Nye folk i Grønt Råd
valg Den 27. oktober blev der afholdt valg til Grønt Råd i Ballerup, og det lykkedes at besætte alle ledige pladser - dog med undtagelse af nogle suppleantposter.

Grønt Råd består af op til 19 medlemmer, hvoraf de 14 vælges af repræsentantskabet. Halvdelen af medlemmerne følger den kommunale valgperiode, mens den anden halvdel vælges to år forskudt i forhold til denne.

Dertil kommer tre medlemmer udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen samt én fra Ungdomsrådet, én fra Seniorrådet og én fra Integrationsrådet.

De syv nye medlemmer af Grønt Råd i Ballerup er: Kim Jarner (boligforeninger), Hans Christensen (grundejerforeninger), Jens Ohlsson (koloni- og nyttehaveforeninger), Mads Herbøl (grønne interesseorganisationer), Bjarne Frimann Skov (idrætsforeninger), Jens Nørgaard (øvrige foreninger), Johannes Nørgård (borger i Ballerup).

Dertil kommer de seks nyvalgte suppleanter: Gaia Merete Iversen (boligforeninger), Torben Juul Andersen og Arne Jensen (grundejerforeninger), Kurt Bidstrup (idrætsforeninger), Annie Sachse (øvrige foreninger) samt Astrid Busk Sørensen (borger i Ballerup).

Der skal på førstkommende møde i det nye år konstitueres ny formand og eventuelt ny næstformand.

Grønt Råd er et sted, hvor borgere, foreninger og politikere mødes og drøfter, hvordan Ballerup kan blive en grønnere kommune. Rådet afgiver også høringssvar til de planer Ballerup Kommune udarbejder.

Man kan læse mere om rådets arbejde på deres hjemmeside: www.groent-raad-ballerup.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *