Rigtig beslutning at nedlægge Integrationsrådet
Debat Der har i den seneste tid været meget debat om det rimelige i at nedlægge Integrationsrådet.

Jeg skal ikke kommentere på selve fremgangsmåden, men blot konstatere at resultatet af politiske aftaler ofte betyder hurtige beslutninger, hvor der ikke altid er plads til lange høringsprocesser.

Men i Det Konservative Folkeparti i Ballerup er vi enige i beslutningen. Vi har ved tidligere budgetforhandlinger haft lukningen af Integrationsrådet med som ønske (i lighed med andre partier), men der har ikke tidligere været det fornødne flertal. Så det kan ikke komme helt bag på Integrationsrådet, at der i de politiske kredse har været arbejdet med dette forslag.

Selvom vi ikke er del af årets budgetaftale, som er indgået mellem Socialdemokraterne og Venstre, så er vi derfor som sagt enige i beslutningen.

Jeg har selv siden 2014 være suppleant til Integrationsrådet og har derfor på nærmeste hold fulgt arbejdet i rådet, idet jeg blandt andet har modtaget dagsordener og referater fra rådets møder. Når man har fulgt arbejdet i rådet, så kan man konstatere, at møderne har båret præg af et stort frafald af rådets medlemmer og manglende engagement og således ikke har levet op til forventningerne til et kommunalt organ.

Desuden er jeg vidende om, at Integrationsrådet også internt har haft drøftelser om måden at organisere rådet og arbejdet på, så det er heller ikke nyt, at der løbende har været dialog om rådets fremtid.

Derfor kan jeg i store træk erklære mig enig i indholdet af Kåre Harder Olesens læserbrev, hvori han argumenterer for nedlæggelsen af Integrationsrådet.

I Det Konservative Folkeparti er vi ikke imod integration, men vi er heller ikke bange for at træffe nødvendige beslutninger, hvis ting ikke fungerer optimalt. Derfor ser vi frem til, at der nu er mulighed for at gentænke kommunens integrationsindsats og forsøge at gøre det på nye måder til gavn for dem, som har brug for det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *