Svar til Helle Tiedemann
debat Normalt bruger jeg hverken tid eller resurser på at svare tilbage på personlige og perfide angreb på min person, foretaget af hverken Helle Tiedemann, Musa Kekec eller Per Mortensen fra Socialdemokratiet eller andre personlige angreb fra den røde blok.

Men i dette tilfælde bliver jeg simpelt hen nødt til at svare tilbage på Helle Tiedemanns åbenlyse mangel på faktuel viden. Helle Tidemann spørger i forrige uges svar til mig om – hvor jeg har oplysninger fra, om hvor mange flygtninge og migranter vi skal modtage i Ballerup Kommune?

Og beskylder mig oveni købet for at tale usandt!

Til det kan jeg kun sige, at det blev oplyst på økonomiudvalgsmødet den 21. december 2015 – som jeg desværre var fraværende fra, men som Helle Tiedemann deltog i – at vi i år 2016 skal modtage 72 flygtninge, altså over 132 procent flere flygtninge i år, end de 31 flygtninge vi skulle modtage sidste år.

Jeg ved ikke hvor Helle Tiedemanns opmærksomhed har været på dette møde? Men den har givetvis ikke været 100 procent til stede, ved de vigtige og faktuelle oplysninger, som i den grad bidrager til forståelse og indsigt i Ballerups Kommunes økonomi.

15 kommentarer om “Svar til Helle Tiedemann”

 1. Irene Jørgensen siger:

  Kære Lone Madsen.

  Jeg synes, at du “misser” noget i Helle Tiedemanns indlæg.

  Helle Tiedemann har fuldstændig ret i, at du “trak flygtningekortet” flere gange under det seneste kommunalbestyrelsesmøde. Det har intet med perfiditet eller personangreb at gøre.
  Du trak dig eksempelvis fra en aftale, der handlede om anlægsmidler til bymidtefornyelsen, fordi vi nu skulle bruge penge på flygtninge og migranter, selvom vi ikke kan flytte penge fra anlægsrammen (hvor pengene til bymidtefornyelserne skal tages fra) over til servicerammen (hvor udgifterne til integration skal tages fra). Det burde du, apropos faktuel viden, være klar. Du har trods alt været medlem af Kommunalbestyrelsen i over 2 år nu.

  Du har fuldstændig ret i, at det er meldt ud – ikke bare til økonomiudvalget, men til den almindelige offentlighed, at Ballerup Kommune skal modtage 72 flygtninge i 2016, men du bliver ved med at tale om flygtninge OG migranter, og som jeg læser Helle Tiedemanns indlæg, så går hendes undren på, at du giver udtryk for at vide, at vi også skal modtage et stort antal øvrige migranter – udover de 72 flygtninge. Det er der netop ingen, der har nogen faktuel viden om.

 2. Musa Kekec siger:

  Hej Lone

  Du taler om faktuel viden men svarer ikke på mit svar på dit læserbrev fra tidligere, hvor jeg beder dig om at forklare forskellen på migranter, indvandrere og flygtninge herunder dokumentation for at vi skal modtage dobbelt så mange migranter, indvandrere og flygtninge.

  Vi modtager 72 flygtninge (ikke indvandrere eller migranter) i 2016 og sidste år modtog vi 31 flygtninge (ikke indvandrere og migranter). Jeg ved godt at overdrivelse fremmer forståelsen og fordomme men være nu faktuel og kom ind i kampen selv inden du klandrer andre!

  Ps: En offentlig debat og svar på et læserbrev hvor du vrøvler er ikke et personligt angreb, men et demokratisk gode og mulighed for at blive klogere – også når vi er uenige. Interessant at du trækker “offer kortet” og tager det personligt – det klæder dig ikke.

  Lad os lige genbesøge hvad Lone Madsen skrev her i bladet:
  Vi står i øjeblikket med massive migrations-, indvandrings- og flygtningeproblemer i EU, Danmark og Ballerup, hvor vi i år skal modtage over dobbelt så mange migranter, indvandrer og flygtninge i Ballerup Kommune som vi modtog sidste år.

  Link http://ballerupbladet.dk/node/25691

 3. Per Mortensen siger:

  Jeg mener aldrig jeg har angrebet Lone Madsen personelt.
  Men klart den politik DF og Lone Madsen fører.

 4. Mustafa Deveci siger:

  Kære DF Lone

  Det er bekymrende du som folkevalgte ikke har styre på immigranter, indvandre og flygtninge.
  Det er bekymrende du og DF bliver ved med spiller stor rolle med splitte samfundet i OS og DEM.
  Det er bekymrende du som politiker ikke enderkender mennesker som flygter fra krig og ødelæggelse.

  I 2015 har Ballerup taget i mod flygtninge, jeg kan fortælle dig alle vores nyemedborger er allerede endel af Ballerup og er enderkendte personer i Ballerup.
  Alle vores nyemedborger selv om de har boet i Danmark i korttid kan de sproget, mange af dem er enten på vej til uddannelse eller job.

  Vi i Ballerup har taget godt imod vores nyemedborger og er klar til tage imod flere.

  Det handler om mennesker.

 5. Poul E. Pedersen siger:

  Er det ikke fuldstændig ligegyldig om det er flygtninge eller migranter det drejer sig om. ??

  Det er alligevel kommunens skatteydere der skal betale hele gildet.

  Og er hele denne debat ikke blot et forsøg på at aflede opmærksomheden fra sagens kerne: At Ballerup’s skatteydere kan se fremtiden økonomisk utryg i møde, idet udgifterne til fremmede tilflyttere vi stige.
  Hvorefter kommunen naturligvis er tvunget til at spare, forringe og begrænse.
  Alt sammen noget der vil ramme os alle i kommunen, men mest hårdt de svage og mindrebemidlede.

  Så Lone har naturligvis helt ret i at vi skal stoppe for alle unødvendige udgifter, såsom indsnævring af Ballerup Boulevard, byfornyelse m.m. og begynde at lægge penge til side til uforudsete udgifter som den øgede indvandring til kommunen med bygning af flere almennyttige boliger med dertil hørende udgifter i form af bolig- som varmetilskud fra kommunen.

  Så Du har helt ret Lone.

  Man skal altid sætte tæring efter næring.

 6. Musa Kekec siger:

  Hej Poul

  Når man fremlægger nogle synspunkter forpligter det at svare og forholde sig til den kritik der er. Det er da ikke ligegyldigt at blande æbler og pærer sammen for at puste til folks fordomme og gøre dem utrygge.

  Til din info bliver en del af udgifterne til flygtninge (og sågar en del grupper på overførselsindkomst) dækket af staten.

  Den økonomiske uytryghed for Ballerup skyldes primært regeringens omprioriteringsbidrag, som bruges til at finasiere skattenedsættelser på feks biler og grundskyld for ejere (ikke lejere).

  Det du ser som unødvendige udgifter ser vi andre som en investering til at gøre vores kommune mere attravktiv og dermed sikre vækst og udvikling.

  Hvad angår de almene boliger, har vi en stor interesse i at bevare og udvikle dette således at alle borgere uanset etnicitet kan have en mulighed for at betale husleje og blive en del af vores kommune. Vi har ligeledes en stor interesse i at have et varieret boligmasse så der er en god balance i både almene, private og andelsboliger – igen til gavn for alle typer borgere. Det kalder vi FÆLLESSKAB!

  Mh
  Musa

 7. Lone Madsen siger:

  Nu bliver jeg nødt til at poientere, en gang for alle!

  1. Det koster penge og boliger at modtage, installere og integrere flygtninge til det danske samfund.
  2. I Ballerup kommune helt nøjagtigt 50 millioner kr. Frem til 2020, hvis vi holder antallet på det nuværende!
  3. Flygtningeudgifterne kan KUN finansieres af velfærden, dvs. Det bliver på bekostning af Børn, ældre, syge og svage!
  4. Med lidt god vilje, ville man kunne flytte penge fra anlæg til drift for at finansiere den presserende flygtninge situation!
  5. Uanset om kommunerne får statstilskud til flygtninge det første år, er det jo stadig den almindelige skatteyder der betaler! Staten er jo os alle sammen! Pengene kommer jo ikke bare dumpende fra himmelen!
  6. Hvis man hjalp flygtninge i deres nærområder, kunne man hjælpe mange, mange gange flere mennesker i nød, end de relativt få mennesker der har råd til at betale menneskesmuglere for at komme ind i Europa!

  Med venlig hilsen
  Lone Madsen
  Gruppeformand for Dansk Folkeparti i Ballerup
  MKB og MØU

  1. Helle Tiedemann siger:

   Hvor er det beskæmmende at læse denne tråd hvor DF’s ene og alene fokuserer på at flygtninge vil forringe velfærd og tage goderne fra os. DF har en stor skyld i forringelserne af vores velfærd. DF støtter omprioriteringsbidraget, Ballerup skal sende millioner tilbage til staten. Thulesen Dahl vil sende millionerne til Jylland og derfor forringes velfærden for Ballerups borgere! Du skriver at vi skal hjælpe i nærområderne. Jamen Herregud!!! Du har lige stemt nej til at ville hjælpe verdens allerfattigste børn ved at sige nej til at Ballerup et enkelt år er UNICEF-by. Det skriger da til himlen!
   Jeg er helt sikker på at størstedelen af Ballerups borgere er villige til at hjælpe flygtninge i nød, det er næstekærlighed og medmenneskelighed. Stop nu skræmmekampagnen Lone Madsen og vis lidt næstekærlighed.

   1. Lone Madsen siger:

    Helle!
    1. At bruge 500.000,- kr. I administration for blot at kunne kalde sig UNICEF by i 2017 –
    er IKKE det samme som at hjælpe i nærområderne!
    Men blot en markedsføring af Ballerup, som koster dyr administration der går fra den nære borgerservice til Ballerups borgere!!!

    2. Hvis Ballerups borgere ønsker at hjælpe UNICEF? er der rige muligheder for at støtte via de traditionelle kanaler!
    Men det er IKKE en kommunal opgave, som skal være på bekostning af den nære borgerservicen, som Socialdemokratiet iøvrigt ønsker at spare på!

    Mvh. Lone

 8. Per Mortensen siger:

  Ja Lone Madsen det gør det.
  Og det jo fordi Venstre og DF i folketinget ikke vil betale hvad det koster at have flygtninge.
  Velfærds tyveknægtene på borgen DF og Venstre skulle du hellere bekæmpe.

 9. Musa Kekec siger:

  Hej Lone

  Du svarer stadig ikke på mit spørgsmål:
  Hvor har du fra at der vil ske mere end en fordobling af flygtninge, indvandrere og migranter i Ballerup Kommune?

  Lidt mere fakta:
  Vi fik 25 flygtninge i 2015 selvom vi havde regnet med 31.

  Flygtningeudgifterne kan finansieres flere steder fra og ikke KUN velfærden, som du nævner. Pudsigt at du nævner velfærden og det konsekvenser for børn, ældre, syge og børn når du og dit parti løbende forringer velfærdssytemet med jeres politiske aftaler og prioriteringer i både kommunerne og Folketinget!!

  Du taler om at hjælpe flygtninge i nærområder men støtter en regering, der skruer ned for nødhjælpen i nærområderne – det er hykleri big time! Du stemte sågar imod UNICEF samarbejdet med Ballerup Kommune, der har temaet “Uddannelse til alle” – det er da hjælp i nærområdet.

  Vi har en stor opgave i at sørge for at de flygtninge vi modtager kommer i beskæftigelse, lærer dansk og engagerer sig i lokalmiljøet for at blive en del af fællesskabet. Når det sker vil udgifterne til flygtninge falde og sågar blive en økonomisk gevinst. Det forudsætter dog at vi tager et ansvar og det gør Ballerup Kommune og Ballerups borgere, da vi tager opgaven alvorligt og ønsker at inkludere vores nye borgere.

  Mh
  Musa

  1. Lone Madsen siger:

   Musa:
   Læs mine tidligere svar!

 10. Irene Jørgensen siger:

  Ja så bliver jeg nødt til at pointere én gang for alle, at dit parti Lone Madsen – som det største i blå blok på Christiansborg – udfordrer velfærden som følger:

  1. Støtter op omkring fortsatte omprioriteringsbidrag (som kommer til at koste Ballerup Kommune flere penge end flygtningene gør – her gør andre en aktiv indsats for at KL ikke igen skal gå med til den slags aftaler – se f.eks. borgmesterens opfordring til KL andet steds i Ballerup Bladet).

  2. Foreløbig kun har sparket besparelsen på boligstøtte til pensionister til hjørne, men endnu ikke afvist at gå med på denne besparelse.

  3. Har medvirket til afgiftslettelser, så de rigeste bl.a kan få luksusbiler billigere.

  4. Har medvirket til vedtagelsen af et kontanthjælpsloft, som i følge Boligselskabernes Landsforening vil betyde, at omkring 14.000 mennesker må forvente at blive sat på gaden, da de ikke vil være i stand til at betale deres husleje. Blandt disse personer er der blandt andet enlige forsørgere – derfor vil kommunen blive økonomisk belastet ift. at sikre deres børn tag over hovedet.

  Som Musa Kekec påpeger, så er politisk uenighed ikke lig med angreb på din person. Jeg vil derfor også understrege, at jeg ikke er ude i at ville angribe din personlighed. Jeg forholder mig alene til dine politiske udmeldinger, og her synes jeg, at der er en voldsom diskrepans imellem dit udtrykte ønske om at sikre ældre og svage borgere en ordentlig velfærd i Ballerup Kommune og de beslutninger dit parti træffer på Christiansborg. Det får dine udmeldinger til at klinge temmelig hule, og derfor er det vanskeligt at sidde det overhørigt, at du igen og igen “trækker flygtningekortet”. Den fremtidige velfærd belastes ikke alene af flygtninge, men i høj grad af den politik dit eget parti fører på Christiansborg, og jeg har uendelig svært ved at se, hvordan du kan komme frem til, at Ballerup Kommune skal sætte al udvikling i bymidterne i stå, fordi vi nu skal modtage 72 flygtninge.

  Vore bymidter fortjener et løft. I Ballerup får vi halvdelen af udgiften i tilskud fra Realdania – og renovering af stationspladsen kommer vi ikke uden om, og i Skovlunde er et løft voldsomt tiltrængt. Min holdning er, at hvis man ikke udvikler sin kommune, så afvikler man den, og jeg holder for meget af den kommune, som jeg har boet i hele mit liv, til at lade den forfalde, fordi vi skal modtage 72 flygtninge. Det ene behøver ikke at udelukke det andet….. og som nævnt i mit tidligere indlæg, så handler det ene om serviceramme og det andet om anlægsramme.

 11. Lone Madsen siger:

  Irene:

  1. Vi er i DF ikke udbredt begejstrede for omprioriteringsbidraget og jeg er derfor enig med borgmesteren i, at sende brev til regeringen om dette!

  2. MEN Omprioriteringsbidraget er en del af en aftale om “Værdighedsmilliarden” til ældre og svage, som Dansk Folkeparti har ønsket og kæmpet sig frem til!

  3. Kontanthjælpsloftet er jo kommet for at sikre, at dem der går på arbejde hver dag IKKE får MINDRE i løn, end dem der er på kontanthjælp!

  4. Så snakker Socialdemokraterne konstant om at flygtninge skal i arbejde!
  Men hvad skal de arbejde med?
  For der er jo ikke engang arbejde til os almindelige indfødte danskere, med almindelige- og gode uddannelser?

  5. For der har Socialdemokraterne godt nok sovet i timen, da Danmark og EU blev invaderet med billig arbejdskraft fra Østeuropa!

  6. For ikke at glemme fagforeningerne? Hvor pokker var de? da det danske folk stille og roligt blev udskiftet med billig arbejdskraft fra øst?

  Mvh. Lone

 12. Per Mortensen siger:

  Fagforeningerne med 3F i spidsen.
  Er dem som har bekæmpet løndumping fra start af.
  Og gjort VKO opmærksom på problemet i 0erne.
  Svaret fra Pia Kjærgaard og Claus Hjort Frederiksen var at sætte politi mod blokade vagter.
  Så løndumperne kunne få frit spil.
  Venstre og DF var løndumpernes bedste venner, de holdt hånden over dem.
  Og lod polske arbejdere have fradrag som de alle havde købt Amalienborg.
  Sandheden er DF aldrig har løftet en finger for den danske lønmodtager.
  Kun forringet tilkæmpede retigheder. Som dagpengene , erfterløn , Suplerende dagpenge, smadret arbejdestilsynet og skat så de ikke kunne tjekke op på al den svindel.
  Fruen fra Gentofte der er valgt her og Peter Skaarup, kunne jo se alle de baltiske og polske biler på deres villa veje,med løndumpende arbejdere og underbetalte Au pair pigerne køre med deres ejeres barnevogne op og ned af vejen.
  Uden de meldte ind til arbejdestilsynet eller fagbevægelsen.

Skriv et svar til Irene Jørgensen Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *