Ny aftale om lærernes arbejdstid
lærertidsaftale-copy.jpg
Formand for Ballerup Lærerforening Morten Refskov og borgmester Jesper Würtzen fik sat deres underskrifter på den nye lærerarbejdstidsaftale. Foto: privatfoto
folkeskolen Kommunen og Ballerup Lærerforening er blevet enige om en ny arbejdstidsaftale, der betyder mindre undervisning men mere tid på skolerne for lærerne.

Formanden for Ballerup Lærerforening Morten Refskov og borgmester Jesper Würtzen (A) havde sat hinanden stævne på rådhuset onsdag i sidste uge. Formålet var at få sat deres underskrifter på den nye arbejdstidsaftale, der sætter rammerne for lærernes arbejdstid på Ballerup Kommunes folkeskoler.

Parterne har forhandlet siden efteråret, men er nu endelig nået til enighed om en aftale, der overordnet betyder at lærerne skal være flere timer på skolerne – men til gengæld har færre undervisningstimer.

I den gamle aftale lød ’tilstedeværelsespligten’ på 31 timer om ugen, mens den i den nye aftale er sat op til 33. Til gengæld er det årlige undervisningstimetal sat ned fra 800 til 780. Og endnu lavere for nyuddannede lærere, der det første år må undervise op til 720 timer og det andet år 750 timer.

Et kompromis

Selvom forhandlingerne har været lange og hårde var både borgmester og lærerformand glade for at sætte deres signatur på aftalen:

»En aftale er altid et kompromis, og sådan var det også denne gang. For eksempel var det ikke vores ønske, at tilstedeværelsesforpligtelsen skulle forøges. Men en aftale er et udtryk for, at parterne – i ånden af samarbejde og gensidig tillid og forståelse – forsøger at løfte udfordringerne sammen. Det er en stor styrke for skolevæsenet og tilfredsstillelse for parterne, at det endnu en gang lykkedes at opnå enighed om arbejdsvilkårene i Ballerup,« siger Morten Refskov fra Ballerup Lærerforening.

»Det er en aftale som øger lærernes tilstedeværelse på skolen, så der bliver mere tid til samarbejde og udvikling af undervisningen og skolen, men samtidig sikrer den lærerne et professionelt råderum til den individuelle forberedelse og samarbejde med forældre,« supplerer borgmesteren.

Ballerup ikke værst

Lærerformand Morten Refskov lægger ikke skjul på, at mange af foreningens medlemmer føler sig hårdt pressede ude på skolerne.

»Det er relativt svære tider. Der er for få lærere, og det er også noget vi gerne vil have mere fokus på i den nærmeste fremtid,« siger han.

Den eneste trøst for den lokale lærerforening er, at det er endnu værre mange andre steder.

»Tiderne har ændret sig. Før i tiden gik en jobsøgende lærer ikke så meget op i kommunegrænserne, men det gør man i høj grad i dag, hvor vilkårene for lærere er meget forskellige fra kommune til kommune. Og her er Ballerup bestemt én af de kommuner, der har nemmere ved at tiltrække nye lærere – frem for nogle af vores nabokommuner, som ikke har lige så gode vilkår,« forklarer Morten Refskov.

Den nye arbejdstidsaftale træder i kraft til august og løber frem til sommeren 2018.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *