Svar til Ulrik Falk-Sørensen
Debat Ulrik Falk-Sørensen er igen på banen i Ballerup Bladet med kritik af forslaget til ny struktur på dagtilbudsområdet, desværre stadig med urigtige oplysninger om varsel om afskedigelser af ledende medarbejdere i dagtilbud.

Lad mig slå fast, at vi har ikke afskediget nogle ledere, vi har ikke varslet nogen afskedigelser, vi har ikke på nogen måde forsøgt at lukke munden på nogle ledere, og har ikke nogen intention om at gøre det.

Virkeligheden er at lederne havde bedt om en afklaring af den videre proces inden jul, og svaret var, at hvis den foreslåede struktur bliver vedtaget, ville der IKKE blive tale om, at alle skulle afskediges og derefter søge egne stillinger, men at der KUNNE blive tale om omplaceringer efter aftale med BUPL.

Desværre var der en fejl i den først udsendte mail, som omgående blev rettet, men at det skal spøge stadigvæk, er helt urimeligt.

Ulrik Falk-Sørensen har angiveligt sine informationer fra en BUPL facebookside fra den 21. december. Jeg tænker, at man skal nok være varsom med at viderebringe oplysninger fra facebook uden at checke dem først.

Derudover er det mit synspunkt, at politikerne må tage ansvar for de strukturer, vi vælger at have i kommunen, herunder ledelsesstrukturer på skoler, dagtilbud med videre. Det er det vi gør nu.

1 kommentar om “Svar til Ulrik Falk-Sørensen”

  1. En forælder i en Distriktsbestyrelse siger:

    Hej Peter

    Jeg synes ikke helt du kommenterer på, at Ulrik skriver pr 1. februar, at det er tidsspilde for forældrebestyrelserne at forholde sig til forslaget?

    Uden at komme med min holdning til forslaget, vil jeg gerne spørge dig, om høringssvarene i yderste konsekvens kan betyde at I trækker forslaget tilbage, eller at I ændrer på indholdet?

    Det har været en interessant proces at være en del af, men det kunne have været givtigt at kende de præcise rammer på forhånd, og dette synes jeg nemlig ikke har fremgået. Jeg er klar over, at der kan være kommentarer som du sikkert vil sige at I tager med til opfølgningen når forslaget er ført ud i livet, f.eks. vedr. distriktsbestyrelsernes arbejde. Men hvad med de spørgsmål og kommentarer I får til konkrete punkter i forslaget?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *