Nedlæggelsen af Integrationsrådet
debat Beslutningsprocessen omkring nedlæggelse af Integrationsrådet (IR) er helt uacceptabel. I en kommune, hvor man i hvert fald på papiret lægger vægt på borgerinddragelse, burde de berørte parter naturligvis have været hørt først. Især, når det som her, ikke drejer sig om en besparelse.

Rådet har på seminarer i 2011 og 2012 påbegyndt udviklingen af en vision, hvor der er større fokus på et bredere sammensat råd, der skal arbejde på udvikling af demokrati og medborgerskab for alle borgere i Ballerup Kommune. Det er her vigtigt, at der skabes et forum, hvor den ekspertise og de erfaringer der findes i det nuværende IR fastholdes og fortsat kan udnyttes ved høringer i de politiske beslutningsprocesser.

Der er stadig udfordringer med 1. generationsindvandrere og vi oplever, at der er boligområder, der har konflikter pga. manglende integration. Ballerups medlem af Rådet for Etniske Minoriteter har netop orienteret IR om, at radikaliserede unge i Ballerup glæder sig over beslutningen om nedlæggelse af IR, fordi IR repræsenterer en samfundsform, de ikke er enige i.

Ser vi på de indvandrere, der kom til kommunen i perioden 1960 – 1999 (før IRs oprettelse) er der mange af dem der aldrig er blevet integreret, mens dem der er kommet senere oftest er bedre integrerede. Derfor er det vigtigt, at der fortsat eksisterer et samlet forum, der kan koordinere kommunens integrationsindsatser bredt.

For at kvalificere processen foreslår vi at rådet inddrages i en tæt dialog med deltagelse af IR medlemmer fra de nedlagte/omdannede råd fra andre kommuner (eksempelvis Ishøj, Næstved og Randers).

Integrationsrådet har, efter anmodning fra KMB og på eget initiativ, været med til at kvalificere de kommunale indsatser. Rådet har, med viden og inspiration til embedsværket, været med til at iværksætte og understøtte aktiviteter, der har bidraget til de første skridt mod den mangfoldighedsprofil der ønskes.

Udover det, har rådet mobiliseret flere ressourcestærke borgere i fx Multikulturel Forening, Sundhedsformidlerkorpset og Bydelsmødrene. At den nuværende kommunalbestyrelse har undgået at være orienteret herom er uforståeligt!

Vi skal i fællesskab udvikle medborger-politikken og give borgere, foreninger og politikere hånden på, at vi ikke længere vil dele hinanden op i ”dem og os”. Ingen skal føle sig udenfor i Ballerup.

(forkortet af redaktionen)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *