Integrationen fik en sober debat
integrationsdebat_1.jpg
Rigtig mange med forskellige aldre og baggrunde var mødt frem på Ballerup Bibliotek for at være med i debatten om integration. Foto: Flemming Schiller.
Integration Det kunne være blevet rigtig hedt, men det blev helt fordrageligt, da Ballerup Bibliotek lagde sal til debatmøde om integrationen.

Der er nogle emner, der virkelig kan dele befolkningen og skabe en ophedet debat. Et af dem er integrationen og hvordan man integrerer flygtninge bedst muligt i Danmark.

Derfor kunne det være blevet en hidsig debat på Ballerup Bibliotek tirsdag aften, da Peter Skaarup (O), Mathias Tesfaye (A), Kashif Ahmad (Nationalpartiet) og Phd-forsker ved Rockwoolfonden Marie Louise Schultz Nielsen mødtes til debat om netop integrationen.

Det var en politisk debat, så derfor var Rockwool-forskeren med til at lægge nogen facts og tal på diskussionen, der ellers meget let kan udvikle sig til løse påstande og overilede udtalelser.

Hun forklarede, hvad indvandring kostede det danske samfund og at der er udfordringer i forhold til arbejdsløshed og kriminalitetsrate, og at integration er vigtig, hvis samfundet skal kunne håndtere flygtningestrømmene. Samtidig pointerede hun, at man ser, at integrationen ofte fungerer bedre efter noget tid og man derfor skal komme i gang med ordentlig integration med det samme.

Derefter overlod hun debatten til politikere og de mange, der var mødt op. En blandet skare af ældre og yngre, folk med indvandrerbaggrund og etnisk danskere og dermed var der grobund for en debat med nuancer.

Ny integrationspolitik

Mathias Tesfaye lagde for med en meget klar og utvetydig linje, der var helt i tråd med Socialdemokraternes politiske kurs – nemlig at integration er rigtig dyrt og at man skal tænke anderledes end man hidtil har gjort i de sidste 30 år. Han understregede, at hvis Danmark som samfund skal klare udfordringen med mange tusinde asylsøgere de kommende år, skal der integreres langt bedre.

Ikke overraskende var Kashif Ahmad fra nationalpartiet noget mere ’blød’ i sin udmelding og mente, at Danmark har et ansvar og at man sagtens kan klare udfordringen, selvom man tillader familiesammenføringen og ikke skaber en ’dem’ og ’os’ retorik.

Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti var lidt på linje med Mathias Tesfaye, omend ikke overraskende en tand strengere, da han gjorde det klart, at den nuværende velfærd ikke er mulig, hvis asylstrømmen fortsætter som hidtil. Han slog til lyd for en øget hjælp i nærområderne og samtidig slog et slag for at få styr på de imamer, som prædiker i moskeerne, som en hentydning til de meget omdiskuterede TV-2 programmer om moskemiljøet.

Debat med nuancer

Derefter var der åbent for spørgsmål fra salen og debatten kom især til at handle om hvornår er man dansker, hvordan får man samlet kulturerne om at blive ’danskere’ og ikke mindst om, hvordan man som ikke etnisk dansker kommer ind på arbejdsmarkedet uden at blive ekskluderet eller gøre sig selv til offer.

Det blev en ganske nuanceret debat uden de store følelser og usaglige udfald, som indvandrerdebatten kan indeholde. Politikerne forsøgte efter bedste evne at svare på de spørgsmål, som konstant kom fra salen og selvom Peter Skaarup måtte forlade salen lidt før tid, fordi havde dobbeltbooket sin kalender, og måtte svare på spørgsmål næsten i løb på vej ud af salen, så endte et potentielt hidsigt debatmøde ganske fordrageligt.

Blandede reaktioner

Reaktionerne efterfølgende var da også lidt blandede. Mange udtrykte tilfredshed med mødet og de svar, de havde fået, mens andre var lidt skuffede over mange på samme.

Deriblandt bydelsmor og integrationskonsulent Suad Zubeid, der godt kunne have brugt nogle flere timer.

»Jeg synes ikke vi fik nogen rigtige svar på, hvad vi skal gøre for at styrke integrationen. Det er så stort et emne, at man sagtens kunne have diskuteret det meget længere. Men det var godt at se, at der var kommet så mange i dag,« siger Suad Zubeid.

Også medlem af kommunalbestyrelsen, Per Mortensen (A) var mødt frem og han var generelt tilfreds.

»Jeg synes det var et godt møde med rigtig mange fremmødte. Jeg lagde vægt på, at Peter Skaarup snakkede om, at vi skal samarbejde i stedet for at modarbejde hinanden. Det kan jeg godt følge. Men hvorfor bliver pengene så taget fra os i kommunerne i forbindelsemed omprioriteringsbidraget. Så har vi mindre til integrationen,« siger Per Mortensen.

Konklusionen må være, at panelet, i det store hele, var enige om at integrationen er vigtig og at den skal ske på en ny måde. Samtidig var der en form for enighed om, at samarbejde mellem parterne er vigtig, hvis integrationsudfordringen skal lykkes og vi stadig fremover kan have et samfund, nogenlunde som vi kender det i dag.

Det bliver muligvis ikke let, men første skridt blev taget tirsdag aften på Ballerup Bibliotek, hvor der – heldigvis – var mere dialog og fordragelighed end splittelse over et møde om et af tiden varmeste emner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *