Svar om almene boliger
Debat Tak til Lolan Marianne Ottesen (A). Tak fordi du har sat de almene boliger på dagsordenen. Du skriver i et læserbrev af 26 januar, at du mener der skal opføres flere almene boliger i Ballerup.

Den almene boligsektors opgave er at opføre og drive billige boliger til gavn for borgerne. Den er ikke i et modsætningsforhold til den private udlejning, tværtimod, der er og skal være plads til os begge.

Forskellen på de to sektorer er, at den ene skal drive afdelingerne ud fra princippet om balanceleje, dvs. der må ikke opkræves mere i husleje end det koster at afdrage lån, betale skatter og afgifter, herunder blandt andet grundskyld og den daglige drift.

Den private sektor har næsten de samme vilkår, dog er der for den private udlejer mulighed for at opkræve mere i husleje end balancelejen, idet den private investor skal have en forrentning af den investerede kapital, hvilket naturgivent giver højere husleje for to ellers identiske boliger.

En diskussion om antal almene boliger i Ballerup kommune giver ikke mening, hvis man accepterer præmissen, at det handler om at skaffe så billige boliger som muligt.

En af vanskelighederne for Ballerup kommune kan ligge i at kommunen efterhånden ikke har frie arealer til at bygge på, her har de almene boligselskaber udnyttet, at opføre boliger på arealer som tidligere henlå som grønne områder, også kaldet fortætningsbyggeri, det er straks vanskeligere for den private sektor, de har typisk ikke friarealer, da det ud fra en økonomisk betragtning ikke kan betale sig at have bar jord.

Udfordringen vi står i her og nu, er at skaffe billigere boliger. Flygtninge har ikke evnen til at betale de huslejer som er gældende i dag, da den ydelse de modtager fra det offentlige ikke rækker til de billigste boliger i Ballerup.

Så har vi hele den unge generation som efterspørger ungdomsboliger, blandt andet de mange elever på DTU, dernæst fleksible lejligheder som kan tilpasses borgerens behov i takt med at familiesammensætningen ændres.

Samtidig ser vi store virksomheder i Ballerup, Eks. Novo Nordisk, som udvider med mange arbejdspladser, de skaber også et behov

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *