Integrationsrådet og forventningerne
Debat  I BB d. 19/1 2016 giver Kåre Harder Olesen udtryk for at det gamle Integrationsråd ikke levede op til politikernes forventninger. Hvilke forventninger stillede I politikere til rådet?

Gennem de sidste 5 år har I ikke tilkendegivet nogen forventninger overfor rådet eller dets medlemmer. Og de tre politikere der har siddet i rådet har kun i begrænset omfang deltaget i rådets møder. De har dermed kun i begrænset omfang kunnet tilkendegive forventninger eller bringe information med tilbage til den øvrige kommunalbestyrelse. Selvfølgelig har embedsværket kunnet bringe viden til KMB, men det har været op til jer at komme med klare forventninger og respons til det arbejde som er blevet udført. Desværre er der noget der tyder på, at hovedparten i KMB har sovet i timen, og andre har udvist ligegyldighed.

KHO angiver at han tidligere har foreslået IR nedlagt uden at det har givet anledning til nogen reaktion i Rådet. Det er ikke korrekt. Kort efter KHOs forslag holdt Integrationsrådet et seminar hvor en del af programmet var at komme med forslag til, hvordan rådet kunne fornys. Arbejdet tog ca. et halvt år og er beskrevet i flere referater fra rådets møder, samt i et par årsberetninger om rådets arbejde, og mundede ud i en rapport der skulle forelægges KMB. At KHO ikke er bekendt med dette siger noget om hans omhu i sit politiske arbejde og ikke noget om rådets indsats. I den forbindelse kan det nævnes, at Lolan Ottesen deltog i seminaret og flere af møderne, så hun burde vide besked.

Lolan M Ottesen giver udtryk for at kommunen stadig har en integrationspolitik. Med nedlæggelsen af integrationsrådet må det nødvendigvis være en ny politik. Hvor kan man finde den? Med den nye politik skrotter man størstedelen af den viden og erfaring der var i det frivillige system, for fremover at bruge dele af det etablerede system, som ofte har vist at de ikke kunne få integration til at fungere.

Integration handler ikke om at nogen skal opgive noget af deres identitet, som man kan tro at LMO opfatter det, men om at to parter mødes og lærer af hinanden.

Hvad angår processen: tror I to politikere, at I kan få borgerne til at tro på, at når I har indgået en aftale og vedtaget den i KMB, så kan en høring give et svar, der vil få jer til at erkende at I har taget fejl og vil ændre jeres beslutning? Det er rent skindemokrati – så kære frivillige som politikerne nu bejler til: det bliver også den måde I bliver behandlet på!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *