Borgmesterens nytårshilsen
jesper_w_5.jpg
Borgmester Jesper Würtzen (A) ser tilbage på året der gik - og frem på et nyt år med nye udfordringer. Foto: Flemming Schiller
Nytårshilsen Et år er gået, og det er tid til både at se tilbage og frem mod det nye år. Meget er gået godt, men noget kunne have været bedre.

Ballerup Kommune er et godt sted at bo, leve og arbejde. Vi oplever, at folk gerne vil flytte til Ballerup for at bo – og nye boliger er også på vej rundt om i kommunen.

Vi oplever, at det går godt for vores erhvervsliv. Virksomheder og arbejdspladser kommer hertil: Størst med Novo Nordisk som har købt endnu en erhvervsgrund for at udvide produktion og forskning i Ballerup.

Mere end 30.000 mennesker pendler til Ballerup for at arbejde. Vi vil gerne tiltrække flere nye borgere, sådan at vi får en endnu bedre sammenhæng mellem de der bor, uddanner sig og arbejder i Ballerup Kommune.

Derfor er det også nødvendig at investere i fremtiden. Vi har reserveret mange penge til at udvikle bydelene Ballerup, Skovlunde og Måløv og gøre bymiljøerne mere attraktive. Vi er også i gang med at renovere bygninger, forbedre indeklima på skolerne, bygge trafikbump, udskifte lysmaster, opsætte energirigtig og moderne gadebelysning og få ledningerne i jorden.

På sportsområdet har vi overtaget Topdanmark Hallen, anlagt en ny kunstgræsbane i Måløv og overtaget driften af Ballerup Super Arena. Det er alt sammen investeringer, der skal fremtidssikre Ballerup Kommune og skabe et attraktivt og levende by-, kultur- og fritidsliv.

Det lykkedes alligevel at få et Barcelona fodboldtræningskoncept til Ballerup. Det blev til en løsning, hvor BSF og Barcelona indgår et forpligtende samarbejde, som også DBU har godkendt.

I Ballerup bliver vi også bemærket for at gøre en særlig indsats på andre områder. For eksempel blev vi kåret som årets musikskole-kommune og er forgangskommune i forhold til musik for de unge og til at skabe et musikalsk læringsmiljø.

Ligesom De Danske Skoleelever for anden gang har kåret Ballerup som den kommune, hvor eleverne har størst indflydelse og er mest aktive i skolepolitik. For mig er det tegn på en demokratisk kommune med masser af gå-på-mod i den yngre generation. Det lover godt for fremtiden.

Fra overskud til besparelser

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at da vi kiggede i krystalkuglen i starten af 2015, så vi et budget for Ballerup Kommune med overskud og uden besparelser. Det forhold ændrede sig i løbet af året, og det gør, at vi må spænde livremmen ind i de kommende år.

Vi har flere udgifter til pleje, sundhed og handicappede end tidligere, fordi vi bliver ældre. Det er godt, men det kræver flere penge.

Den nye regering har pålagt alle kommuner et krav om effektivisering via et såkaldt omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget vil reelt fjerne penge fra kommunernes budgetter de næste år.

Budgettet for 2016 bærer derfor præg af besparelser på over 50 millioner kroner. En budgetaftale, som blev indgået mellem de to største partier, Socialdemokraterne og Venstre, det vil sige 20 af Kommunalbestyrelsens 25 medlemmer. Budgetaftalen sikrer en fortsat god økonomi, hvor vi afvikler gæld og sikrer en sund balance mellem indtægter og udgifter.

En ny situation

Nu står vi i en ny situation med sparekrav, hvor parterne bevarer mest muligt af den nære velfærd til børn, unge og ældre – og forsat udvikler by og erhverv. Vi har ikke sparet på normeringerne til plejecentre og hjemmepleje – eller børnenes timer i skolen, men selvfølgelig kan man ikke spare så mange penge uden at det kan mærkes.

Vi opprioriterer faktisk den nære velfærd for vores ældre og syge ved, at vi i 2016 etablerer 16 nye akutpladser, så borgerne kan komme hurtigere hjem fra sygehusene, når de er færdigbehandlede.

Forsøget med servicebus mellem Ballerup og Måløv fortsætter. Det samme gør den forebyggende indsats for børn og familier. Alt sammen initiativer, der skal sikre, at der også bliver taget hånd om de borgere, der enten fysisk eller psykisk har brug for ekstra støtte i kortere eller længere tid for at leve et godt liv i Ballerup.

Samarbejde på tværs af kommuner

I Ballerup er vi gode til at samarbejde med andre kommuner for i fællesskab at finde smarte og effektive løsninger. På den måde deler vi viden, erfaringer og faciliteter, der skaber nye standarder til gavn for mange. Opgaver, vi ikke kunne løse alene, løfter vi i flok, for at sikre servicen for borgerne i Ballerup.

På kræftområdet samarbejder vi med fem kommuner for at sikre bedre vejledning og genoptræning efter kræftbehandling. På plejeområdet har vi som de første i Danmark samlet et fælles behandlingsteam, der rykker ud til berørte borgere i de tre kommuner, der bliver udskrevet fra hospitalet.

Vi har sammen med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Herlev indgået en aftale for brandberedskabet. Og har desuden forlænget samarbejde om forebyggelse mod bandekriminalitet med Herlev, Gladsaxe og Vestegnens Politi.

Ballerup i front mod fremtiden

I forhold til byudvikling investerer vi i vores bymidter. Vi ønsker at give mulighed for, at der kan bygges boliger af mange forskellige slags. Derfor har vi også indgået en aftale med boligselskaberne om fleksibel boligudlejning for at sikre balancerede boligområder med mulighed for forskellighed og fællesskaber. Ligesom vi arbejder på at få et kollegium til de unge studerende og boliger til forældre og seniorer – herunder seniorbofællesskaber.

Det er vigtigt, at vi skaber rammer for fællesskab og god selvbetjening. Det er for eksempel nu muligt at gå på biblioteket fra klokken 7 om morgenen til klokken 22 om aftenen, alt efter hvordan det bedst passer ind i den enkeltes døgnrytme. Fra at være rene bogudlån, har bibliotekerne udviklet sig til i dag også at være musik- og multimedieudlån og mødesteder.

Seneste skud på stammen kom her i november med Makerspace. Seks rum på hovedbiblioteket med en maskinpark af IT, hvor borgere med interesse i computere, teknologi og videnskab kan mødes, udveksle ideer og skabe nyt indhold.

Muligheder for børn og unge fra 0-25 år

Den nye skolestruktur støtter op om arbejdet med at skabe sammenhæng i børn og unges institutions- og skoleliv, fra de er 0 til 25 år. Vi har styrket ledelsen og med de gode skoler og engagerede lærere vi har, er jeg sikker på, at vi er på rette vej.

Det er en politisk ambition at give alle børn og unge i Ballerup Kommune de bedste muligheder for at lykkes. De skal vokse op med de nødvendige kundskaber, færdigheder og kompetencer til at leve et godt, selvstændigt og udviklende liv – hele livet. Derfor glæder det mig også, at vi dækker mange forskellige typer af uddannelser. Lige fra DTU Ballerup Campus, Borupgaard Gymnasium, 10 kl. talent, HC Ørsted Tekniske Gymnasium, CHP West, HTX og mange flere.

Flere i uddannelse og i arbejde

Vi er godt på vej og arbejder hele tiden med at blive bedre. Jeg glæder mig over det gode samarbejde, der er mellem skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv.

Derfor er jeg blevet ekstra glad ved at konstatere, at vi i år er den kommune i hovedstadsregionen, der har oplevet det største fald i arbejdsløsheden. Det er særligt ungdomsarbejdsløsheden, der fortsætter med at falde i Ballerup. Vi er på vej i den rigtige retning. Flere tager ungdomsuddannelser og færre falder ud i arbejdsløshed.

Borgerne gør en forskel

Jeg vil gerne takke alle ildsjæle, frivillige ledere i foreninger og organisationer, som hver uge bruger mange frivillige timer og brænder for at gøre en forskel for børn, unge og ældre i Ballerup. Tak for indsatsen.

Det seneste initiativ er Venligboerne, der har gjort en indsats for at modtage de flygtninge, vi får i Ballerup i år. Jeg mener ikke, Europas flygtningeproblem alene kan løses af hverken Danmark eller Ballerup, men de flygtninge, vi modtager, skal vi tage os af, så de bliver en del af samfundet og arbejdslivet i Ballerup.

En ny motorvej og tre nye supercykelstier

I sommer fik trafikken en tiltrængt hjælpende hånd. Med åbningen af anden etape af Frederikssundsmotorvejen er trængslen på både Frederikssundsvej, Baltorpvej og Vestbuen blevet betydeligt mindre.

Cyklisterne kan også glæde sig. Tre af de populære supercykelsti-ruter er godt på vej i Ballerup. Værløseruten, Ring 4-ruten fra Albertslund til Lyngby og endelig Frederikssundsruten fra Frederikssund til København. Det vil helt sikkert gøre det meget lettere, sikrere og sundere at pendle til for eksempel arbejde, når de står færdige i 2016 og 2017.

Nu venter 2016

Selv om vi er midt i en tid med besparelser, så stræber vi efter at finde smarte løsninger, sætte nye standarder på tværs af kommunegrænsen og rette blikket mod fremtidens Ballerup til gavn for borgere og virksomheder. Så Ballerup bliver et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde.

Jeg vil takke kommunens mange medarbejdere for deres gode arbejdsindsats for velfærden og for borgerne i Ballerup.

Og til sidst vil jeg gerne ønske alle borgere i Ballerup Kommune en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

1 kommentar om “Borgmesterens nytårshilsen”

  1. Erik David Gjermandsen siger:

    hvis vi skal spare hvorfor skifter man så rørmaster ud når man kan nøjes med at skifte armature ud

Skriv et svar til Erik David Gjermandsen Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *