Integrationsrådet levede ikke op til forventningerne
Debat I Venstre er vi tilfredse med, at Integrationsrådet nu er nedlagt, da vi længe har ment, at rådet ikke har levet op til det, man kan forvente af et råd. Vi har ikke oplevet, at Kommunalbestyrelsen har fået råd og sparring, som har rykket positivt ved integrationen, og det tager vi nu konsekvensen af.

Beslutningen om nedlæggelse er truffet i forbindelse med budgetforhandlingerne – som jo ikke kun handler om økonomi, men også om, i hvilken retning kommunen skal bevæge sig i det kommende år, og der er det et vilkår, at der træffes beslutninger under og også ofte sent i forhandlingerne, og at disse beslutninger dermed ikke kommer i høring, før den politiske aftale er indgået.

I debatten er vi politikere derfor blevet kritiseret for, at vi har truffet beslutningen uden at være i dialog med Integrationsrådet, og der er blevet brugt ord som ”udemokratisk”, ”uanstændigt” og ”uværdigt”, og der har været fantasifulde (men fejlagtige) udlægninger af, hvordan budgetforhandlingerne er foregået.

Denne kritik er jeg helt uenig i. Dels har forslaget været i høring i Integrationsrådet, inden den endelige beslutning blev truffet, og dels har vi politikere i et repræsentativt demokrati naturligvis lov til at beslutte at nedlægge et råd, som vi har oprettet. Det er ikke udemokratisk – hvis et flertal af vælgerne er uenige med os, så kan de jo vælge nogle andre politikere næste gang, der er kommunalvalg.

Med hensyn til, hvad der er anstændigt og værdigt, så må det være op til den enkelte at vurdere, men jeg har meget svært ved at se, hvordan det kan være uanstændigt eller endog uværdigt at nedlægge noget, som ikke fungerer – og vi har jo oven i købet inviteret og opfordret Integrationsrådets medlemmer til at indgå i dialog om den fremtidige integrationsindsats.

Hvis der er noget, som jeg derimod finder uanstændigt, så vil det være at fortsætte med at bruge skatteydernes penge på noget, som ikke længere har nogen virkning.

Venstre har i øvrigt tidligere foreslået at nedlægge Integrationsrådet, men blev den gang kun mødt med kritik fra rådet og flertallet i Kommunalbestyrelsen. Den gang var der ingen af rådets medlemmer, som søgte dialog om, hvordan tingene kunne gøres anderledes – der blev vi blot kaldt ”integrationsfjendtlige” og lignende, og så blev det i øvrigt fejet af bordet.

Integrationsrådets medlemmer og støtter burde måske allerede dengang have udvist rettidig omhu og været indgået i en dialog – de kan i hvert fald ikke komme nu og påstå, at de ikke vidste, hvad Venstres holdning var og er.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *