisation KL i enighed har pålagt alle kommuner, og som pålægger Ballerup Kommune at spare 25 millioner kroner.

Det kan blandt andet ske ved at opgive det uhensigtsmæssige vejprojekt i Skovlunde, hvorved spares 17 millioner kroner uden negative konsekvenser – tværtimod.

En anden besparelse kan Ballerup Kommune opnå ved at ophøre med at købe økologiske varer, der i gennemsnit koster 50 procent mere end traditionelle og med en andel på 50 procent, kan der spares 25 procent.

På skoleområdet er der mulighed for en mindre besparelse, idet nettoudgiften per elev i Ballerup Kommune er 794 kroner højere end gennemsnittet i hovedstadsområdet svarende til 4,8 millioner kroner.

På det administrative område er besparelsesmulighederne større, idet Ballerup Kommune er stærkt overadministreret og bruger 18,4 årsværk til ledelse og administration per 1000 indbyggere, mod 15,3 årsværk som gennemsnit i hovedstadsområdet, hvilket svarer til en merudgift på 58 millioner kroner.

Af pladsmæssige årsager må jeg nøjes med de to eksempler.

I stedet for at kritisere regeringen for initiativet til en effektivisering af de kommunale administrationer bør den roses for at udvise rettidig omhu.

Det eneste, man kan kritisere er, at effektiviseringspåbudet også rammer de kommuner, der allerede har effektiviseret. Det var mere retfærdigt, dersom effektive kommuner (over middel) ikke skulle effektivisere yderligere, medens de mindre effektive (under middel) som Ballerup skulle effektivisere med to procent.

Det er som dokumenteret ikke nødvendigt ”at spare på varme hænder” (citat), for der er rigeligt med effektiviseringsmuligheder i Ballerup Kommune uden at det behøver at forringe serviceniveauet på noget område.

1 kommentar om “Spareforslag til borgmesteren”

  1. Hans-Jørgen Stenhøj siger:

    Enig.

    Skribenten har – ligesom jeg været med til at vælge den forsamling der udgør kommunalbestyrelsen i Ballerup kommune; for mit eget vedkommende må jeg sige: desværre. En flok der ikke ser ud til at kunne modtage eller forstå en fællesbesked fra finansministeren/regeringen. Beskeden lød sådan:

    “Her har I 100 kroner, I har selv lavet indkøbssedlen og I ved hvad det er I synes at I vil købe/anskaffe. Jer om det. Men lad nu være med at bruge mere end de 99 kroner. Hvis I synes det er svært, så prøv med lidt billigere varer eller andre leverandører”. Kom i gang !

Skriv et svar til Hans-Jørgen Stenhøj Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *