Svar til Falk-Sørensen
Debat Ulrik Falck Sørensen spørger i Ballerup Bladet uge 2 til forslaget til ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet og giver udtryk for sine bekymringer.

Jeg kan berolige med, at også i den nye ledelsesstruktur, vil de enkelte institutionsafdelinger kunne fortsætte med og videreudvikle deres egen profil i samarbejde med forældrene, på samme måde som det er i de 3 distriktsinstitutioner, vi har i dag. Den nye struktur bygger faktisk bare videre på de distriktsinstitutioner, som vi har haft de sidste 7-8 år – og som Ulrik Falk Sørensen som socialudvalgsformand selv var med til at beslutte.

Det er korrekt, at den nye struktur betyder færre bestyrelser, og at de nye bestyrelserne kommer til at arbejde på et mere overordnet niveau, men at forældrene skulle få mindre indflydelse, er bestemt ikke hensigten.

Forældrene i de enkelte afdelinger/huse har stadig en vigtig opgave, og har indflydelse i samarbejdet med ledelse og personale om dagligdagen i de forældrehusråd, vi tænker, at der skal være i hver afdeling. Til gengæld ligger det mere overordnede strategiske arbejde i bestyrelserne. Vi har valgt at invitere bestyrelser og ledere med til at udvikle en god model for forældreindflydelse i den ny struktur.

I forhold til den igangværende proces har samtlige ledere gennem hele efteråret været inviteret til at deltage i arbejdsgrupper, der skulle arbejde med indholdet i strukturforslaget. Lederne har selv kunnet vælge hvilke og hvor mange arbejdsgrupper, de ville deltage i. Ingen ledere er blevet opsagt, som Ulrik Falk Sørensen angiver – og hvorfor skulle vi dog gøre det? Men jeg kan informere om, at flere ledere gerne uopfordret fortæller mig og andre politikere, hvad de mener om forslaget til ny struktur. Selvfølgelig kan de gøre det.

Ulrik Falck Sørensen spørger også til den demokratiske proces, fordi enhedslistens ændringsforslag ikke blev sendt ud med høringsmaterialet. Det overrasker mig lidt, for Ulrik Falck Sørensen burde efter mange år i kommunalbestyrelsen vide, at der er demokratiske spilleregler for, hvad man kan og ikke kan sende ud sammen med høringsmateriale, og hvad man kan lægge ind i en sag fra et kommunalbestyrelsesmøde.

Men på baggrund af denne sag har vi aftalt at mødes i gruppeformandskredsen og drøfte hvordan vi fremover kan håndtere en tilsvarende situation, så det står klart for alle.

Jeg tror på, at den nye struktur vi give dagtilbuddene en stærkere placering i vores 0-25 års sammenhængende indsats for børn og unge, vil sikre ledelse tættere på den pædagogiske opgave og vil give bedre muligheder for at sikre den pædagogiske udvikling i det samlede dagtilbudsområde til gavn for ALLE børn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *