Børn af psykisk syge får særlig koordinator
Debat Det er dybt ulykkeligt, at nogle børn af psykisk syge, går for lud og koldt vand, fordi deres forældre pga sygdom ikke magter rollen som forældre i kortere eller længere tid.

I hver folkeskoleklasse regner man med, at tre børn vokser op med forældre, som har en psykisk sygdom. Det kan have store konsekvenser, senere i livet. Blandt andet har børn en øget risiko for selv at udvikle psykisk sygdom. Både i forhold til arvelighed og sociale forhold.
I 2013 insisterede vi socialdemokrater i regionsrådet på, at udarbejde en børnepolitik i Region Hovedstaden med udmøntning af midler i 2014-16.

Flere gode indsatser over for børn med psykisk syge forældre er allerede sat i værk, men hidtil har indsatsen været spredt og forskellig fra center til center.

Med børnekoordinatorer kommer der system i det, så børnene og den nærmeste familie får den hjælp og støtte der skal til. Så børnene får mulighed for at blive inddraget i behandlingen, på en måde så det, at en forældre bliver indlagt for sin psykiske sygdom kan blive afmystificeret.

Det er en svær men vigtig rolle, koordinatorerne får. Det er ofte skamfyldt for patienterne at involvere andre, og særligt nære familiemedlemmer, i deres sygdomsforløb, men det kan gøre en stor forskel for børnene.

Mange børn tror det er deres skyld, når der sker noget i deres familie for eksempel når deres forældre bliver syge og måske ændrer adfærd. Den skyldfølelse kan koordinatorerne hjælpe børnene med at komme til livs ved at tale med dem om hvad det er der foregår. For det første ved at tale med patienterne om, hvordan man i deres familie kan tale om deres sygdom og behandlingsforløb. Derefter ved at invitere børnene ind på behandlingsstedet til en familiesamtale

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *