Godt gået Ballerup
debat Ballerup Kommunes kæmpe indsats for at få »deres« færdigbehandlede borgere, hjem fra hospitalerne har virket.

Ballerup er gået fra at have de største udfordringer, af samtlige kommuner i regionen, med at få færdigbehandlede borgere hjem, til en klar forbedring af dette. Både fra de somatiske hospitaler, men også fra det psykiatriske hospital.

I flere år har der været skrevet og talt meget om de færdigbehandlede somatiske patienter, som ikke lige uden hjælp og støtte kunne være i egen bolig, der blev liggende på hospitalerne.
Men også færdigbehandlede patienter/borgere indlagt i psykiatrien er og har været en stor udfordring, fordi ikke alle kommuner har de tilbud der kan hjælpe borgeren med at komme videre.

Heldigvis er der også overfor disse borgere sket en positiv udvikling, så heller ikke mennesker, med psykiatrisk lidelser, er indlagt unødigt.

Nogle af de indsatser Ballerup Kommune har sat i gang, strækker sig fra flere aflastningspladser på plejecentre til bedre udnyttelse af korttidspladser.

Ballerup har i samarbejde med Herlev-Furesø og Herlev Hospital oprettet et specialiseret sygeplejeteam, hvis indsats er med til at forebygge genindlæggelser, af fx beboere fra plejehjem og eller egen bolig.

Det er dejligt når kommuner og Region Hovedstadens virksomheder og hospitaler indgår samarbejder med hinanden til gavn for borgerne.

Da jeg jo, ud over at være medlem af Regionsrådet også er Ballerup-borger og har pårørende der har brug for særlige indsatser, har jeg tilladt mig at læse referater fra kommunalbestyrelsesmøderne, (alle interesserede kan gå ind på Ballerup Kommunes hjemmeside, www.balk.dk) hvor der står en del om de gode indsatser der er sat i gang for at sikre borgerne et bedre tilbud end tidligere, efter endt behandling på hospitalerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *