Skal integration og medborgerskab afskaffes?
Debat De to læserbreve fra Socialdemokraternes Lolan Ottesen og Venstres Kåre Harder Olesen Ballerup Bladet bringer den 19.januar, er udtryk for en ”spændende” fornyelse af den politiske debat og beslutningsproces. En fornyelse der blandt andet ser ud til at ville afskaffe begreberne integration og medborgerskab.

Lolan Ottesen demonstrerer i sit indlæg at hun ikke kan kende forskel på udtalelser fra enkeltpersoner og partier. Hendes indlæg bliver derfor et personligt angreb på SF’s lokale formand, ikke et politisk svar til SF-Ballerup.

Og Kåre Harder Olesen mener øjensynligt at man kan gennemføre en meningsfuld høringsproces, efter at beslutningerne er truffet. Af hans egen ordførertale ved den endelige beslutning i december om nedlæggelsen af Integrationsrådet fremgik det jo tydeligt at der var indgået en bindende aftale mellem Socialdemokraterne og Venstre i forbindelse med budgetforhandlingerne, som den efterfølgende »dialog” med Integrationsrådet ikke kunne rokke ved.

Med sådanne fornyelser fra Socialdemokraterne og Venstre venter man med spænding på afsløringen af hvad de to partier i øvrigt har aftalt i al hemmelighed om, ”i hvilken retning kommunen skal bevæge sig i de kommende år” for nu at citere Kåre Harder, og hvilke bindende aftaler der er indgået før borgerne bliver inddraget i en ”dialog”. I hvert fald ser det ud til at Kåre Harder mener, det er tilstrækkeligt at borgerne inddrages gennem deltagelse i kommunalvalg.

Spørgsmålet er så om Socialdemokraterne også er på vej til at afskaffe begrebet medborgerskab. Skal man tro Lolan Ottesen når hun skriver ”vi skal holde op med at tale om, at nogle borgere skal integreres i noget”, vil man jo i hvert fald afskaffe begrebet integration. Det er så bare lidt forvirrende hvordan hun så samtidigt kan påstå, at man har en integrationspolitik i Ballerup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *