Vandplan med stor interesse
Vandmøde-1.jpg
Nysgerrige miner og også en vis skepsis hos de mange fremmødte på søndagens dialogmøde om Ballerups kommende spildevandsplan. Der var så mange fremmødte og så stor interesse, at der bliver afholdt endnu et møde den 9. februar. Foto: Flemming Schiller
borgermøde Rådhuset løb tør for stole, da Ballerup Kommune afholdt det første dialogmøde om den nye spildevandsplan.

Allerede ved indgangen til rådhuset søndag formiddag var det tydeligt, at dagens dialogmøde om Ballerup Kommunes nye spildevandsplan, var noget specielt.

Rigtig mange var mødt op, så mange, at rådhuset af sikkerhedshensyn ikke kunne stille flere stole op. Desuden var stemningen lidt ulmende sur. Rigtig mange havde fornemmet, at spildevandsplanen i sidste ende handler om, at mange borgere skal have en del penge op af lommen.

Folk havde fyldt ’amfiteatret’ ved enden af Atriet og resten af det store rum var ligeledes fyldt med nysgerrige og videbegærlige borgere.

Efter en kort indledning tog formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Tiedemann, ordet og fortalte om den nye spildevandsplan. Hun fortalte, at klimaet ændrer sig og at kommunerne må følge med. Den nye klimaplan er en kombination af statslige krav og den nye tids klimatilpasning. Samtidig kunne hun fortælle de mange hundrede fremmødte, at det ikke er en kommunal opgave at sørge for vandbekæmpelse på egen grund. Der må borgerne selv til lommerne.

Tidlig dialog

Hun anerkendte også, at det kan være en dyr opgave, men at det skal gøres og et af formålene med mødet er netop at finde løsninger, der er billigere end at grave nye rør ned. Der findes nemlig en lang række løsninger, hvor man kan aflede vandet fra overfladen, og som gør hele opgaven meget billigere, hvilket alle fik set eksempler på.

»Den nye spildevandsplan er i sidste ende en politisk beslutning. Vi ved ikke endnu, hvad den konkret skal indeholde, da der først er høringsperiode i efteråret. Men vi tager dialogen allerede nu, for at inddrage borgerne og få så mange input og idéer som muligt,« sagde Helle Tiedemann, som derfor ikke kunne komme med nogen svar på priser eller konkrete tidsplaner.

Billige løsninger

En konsulent fra ingeniørfirmaet Orbicon tog mikrofonen og blødte stemningen lidt op. Han fortalte, at folk skulle være glade for at være indkaldt så tidligt i forløbet, også selvom der ikke på nuværende tidspunkt kunne gives nogen konkrete oplysninger om pris og plan. Også konsulenten måtte skuffe de fremmødte med, at det ikke er det offentliges opgave at beskytte privates kældre, men at der rent faktisk findes mange konstruktive og ikke nødvendigvis dyre løsninger.

Derefter viste han en række eksempler fra ind- og udland på, hvad man kan gøre for at aflede regnvand på en effektiv, lovlig og ikke mindst billig måde.

En række løsninger kræver naturligvis en større investering, men hvis man har investeret i et anlæg og det er godkendt på forhånd, så kan man få refunderet 24.000 kroner.

Stemningen lettede lidt efterhånden og da der så blev serveret sandwiches og lidt drikke til, så var folk klar til at snakke konstruktivt i grupper om de fremtidige løsninger på de store vandmængder, som man forventer visse dele af Ballerup kan få i fremtiden.

Nyt møde på vej

»Det kommer til at koste penge, både for borgerne og for kommunerne. Det er ikke så rart, men hvis vi skal sikre klimaet og vores fremtid, så er det nødvendigt. Vores systemer er ikke gearet til den monsterregn, der er kommet de senere år. Det er 60 år siden, at kloakkerne blev lagt ned, så det er klart, at det er tid til en udskiftning. Men hvis vi tager en dialog allerede nu, så længe inden spildevandsplanen bliver en realitet, så er der også gode muligheder for, at vi kan finde kreative og gode løsninger,« siger Helle Tiedemann, der glæder sig over det store fremmøde.

Netop det store fremmøde betyder, at der afholdes endnu et dialogmøde tirsdag den 9. februar klokken 19, hvor der også skal diskuteres spildevandsplan og kreative løsninger for at lede vandet væk fra haver og kældre.

Kommunens spildevandsplan skal endeligt godkendes den 1. januar 2017 og først derefter kan man se på de konkrete elementer i planen og lægge en tidsplan for, hvornår de konkrete initiativer skal sættes i gang.

Vandmøde-2 Vandmøde-3 Vandmøde-4

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *