Principiel sag om kommunalt ansvar går i retten
oversvøm.jpg
Sådan så det ud, da der var skybrud i 2010-11 i Jørgen Flyrs have. Vandet var spildevand og han har flere gange måtte sande, at rørføringen ikke kunne lede vandet ordentligt væk. Nu går han i retten for at få placeret ansvaret. Foto: privatfoto
spildevand En efterhånden gammel sag om skybrud, spildevand og ødelagt inventar skal nu i gang i Glostrup Ret. En borger har slæbt både Ballerup Kommune, Forsyning Ballerup og Banedanmark i retten.

Når det er dårligt vejr og regnen vælter ned på skybruds-facon, så har det for nogen husejere betydet indtrængende vand i kældre, stuer og garager. Det kan betyde ødelagte møbler, gulve og måske endda biler.

Sådan har det været for Jørgen Flyr, der bor på Degnevangen i Ballerup. Der har han boet i mange år, men de senere år har flere skybrud betydet netop en masse oversvømmelser og ødelagt inventar og en totalskadet bil.

Han har ikke bare fået regnvand ind i sit hus og garage, men decideret spildevand fra det såkaldte spildevandstekniske anlæg, der ligger lige bag ved hans matrikel. Han har flere gange påpeget overfor Forsyning Ballerup, der er ejet af Ballerup Kommune, at der ikke er tilstrækkeligt sikret mod oversvømmelse mod netop hans matrikel, men trods flere forsøg på at udbedre tingene, så mener Jørgen Flyr ikke, at der er sket tilstrækkeligt.

Myndigheder i retten

Derfor har Jørgen Flyr lagt sag an mod Forsyning Ballerup, Ballerup Kommune og Banedanmark, som efter Jørgen Flyr og hans advokats mening har været med til at forværre situationen. Banedanmark blokerede for gennemløb af spildevand gennem rørledningen i forbindelse med udvidelsen af Ballerup-Frederikssund forbindelen i 1998-99, da de bankede en funderingspæl ned gennem kloakledningen.

Mandag den 25. januar begynder retssagen i Glostrup Ret, hvor Jørgen Flyr vil have de tre sagsøgte myndigheder til at sikre, at der ikke løber mere spildevand ned i hans hus ved skydbrud, og at de samtidig skal erkende, at de ikke har sikret området godt nok.

Blandt andet skulle Ballerup Kommune have opført diger omkring en del af matriklerne men kun en spunsvæg ved Degnevangen 22, da den hidtidige ejer af grunden ikke ønskede et dige. Spunsvæggen rådnede imidlertid væk under de mange skybrud og medførte, at spildevandet løb ind i blandt andet Jørgen Flyrs hus.

Erkende ansvaret

»Det handler om at de skal anerkende deres ansvar. Jeg har anlagt en civil retssag, en såkaldt ’småbeløbssag’ der indeholder krav op til 50.000 kroner. Det har været et opslidende forløb. Jeg har påtalt fejlen om manglende vedligeholdelse overfor Forsyning Ballerup siden 2007, hvor der første gang løb spildevand ind i mit hus. Siden kom der vand ind igen i min udestue i 2010 og 2011 og det endte med, at jeg måtte hæve min udestue med 80 centimeter. Det har været dyrt for mig,« siger Jørgen Flyr, som påpegede tingenes tilstand overfor Banedanmark i 2012.

Da lovede de, at de ville gøre noget for at udbedre tingene, men intet er, ifølge Jørgen Flyr, sket.

»Banedanmark har jo begrænset afledningen ved at banke en funderingspæl ned gennem røret. Men selvom de har lovet at udbedre tingene, så har de intet gjort. Nu vil jeg altså trække dem alle tre i retten for at få dem til at stå ved deres ansvar,« siger Jørgen Flyr, der betegner sagen som principiel.

Selvom sagen har haft store konsekvenser for Jørgen Flyr, så holder han fast, netop fordi sagen er principiel.

Ekstreme situationer

Principiel er også, hvad konstitueret direktør i Forsyning Ballerup, Frank G. Bennetsen betegner sagen som. Han mener, at det vil få vidtrækkende konsekvenser, hvis Jørgen Flyr vinder sagen.

»Først og fremmest vil jeg sige, at vi har gjort rigtig meget for at forbedre tingene og vi har lagt et stort beløb i Jørgen Flyrs baghave. Så rent teknisk mener jeg, at vi har gjort det vi skal,« siger direktøren.

Han beklager, at det er kommet til en retssag, men at man skal se på realiteterne.

»Vores systemer er ikke gearet til at håndtere så ekstreme vejrsituationer. Det har de ikke været og det har de heller ikke skullet være. Vi har nu lært, at vejrsituationerne ændrer sig og derfor arbejder vi fremadrettet på at gøre rørsystemerne og vandafledningen mere effektiv. Det er et arbejde, der vil ske de kommende måske 15-20 år. Så vi har ikke kunnet forberede os på det der skete i 2010 og 2011. Men efterfølgende har vi gjort alt, hvad der er muligt for at udbedre skaderne,« siger Frank G. Bennetsen.

Han mener, at sagen er ekstremt vigtig.

Store konsekvenser

»Hvis sagsøgeren får ret i den her sag, så vil det betyde, at det kan blive rigtig dyrt for alle myndigheder, der har oplevet den slags ekstreme situationer. Det kan føre til en masse sagsanlæg, som myndighederne skal betale og anlægsarbejder i meget stor stil og den regning vil i sidste ende komme til at havne hos skatteborgerne,« siger Frank G. Bennetsen, som glæder sig over, at netop de forandringer i vejret, som klimaet forårsager, har stor politisk bevågenhed.

»Det er jo et område, der har bevågenhed på regeringsniveau. Ikke på grund af den her sag, men generelt og det glæder mig, at man på højeste politiske plan har fokus på det her problem. Men i den konkrete sag, der mener jeg ikke, at vi har forsømt vores pligt efterfølgende,« siger Frank G. Bennetsen.

Han vil dog ikke komme med et gæt på sagens udfald.

»Jeg vil ikke kommentere på udfaldet, det lader jeg dommeren om. Men jeg er da optimistisk, for jeg mener som sagt, at myndighederne har gjort, alt hvad vi har kunnet gøre for at sikre beboerne efterfølgende,« siger Frank G. Bennetsen.

Jørgen Flyr har ikke haft spildevand i sit hus efter 2011. Der har dog heller ikke været nogen voldsomme skybrud siden dengang, der har givet anledning til oversvømmelser.

oversvøm2

2 kommentarer om “Principiel sag om kommunalt ansvar går i retten”

  1. Jørgen flyr siger:

    Ďet handler ikke ekstreme situationer men om kommunal inkompetence at der skulle gå 6 år før spunsvæg blev vedligeholdt. Kommunens egen advokatundersøgelse fra 2009 bekræfter KOMMUNENS/ Forsyningen ansvar.
    Det kan ikke være rigtigt når disse instanser utallige gange er blevet påtalt vedligeholdelsespligt, at de så kan slippe uden om. Jeg taler ikke om spildevand fra trængsel ved håndvasken, fra diverse ansvarlige, men om vand op til 90 cm højde i min have og 60 cm indendørs, 60-70 emails og læserbreve, hvor der er blevet hældt vand ud af ørene. Det kan godt være at Frank Benenden med sin direktøren ikke kan leve med det, og at han mener at jeget med min folkepension skal kunne tåle 5 oversvømmelser. Men hans snak om skatteforhøjelser (i min optik grundet dårlig administration og mangel på retssikkerhed) er spil for galleriet og manipulation. Det kan ikke undre at dagens aviser refererer til undersøgelser om borgernes manglende tillid til embedsmænd. For det handler ikke om at et spildevandsanlæg skal kunne klare alt, men om en spunsvæg især, som for 25.000 kr kunne være ordnet, og at Forsyning og kommune ikke kunne løse denne opgave. Og lad mig lige minde om at min nabos skader i 2010 koste forsikringen 1.3 mio. Kr. Frank Benenden synes åbenbart det er bedre at forsikringskunderne betaler for kommunens/ forsyningen forsømmelser.
    Jens afventer i spænding på rettens dom 18. Marts.

  2. Jørgen flyr siger:

    Ikke vand ud af ørene, men tat for døve øre.

Skriv et svar til Jørgen flyr Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *