CPH West fusionerer med KTS
Direktør_Ole_Heinager2-copy.jpg
Ole Heinager, nuværende direktør for KTS , fortsætter som direktør for den nye skole efter årsskiftet. Foto: Morten Holtum
Uddannelse Fra årsskiftet bliver CPH West i Ballerup en del af en ny stor erhvervs- og gymnasieskole.

Den 15. december blev det endeligt besluttet af bestyrelserne for Københavns Tekniske Skole (KTS) og CPH West – samt godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling – at de to skoler fusionerer 1. januar 2016.

Ole Heinager, nuværende direktør for KTS og fortsættende direktør for den nye skole fortæller, at der forud for de to skolers fusion er foretaget et større analysearbejde:

»Vores analyse har blandt andet vist, at unge på den københavnske vestegn og i det centrale København efterspørger et attraktivt og bredt erhvervsuddannelsestilbud samt et bedre og bredere gymnasieudbud,« forklarer Ole Heinager og fortsætter:

»Når de to stærke og stolte skoler smelter sammen, bliver vi én samlet og stærk uddannelsesudbyder af erhvervs-, gymnasie- og efteruddannelser og kan kalde os Danmarks bredeste erhvervs- og gymnasieskole.«

Den nye storskole kommer til at tilbyde alle fire gymnasieretninger; htx, hhx, stx og hf og eux samt tre ud af erhvervsuddannelsernes fire hovedindgange: ’Teknologi, byggeri og transport’, ’Kontor, handel og forretningsservice’ samt ’Omsorg, sundhed og pædagogik’. Dertil kommer et bredt udbud af efteruddannelse og 10. klasser.

Med cirka 8000 årselever og 1100 medarbejdere på 14 adresser i Storkøbenhavn, bliver skolen landets største af sin art. Hvad den nye storskole skal hedde er endnu ikke besluttet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *