Lukning af Fridrætten
Debat Kære Tom Schiermer Nielsen. Som forælder i Ballerup kommune opfordrer jeg snart til arbejdsro omkring det pædagogiske arbejde som trods alt foregår hver dag ude i alle vores gode institutioner.

Er det ikke en ny skolestruktur eller ledelsesstruktur på institutionsområdet, så er det nu en ny klubstruktur, som gør at vores ungers elskede Fridræt nu planlægges lukket.

Det er snart svært at forklare sine børn, at tingene konstant skal være anderledes? For dem betyder hverdagen noget. Jeg har en nyhed til jer politikere, hverdagen fungerer på Fridrætten! (og mange andre steder)

Og nej, det er ikke bare sådan at flytte denne hverdag til et andet sted. Forældregruppen fra Fridrætten står nu med en række ubesvarede spørgsmål:
Fridrætten beskrives som om de ikke har nok medlemmer: Der findes mindst to andre tilbud i Ballerup Kommune som har markant lavere medlemstal, men ikke berøres?

700.000 kroner spares, men flyttes til distrikt Ballerup klub syd, hvorfor skal Skovlunde finansiere et tilbud i Ballerup?

Hvorfor er struktur et alt-overskyggende rationale? Hvorfor kan man ikke (turde) se en værdi i at bibeholde en satellit som Fridrætten, som giver (fri)rum på tværs af skoler.

Hvad med allergikerne? Det duer ikke blot at smide et par katte ud af en bygning, og det er forkert at bilde sig andet ind, end at disse børn vil afskæres fra et klubtilbud i Skovlunde.
Hvordan hænger lukningen sammen med Ballerup Kommunes ønske om at profilere sig som idrætskommune?

Omkring visioner, som jo er lette at have om noget som endnu ikke eksisterer, som at Fridrættens unger nemt vil falde til andre steder, at det nok skal gå det med allergikerne og en lille smule dyr, eller nu bliver skole/klub samarbejdet bare lige i øjet, så kan visioner også være at turde beholde nogle strukturer der strider imod et tidsrationale (større er bedre, ens strukturer giver bedre samarbejde).

Det kunne være en vision at dyrke det som virker og arbejde ud dér fra. Men som så mange andre omstruktureringer på Ballerup Kommunes børneområde, forventes ikke den store lydhørhed fra politikernes side, men håber inderligt at blive modbevist.

5 kommentarer om “Lukning af Fridrætten”

 1. Birgitte Hjelmsø siger:

  Og denne gang en konstruktiv forklaring tak. Vi er mange forældre og BØRN der undrer os.

 2. Andreas Hegart Petersen siger:

  Jeg kan stadig ikke få øje på argumentet for at lukke Fridrætten. Umiddelbart lader lukningen til i sidste ende at blive en merudgift for borgerne i Ballerup Kommune.

  I dag er Fridrættens lokaler ejet af kommunen. Den planlagte løsning vil betyde at kommunen får omkostninger til leje af lokaler.
  Medarbejderne er planlagt til at blive omfordelt i kommunen, dvs. der er heller ikke en besparelse her.
  Lukningen vil højst sandsynligvis betyde at flere børn vil melde sig ud af klub-ordningen, hvilket vil give mindre indtægter.
  Alt i alt vil lukningen tilføre omkostninger og mindske indtægterne. Det er dårlig forretning og man kunne undres over hvad den reelle begrundelse er.

  Til trods for at lukningen ikke er vedtaget endnu, har kommunen ikke tilbudt Fridrætten til de kommende klubbørn. Beslutningen er altså effektiveret inden den er taget.

  Som forældre i Ballerup Kommune er jeg endnu engang skuffet over den manglende sammenhæng mellem ord og handling. Årets Idrætsby lukker det eneste klubtilbud som ligger i hjertet af fodboldklubber, svømmesklub og atletikklub.
  Som betalende borger i Ballerup Kommune er jeg endnu engang skuffet over politikernes og embedsmændenes manglende forståelse for god forretning.

 3. Agate Hjulmand siger:

  De børn, der har valgt Fridrætten TIL, har også valgt et mere nært beliggende tilbud FRA.

  Til Tom Nielsen og resten af medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget

  Man fristes til at spørge: ”Hvorfor sender I et forslag i høring, hvis I alligevel på forhånd har besluttet udfaldet ? ”

  Naivt troede jeg, at høringer skulle være med at inddrage kommunens borgere i en proces, så vi alle kunne arbejde i samme retning.

  Jeg mangler at se helt faktuelle tal på, at Fridrættens medlemstal falder mere end medlemstallet i de andre klubber i kommunen.

  At kommunen sender et forslag i høring KAN forstås som et oprigtigt ønske om at inddrage de borgere der bliver påvirket.
  Men det kan også, som jeg frygter i dette tilfælde, ses som et forsøg på at LEGITIMERE en beslutning, der allerede er truffet et eller andet sted i kommunen (hvad enten dette er på politisk eller forvaltningsmæssig niveau).
  Det hele handler om struktur – og desværre ikke om at man vil lukke et sted, hvor børnene stortrives, på tværs af forskellige skoler, og hvor pengene ikke reelt bliver sparet.

  For mig er det et udtryk for magtfuldkommenhed, at man ikke tillægger Fridrættens forældregruppes høringssvar nogen betydning, hvilket er netop dét jeg læser af Tom Nielsens svar i Ballerup Bladet den 2 marts.
  Beslutningen er truffet – og så kan vi som forældregruppe skrive nok så mange høringssvar, eller tager jeg helt fejl af Tom Nielsens udmelding i Ballerup Bladet

  Fridrætten har igennem mange år kunne rekruttere børn og unge PÅ TRODS AF, at klubben ikke lige ligger ved siden af. Altså er det arbejde der gøres på denne klub så godt at det har kunne tiltrække børn/unge, der således gerne VIL klubben.
  Klubben har således været en meget velholdt hemmelighed, hvilket har forårsaget, at børn på eksempelvis Hedegaardsskolen ikke bliver gjort opmærksom på denne klub, når de skal til gå fra BFO til klub.
  Fridrætten har ikke måtte ”fiske medlemmer” i andre skoledistrikter på trods af at Fridrætten er et tilbud til alle kommunens klubsøgende børn. Hvis man ikke må reklamere, så er det svært at få solgt nogle billetter. Markedsføringen har alene bestået i mund- til mund, og set i dette perspektiv, så er medlemstallet forrygende højt.

  I høringssvaret bliver flere argumenter beskrevet, men jeg vil i det følgende holde mig til den problematik, der, af egoistiske grunde, står mig nærmest. Hermed vil jeg ikke underkende de andre argumenter, men blot perspektivere til den situation, min datter står i, hvis kommunen får held til at lukke Fridrætten.

  Grunden til at vælge Fridrætten kan være mange og spænde vidt, men for vores vedkommende var det to helt centrale argumenter der slog det fast med syvtommer søm: For det først er der ingen dyr (et absolut must) og for det andet, så er der en klar profil med masser af bevægelse og idræt – og ikke så meget stillesiddende computer.

  Desuden så kan klubben noget helt tredie: Der kan man være sammen på tværs af kommunens skoledistrikter og den deraf følgende stavsbinding.
  Hvorfor skal børnene partout være med dem, de i forvejen går op og ned af i mindst 32 timer om ugen? Kommunens argument er, at det vil give en større grad af sammenhæng mellem skole og klub – nuvel, men hvor det meningen, at børn, der gerne vil være sammen med andre børn ( bare ikke nødvendigvis deres klassekammerater) skal gå hen ?
  Svaret må være HJEM!

  Netop som mor til en allergiker undrer jeg mig meget over, at kommunen ikke tænker denne problemstilling ind i deres fine overordnede strategi også. Dette er et specielt spørgsmål, når man tænker på at 7 – 10 % af skolebørn i Danmark har astma. For at sætte dette i perspektiv, så svarer det til et sted mellem 209 og 300 børn i Ballerup kommune alene i alderen 10-14 år i 2016.
  Og holder landsgennemsnittet på det kommunale niveau, så vil Ballerup kommune frem mod 2040 opleve væsentligt flere år med flere allergikere end lavere antal i forhold til i dag.
  Hvor er det meningen allergikerne skal gå hen ? Svaret må være HJEM!

  Jeg havde held til at overhøre den politiske udmelding omkring denne problematik, og svaret var, at så måtte man jo bare tage nogle overtræksdragter på, når man var nede ved dyrene.

  Det viser en eklatant uvidenhed omkring allergikers problemer. For ikke-allergikere, så er løsningen en “man gør da bare…”, mens hverdagen er meget mere nuanceret.
  For pelsallergikere betyder det, at man ikke længere kan komme i hjem (hos venner og klassekammerater), hvis der er pelsdyr. Det betyder, alt andet lige, et fattigere socialt liv, hvor man som forælder er nødt til at melde ud, at “nej, du må ikke besøge XXX – heller ikke selvom kæledyret er midlertidigt forvist”.

  Jeg vil godt se den kommunalbestyrelse, der har mod til at fortælle de andre børn , at for at INKLUDERE allergikerne på de respektive klubber rundt om i kommunen, så må dyrene desværre væk.
  Og på den anden side, så vil jeg helst ikke…For hvorfor skal det gå ud over de børn, der gerne vil omgås dyr i fritiden – det må unægteligt give problemer at slæbe en pony op på 2 sal.

  Ballerup vil gerne sikre aktive unge, der socialt, mentalt og fysisk er i god form – kommunen skal profileres som en IDRÆTSkommune, men realiteten er, at hvis man er allergiker, så er der ingen kommunale tilbud til en, hvis man er ældre end 3 klasse.

  Så meld dog klart ud – vi har indgået en aftale, og I børn på Fridrætten bliver ofret.

  Vi har ingen alternativer til jer, hvis I ikke kan tåle dyr eller ikke har lyst til at spille computer.

  Lad være med at inddrage os borgere – såvel forældre som børn – med mindre I har en ærlig lyst til at indgå i en dialog, der er drevet frem af fakta og reelle alternativer. Lad være med at pakke jeres beslutning om en lukning af Fridrætten ind i, at vi involverede er blevet hørt, for jeg føler så afgjort at min datter og jeg er blevet del af en ren skueproces.

  Mvh
  Agate Hjulmand

 4. Mette Thomsen siger:

  Hvor er det sørgeligt at man påtænker at lukke et sted som Fridrætten. Engang kunne Ballerup Kommune profilere sig af at være en idræts kommune, og jeg mindes endda at der stod et skilt ved alle veje ind til kommunen, om at her var der en idrætskommune. Men den tid er åbenbart forbi. Fridrætten er ellers et rigtigt godt alternativ, hvis man ikke ønsker at gå på en bygger, som fremover vil være det eneste tilbud hvis man lukker Fridrætten. Hvor bliver differentieringen af, når vores børn skal vælge et sted at opholde sig i deres nu meget sparsomme fritid? Og hvad skal børn der er allergikere gøre nu? På Fridrætten er der nærvær mellem voksne og børn, hvilket i flere undersøgelser har vist sig at forsvinde i de storinstitutioner der springer op rundt omkring. Og netop nærværet er en vigtig del af børn og unges opvækst. Vores børn skal nu flyttes til bygger, hvor der i forvejen er mange børn og alt for få voksne. På Fridrætten har vi at gøre med pædagoger og medhjælpere som er passionerede i deres arbejde og vil børnene. I kraft af at det er en mindre klub, kender de børnenes navne og man er ikke bare en i mængden, så børnene føler sig hørt og bliver en del af de mange aktiviteter.

 5. Karsten Kriegel siger:

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde igår blev det besluttet, at der skal udarbejdes et nyt forslag, som betyder, at Fridrætten kan fortsætte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *