Boligerne er på plads til Ballerups flygtninge
flygtningehus_16.jpg
Der er nu fundet plads til flere midlertidige boliger til de flygtninge, der kommer til Ballerup i år. Foto: Flemming Schiller
bevilling Til trods for et øget antal flygtninge til Ballerup er det lykkedes at finde midlertidige boliger til alle. Men det kræver ekstra millioner.

Den massive flygtningekrise i Europa rammer også Ballerup, så der nu kommer markant flere flygtninge til kommunen end først antaget.

De i alt 72 flygtninge, som Ballerup Kommune efter planen skal modtage i 2016 har givet et ekstra pres på behovet for midlertidige boliger. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at indrette ekstra indkvarteringsboliger til flygtninge og det betyder, at der er udgifter for yderligere 7,6 millioner kroner i 2016, 15 millioner kroner i 2017, 18 millioner kroner i 2018 samt 19,5 millioner kroner i 2019.

Flere boliger klar

Men med de ekstra bevillinger, som kommunalbestyrelsen netop har givet følger også, at man indtil videre har løst det akutte boligproblem, som kommunen har haft.

Det betyder, at der nu kan indrettes ekstra midlertidige boliger blandt andet i ’Møllen’ og annekset på Gl. Rådhusvej, på Ejbyvej samt på Ærtedamsvej. Dermed skulle der være indkvarteringsmuligheder nok for indeværende år.

»Det er glædeligt, at vi nu har fundet de fornødne boliger til det øgede antal flygtninge, som kommer til kommunen,« siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Selve flygtninge- og integrationssituationen kastede en del debat af sig i salen, men stort set alle partier var enige om, at man skal tage vel imod de flygtninge som kommer, selvom opgaven er blevet noget større end først antaget.

»Vi ser naturligvis helst, at indsatsen foregår i nærområderne. Men vi er samtidig overbeviste om, at de mennesker der så er kommet igennem systemet og kommer til Ballerup, det er mennesker, der skal være her og de skal modtages godt og behandles ordentligt,« sagde Kåre Harder Olesen (V).

Bor på hotel

Dansk Folkepartis Lone Madsen havde indvendinger mod udgifterne til flere boliger og mente, at man sagtens kunne indkvartere flygtninge i flersengsstuer i eksempelvis Jonstruplejren. Hun gav også udtryk for, at det blandt andet var helt urimeligt, at man indkvarterede flygtninge på hotel til en pris på mere end fire millioner kroner. Men de tal kan borgmesteren klart afvise.

»Det er rigtig, at vi har fire flygtninge boende på et hotel. De har boet et par måneder på Postgaarden i Lyngby. Grunden til at de ikke er indkvarteret lokalt er, at de ikke ville have adgang til madlavning og derfor ville vi være nødt til at give dem flere penge. Så vurderede vi, at det bedre kunne betale sig at indkvartere dem der. Det har kostet 7850 kroner pr. måned i de par måneder det er stået på, så der er langt til de fire millioner kroner, der var fremme i debatten,« siger Jesper Wurtzen.

Gode til integration

En rapport fra COWI fra 2014 viste i øvrigt, at Ballerup er blandt de ti bedste i landet til at integrere nye flygtninge og den indsats vil politikerne arbejde hårdt på at fortsætte.

»Vi er blandt de bedste til at integrere og det er vi stolte af. Men det kræver hele tiden nye indsatser, derfor skal vi holde gang i det gode samarbejde med erhvervslivet, for der er behov for praktikpladser og jobmuligheder i vores mange virksomheder,« sagde Jesper Würtzen.

Selvom der nu ser ud til at være styr på boligsituationen i 2016, så venter der et 2017, hvor behovet for nye indkvarteringsmuligheder også vil være til stede. Derfor efterlyser politikerne nye muligheder i kommunen. Man vil både lede efter private boliger, almene boliger og andelsboliger, hvor man kan indkvartere flygtninge, så kommunen undgår at leje sig ind i dyre lejemål. Netop den debat endte med den sædvanlige diskussion i salen om behovet for almene boliger.

Her var den borgerlige fløj imod flere almene boliger mens socialdemokraterne og Enhedslisten talte varmt for flere almene boliger.

Under alle omstændigheder var der enighed om, at behovet for indkvartering i 2017 er et problem, der skal løses i løbet af dette år, men samtidig var der glæde over, at man nu har løs det mest akutte boligproblem i 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *