Ballerup i fremgang
Debat Vi er som politisk udvalg meget engagerede i at skabe de bedste forudsætninger for vores borgere således at de enten kunne komme i gang med en uddannelse eller finde et job. Vi har i 2015 haft klare politiske prioriteringer i de planer vi har udarbejdet indenfor erhverv og beskæftigelse.

Det glæder os at beskæftigelsesindsatsen har båret frugt. Ballerup har samlet set det største fald i ledighed i Region Hovedstaden. Baggrunden skyldes flere faktorer og her kan jeg nævne flere nye jobs, ressourcer til Jobcenteret (JC), styrket samarbejde med virksomhederne og bedre kvalitet i den borger rettede indsats fra JC.

Vi har dog en udfordring indenfor området sygedagpenge, hvor vi har iværksat nye tiltag, der skal sikre bedre hjælp og opfølgning til de berørte.

Vi har afholdt et møde med en gruppe borgere fra vores JC for at høre om deres oplevelser og erfaringer. Vi vil afholde et nyt møde i år da det er vigtigt at få et direkte borgerperspektiv på hvad der fungerer godt og mindre godt i beskæftigelsesindsatsen. Som supplement til dette vil vi initiere borgertilfredshedsundersøgelser, som vil blive brugt til at styrke vores borger rettede indsatser.

Vi har valgt at fortsætte vores gode dialog og samarbejde med både lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner, a-kasser med flere og etableret Ballerup Beskæftigelsesforum for at dele lokal viden og erfaringer.

Ballerup er en af landets største erhvervskommuner og det er vi stolte af. Vi er derfor optagede af at skabe gode forudsætninger for virksomhederne og har i den forbindelse øget antallet af virksomhedskonsulenter, fjernet byggesags gebyrer, etableret både et håndværkernetværk og Det Rådgivende Erhvervspanel.

Vi har desuden etableret ’en-indgang’ til vores virksomheder således at de får hurtig og professionel hjælp. Vi vil i år styrke indsatsen overfor iværksættere, skabelse af flere praktik- og elevpladser samt styrke de erhvervsklynger vi har i kommunen.

Må det nye år bringe alt det gode med sig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *