Der er behov for boliger til alle
Debat  Det er glædeligt at Lolan Ottesen igen rejser debatten om behovet for flere almene boliger, også i Ballerup Kommune.

Det er nye toner fra Socialdemokratiet, toner som vi hilser særdeles velkomne i Enhedslisten. Vi er meget varme tilhængere af den almene boligform, som giver rum og fællesskab for høj og lav i det danske samfund.

Det er den almene sektor som løfter det sociale ansvar i kommunerne, og af helt uforståelige grunde står de borgerlige partier altid klar til at lægge dette til last for de almene boliger.

Der er behov for boliger til alle, også flygtninge og kontanthjælpsmodtagere, og jo flere almene boliger vi har, og des mere alle er med til at støtte op om det boligsociale arbejde, des bedre bliver mulighederne for at skabe velfungerende almene boligområder.

De borgerlige partier ser kun begrænsninger, men i Enhedslisten synes vi ikke der er et naturligt loft for, hvor mange almene boliger vi skal have, heller ikke i Ballerup (det skulle da lige være 100 procent). Det afgørende er at boligtyperne er blandede, så der er et tilbud til alle, unge og ældre, enlige og familier.

Med flere almene boliger bliver kommunen også mindre sårbar overfor de uforudsigelige bobler og dyk i lottoøkonomien omkring det private boligmarked. Senest demonstreret med den borgerlige regerings skævvredne fastfrysning af grundskylden for boligejere, mens de almene igen må betale mere til kommunekassen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *